GMINA Z POTENCJAŁEM

Samorząd

Izbica ma obecnie obszar prawie 140 km2, a 3/4 jej powierzchni stanowią użytki rolne. Najbardziej charakterystycznym miejscem w Gminie jest skrzyżowanie trzech tras komunikacyjnych w Wólce Orłowskiej nad rzeką Wolicą. Jest to jedyne miejsce w Polsce, a drugie w Europie gdzie most kolejowy jest poprowadzony nad mostem drogowym, a ten z kolei nad rzeką.

Izbica leży przy trasie 17 Warszawa-Lublin-Lwów-Kijów, która w przyszłości stanie się drogą ekspresową, co ułatwi połączenie z Gminą. Znajduje się tu odnowiony dworzec autobusowy, który wraz z przystankiem kolejowym tworzy mini-stację przesiadkową. Przez Izbicę przebiega linia kolejowa 69, po której poruszają się szynobusy, co skutkuje dobrym i szybkim połączeniem z Zamościem i Lublinem.

Działalność kulturowa prowadzona jest w głównej mierze przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Tarnogórze. W skład SOKiS wchodzi boisko sportowe wraz z trybunami, amfiteatr z widownią oraz sala widowiskowa mogąca pomieścić ponad 200 osób. W gminie prężnie działają także koła gospodyń wiejskich, wspomagają promocję lokalnej kultury i produktów regionalnych. Funkcjonuje tu również Biblioteka Publiczna w Tarnogórze i trzy filie w Orłowie Drewnianym, Tarnogórze Kolonii i Wirkowicach.

Gmina może poszczycić się wieloma walorami kulturowym i historycznymi. Przez jej teren przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, który prowadzi przez malownicze tereny Roztocza. W miejscowości Bobliwo znajduje się stok narciarski, a przy nim gościniec. W samej Izbicy znajduje się cmentarz żydowski oraz kamienice niegdyś zamieszkane przez żydowską społeczność. Podążając w kierunku Nielisza wzdłuż rzeki Wieprz możemy podziwiać malownicze tereny przybrzeżne i rozległe trzcinowiska gęsto zamieszkałe przez zwierzęta. Znajdują się tu także tereny objęte Siecią Natura 2000 „Izbicki przełom Wieprza”. Część gminy znajduje się na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, który został utworzony w celu ochrony specyficznego krajobrazu tej części Lubelszczyzny. Dzięki działaniom ochronnym na tym terenie występuje dziś liczna populacja bobra oraz łosia.

Jedną z największych planowanych inwestycji jest montaż paneli solarnych w gospodarstwach domowych. Wartość projektu to ponad 5 mln zł, a jego realizacja planowana jest na lata 2019-2020. W tym roku rozpoczęły się także pierwsze prace przy budowie skateparku, boiska do siatkówki oraz lodowiska. W trosce o najmłodszych jest realizowany projekt „Nowoczesne przedszkole – lepszy start”, który polega na rozbudowie, modernizacji i zagospodarowaniu terenu przy obecnie istniejącym Samorządowym Przedszkolu w Izbicy. Koszt inwestycji to ponad 4 mln zł a dofinansowanie to około 850 tyś zł. Ponadto opracowane zostały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 i Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023.

Paulina Dudak