Gmina przyjazna inwestorom

Samorząd

Blizanów jest największą gminą powiatu kaliskiego położoną w malowniczej dolinie rzeki Prosny. W 40 wsiach sołeckich zamieszkuje ponad 9 tys. mieszkańców. Na 10 035 ha użytków rolnych działa 1 800 indywidualnych gospodarstw rolnych i ponad 500 podmiotów gospodarczych związanych z obsługą rolnictwa i przetwórstwem rolno-spożywczym. Mocną stroną gminy jest dobrze rozwinięta uprawa warzyw pod osłonami. Szczególnie popularne są: pomidory, kapusta i ogórki.

Gmina stanowi teren ważnych odkryć archeologicznych i prowadzi aktywną działalność kulturalno-oświatową. Funkcjonuje tu szesnaście Ochotniczych Straży Pożarnych, dziewiętnaście Kół Gospodyń Wiejskich, trzy orkiestry dęte z zespołami tanecznymi, dwie grupy tańca współczesnego i jedna ludowego, trzy chóry szkolne oraz  zespół folklorystyczny.

Parę lat temu samorząd wyznaczył w planie zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone na lokalizację zakładów przemysłowych i usługowych oraz działki pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe. Średnio każdego roku na terenie gminy modernizowanych jest ok. 10 km dróg i 1 km chodników. Dla pokrycia zapotrzebowania ludności w wodę, eksploatowanych jest dwanaście studni głębinowych i siedem stacji uzdatniania wody. Na koniec 2014 r. sieć wodociągowa  na terenie gminy Blizanów osiągnęła długość 181,1 km, a liczba przyłączy sięga trzech tysięcy sztuk. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to 81 km, a sieci gazowej – 56 km.

W ciągu ostatniej kadencji w gminie Blizanów wykonano inwestycje za ok. 20 mln zł, z czego blisko 5 mln zł pochodziło ze środków unijnych. Na tzw. projekty „miękkie” – aktywizację zawodową, przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne oraz podnoszenie jakości usług świadczonych przez gminę Blizanów – pozyskano ponad 1,4 mln zł. Dokonania te znalazły odzwierciedlenie w rankingu, opublikowanym w lipcowym numerze pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”, podsumowującym ostatnią kadencję w samorządzie terytorialnym, opracowanym przez zespół doradców ekonomicznych. Gmina Blizanów zajęła w nim pierwsze miejsce wśród gmin powiatu kaliskiego, 11 w Wielkopolsce, a 84 w Polsce na 2 479 gmin. 

W gminie od 2015 r. działa punkt wydawania profilu zaufanego, zastępującego podpis elektroniczny, pozwalający na załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Funkcjonuje tu także też usługa e-podatki, ponadto został wdrożony elektroniczny obieg dokumentów, a wkrótce uruchomione będą kioski informatyczne.

Gmina Blizanów rozwija się dynamicznie, mimo, że ostatnie lata nie należały do łatwych. We wrześniu 2011 r. gminę nawiedziła nawałnica, powodując wielkie straty. W 2012 r. wójt z  radnymi podejmowali trudne decyzje związane z reorganizacją szkół oraz z zasadami gospodarki odpadami komunalnymi. Tym bardziej cieszą przyznane gminie Blizanów wyróżnienia: odebrany w lutym 2014 r. kryształowy HIT 2013 za wysoką efektywność działań w podnoszeniu jakości życia lokalnego społeczeństwa, a podczas uroczystej sesji – certyfikat ISO 9001:2009 z rąk przedstawiciela Urzędu Dozoru Technicznego i Firmy Doradztwo Gospodarcze PMC. Gmina Blizanów spełniła wymagania systemu zarządzania jakością, uczestnicząc w projekcie unijnym.