GMINA NA WINNYM SZLAKU

Gminę Zabór zamieszkuje obecnie około 4 tysięcy mieszkańców. Atutem jest usytuowanie Gminy w niedalekiej odległości od Zielonej Góry – 16 km.

Co charakteryzuje Państwa Gminę?

Wójt Gminy Robert Sidoruk: Zabór cechuje przede wszystkim atrakcyjność turystyczna oraz wieloletnie praktyki na rzecz odbudowania zniszczonych po wojnie tradycji winiarskich. Znajduje się tutaj zamek z przełomu XVI wieku, w którym zamieszkiwała hrabina Cosel czy pałac w Przytoku, w którym na ten moment znajduje się ośrodek socjoterapeutyczny. Jeśli chodzi o tradycje winiarskie to w tej chwili na terenie Gminy działa trzynastu winiarzy, którzy prowadzą tutaj swoje zbiory. Z pieniędzy unijnych wyposażono także Centrum Winiarstwa w Zaborze, przy współpracy z marszałek województwa lubuskiego – Elżbietą Anną Polak.

Jakie największe inwestycje w tym roku planuje samorząd?

RS: Jedną z większych inwestycji będzie termomodernizacja czterech obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabór – szkoły, przedszkola, Urzędu Gminy w Zaborze oraz szkoły w Droszkowie. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, w roku ubiegłym pozyskaliśmy 3 miliony złotych dofinansowania, które uzupełniliśmy 4 milionami z własnego budżetu, co pozwoliło wykonać dwa osiedla w Droszkowie oraz dwie ulice w miejscowości Zabór. Działamy także na rzecz ochrony środowiska. Na każdym z obiektów, który poddamy termomodernizacji zamierzamy zainstalować panele fotowoltaiczne. Ponadto staramy się także o pozyskiwanie dofinansowań na budowę systemów fotowoltaicznych na budynkach prywatnych.

Jakie działania podejmujecie Państwo w zakresie kultury?

Wszelkie wydarzenia kulturalne realizujemy poprzez działające na terenie Gminy stowarzyszenia, których obecnie działa tutaj 19. Jako urząd ogłaszamy konkursy na atrakcje dla mieszkańców, a te zwycięskie otrzymują od nas dofinansowanie. Są to różne imprezy, kierowane zarówno do osób starszych jak i kolonie dla dzieci i młodzieży. Jako Gmina realizujemy oczywiście takie atrakcje jak dożynki, Noc Kupały, Jesienną Zadumę czy wszelkiego rodzaju festyny.

Otrzymaliście Państwo nominację do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2017. Co stanowi o najwyższej jakości działania w Państwa urzędzie?

Kiedy zostałem wójtem swoją pracę rozpocząłem od zmiany mentalności pracowników urzędu. Pokazałem, że to my jesteśmy dla mieszkańców, a nie oni dla nas. To sprawia, że mieszkańcy spotykając mnie na ulicy mówią, że jeszcze nigdy sprawy Gminy nie były rozwiązywane w ten sposób, i to jest coś co mnie cieszy i motywuje. Muszę się także pochwalić moim pomysłem kwartalnika, który jest dystrybuowany dla każdego mieszkańca. Kwartalnik nosi tytuł „Plotołamacz”, a jego celem jest pokazywanie tego, co naprawdę dzieje się na terenie Gminy, co będzie się działo i co działo się w przeszłości.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Paulina Dudak