Lubomierz

Rozwój gminy „Samych Swoich”

Samorząd

Na skraju województwa dolnośląskiego, w powiecie lwóweckim, leży niewielka Gmina Lubomierz, w której dawniej Kargul i Pawlak toczyli niekończący się spór. Dziś po sporach nie ma śladu, dzięki sprawnemu zarządzaniu burmistrza.

 Wiesław Ziółkowski został wybrany na burmistrza siedem lat temu. Kiedy rozpoczynał swoją kadencję, w gminie „Samych Swoich” nie było się czym chwalić. Sytuacja gospodarcza była bardzo ciężka, a stan większości gminnych obiektów pozostawiał wiele do życzenia. Dachy większości obiektów były uszkodzone, kotłownie wyeksploatowane, świetlice wiejskie zamknięte, konieczna była budowa nowego lub remont starego ośrodka zdrowia, a władze powiatu groziły zamknięciem Zespołu Szkół. Jedynie gospodarka odpadami komunalnymi funkcjonowała, jak należy. Dramatyczny stan Lubomierza nie zniechęcił jednak nowego burmistrza. Postanowił walczyć o lepszy standard życia dla swoich mieszkańców i odniósł wiele sukcesów. „Odbudowę” Lubomierza Burmistrz rozpoczął od remontu dróg. Do tej pory na inwestycję w drogi i infrastrukturę drogową przeznaczono ponad 12 mln zł. Pytany o obecny stan gminy, burmistrz odpowiada, że mimo uporządkowania wielu spraw, część problemów nadal pozostaje nierozwiązana. Wskazuje także na ogromną pomoc ze strony mieszkańców, którzy chętnie angażują się w inicjatywy lokalne, pracując w ten sposób na wspólne dobro gminy. Dzięki takim inicjatywom, uporządkowano teren wokół kościoła w Pasieczniku, w świetlicy w Olesznej Podgórskiej wykonano stoły i ławki, a w Pławnej przy boisku sportowym powstało miejsce integracji mieszkańców. 2016 będzie rokiem kolejnych zmian, zaplanowano m.in. rewitalizację Placu Wolności, termomodernizację Zespołu Klasztornego, budowę remizy strażackiej w Lubomierzu i rozwiązanie problemu z dostępem do wody mieszkańców obszarów wiejskich. Zadbano także o rozwój terenów rekreacyjnych. W planach jest rozbudowa hali sportowej w Lubomierzu, przebudowa basenu miejskiego czy budowa ścieżki rowerowej Pławna-Lubomierz wraz z przystanią dla turystów w Pławnej. Planów jest sporo, a patrząc na wcześniejsze dokonania burmistrza Ziółkowskiego, można się spodziewać sprawnej ich realizacji. Warto także podsumować jego kadencję w liczbach. Siedem lat temu budżet Gminy Lubomierz wynosił około 11 mln, podczas gdy w 2014 r. już 24 mln. Od 2008 roku zrealizowano kilkadziesiąt projektów o łącznej wartości 31 723 697,40 zł, z czego 18 186 369,72 zł to środki pozyskane z zewnątrz. Wynik jest doprawdy imponujący, a mnogość planów zwiastuje dynamiczny rozwój Lubomierza.

Nie można także zapominać o sferze kulturalnej. To tutaj właśnie kręcono słynne przygody Kargula i Pawlaka znanych z serialu „Sami Swoi”, także tutaj powstało ich muzeum. Dlatego od 1997 roku w Lubomierzu organizowany jest Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych. W zeszłym roku, w dniach 14-16 sierpnia, odbyła się już XIX edycja tego wydarzenia. Wydarzenia towarzyszące OFFK to m.in. występy zespołów estradowych, kabaretów, spotkanie z twórcami kina czy konkursy na najlepszą komedię sezonu i na najkomiczniejszą aktorkę i aktora sezonu. Miejscem szczególnym jest także specjalny „Zaułek Filmowy”, w którym aktorzy odsłaniają swoje tablice pamiątkowe. W dniach 13-15 sierpnia 2016 odbędzie się jubileuszowa XX edycja OFFK, a burmistrz już dziś serdecznie zaprasza wszystkich do udziału w tym wydarzeniu.