INWESTUJĄ W MŁODYCH

Miasto i Gmina Kańczuga czerpie korzyści ze swojego położenia. Bliskość tras tj. A4, DK4, E40, a także portu lotniczego w Rzeszowie i granicy z Ukrainą sprawia, że miasto jest łatwo dostępne dla turystów i przedsiębiorców. Dużą uwagę przywiązuje się tu także do kształcenia młodzieży, a liczne programy prowadzone przez samorząd pozwalają młodym na realizowanie swoich zainteresowań.

 

W placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga uczy się ponad tysiąc uczniów. Od 1 września 2014 roku funkcjonuje tu również Szkoła Muzyczna I stopnia, w której kształci się ich prawie 200. Tutejsze szkoły utrzymują wysoki poziom nauczania, co przejawia się m.in. w ilości uczniów biorących udział w konkursach oraz wojewódzkich i krajowych olimpiadach. Szkoły realizują projekty z dofinansowaniem ze środków UE, w ramach których doposażają pracownie szkolne i prowadzą zajęcia dla młodzieży.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Kańczudze prowadzi kształcenie muzyczne w cyklu czteroletnim i sześcioletnim. Uczniowie osiągają sukcesy zarówno na scenie polskiej jak i międzynarodowej. W roku szkolnym 2016/2017 młodzi akordeoniści wzięli udział w VIII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym odbywającym się w Belgradzie, organizowanym przez m.in. Stowarzyszenie Pedagogów Instytucji Muzycznych Serbii. Komisja konkursowa, złożona z wybitnych profesorów z Polski, Finlandii, Serbii, Rosji i Austrii wysoko oceniła prezentację uczniów z Kańczugi, przyznając dwóm uczniom szkoły ex aequo 2. miejsce w kategorii I. Szkoła swoimi wystąpieniami artystycznymi uświetnia praktycznie każdą uroczystość organizowaną w mieście.

Gmina jest także bogata w walory turystyczne. Turyści znajdą tu niezwykle malownicze widoki. Niewielkie wzniesienia, kompleksy leśne, bogactwo flory i fauny, cisza i spokój tworzą urokliwe miejsce odpoczynku. Piękno natury w całej okazałości widoczne jest na terenie rezerwatu ,,Husówka” we wsi Lipnik, gdzie wytyczono ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną o dł. 1 km. Rezerwat ma na celu zachowanie naturalnego środowiska kłokoczki południowej, zachowany jest również cenny starodrzew modrzewia. Ponadto, na terenie Miasta Kańczuga znajduje się cerkiew grekokatolicka zbudowana w 1600 roku przez księcia Aleksandra Ostrogskiego, która obecnie pełni funkcję kaplicy pogrzebowej. W centralnej części miasta wznosi się kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, wzniesiony prawdopodobnie ok. XVII w. Trwające obecnie prace konserwatorskie odsłoniły malowidła ścienne pochodzące ze znacznie wcześniejszego okresu. Kościół Parafialny w Kańczudze to jedna z najpiękniejszych budowli sakralnych późnego renesansu w Polsce. Warta uwagi jest również dawna cerkiew grekokatolicka pw. św. Mikołaja w Krzeczowicach z II połowy XVIII w. położona na szlaku architektury drewnianej. W miejscowości Łopuszka Wielka znajduje się kaplica grobowa Scipionów del Campo, zaprojektowana przez architekta Tadeusza Stryjeńskiego. Powstała w 1893 roku, a jej fundatorem była hrabia Karol Scypio. Na terenie gminy znajdują się liczne parki dworskie i podworskie. Najpiękniej położone w miejscowości Łopuszka Mała i Lipnik pełnią funkcję domów dziecka, którymi zarządza fundacja. Przez teren Miasta i Gminy Kańczuga przebiega sieć kolei wąskotorowej Pogórzanin, która w okresie wakacyjnym pełni rolę atrakcji turystycznej. Na trasie kolejki w miejscowości Łopuszka Mała znajduje się zalew o powierzchni 8 ha. Otoczony piaszczystą plażą i wyposażony w infrastrukturę sanitarną, utwardzone place i oświetlony przyciąga w sezonie licznych amatorów kąpieli oraz wędkowania.

Władze Miasta i Gminy, na czele z burmistrzem Jackiem Sołkiem, w planach mają także liczne inwestycje. Planowane jest zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków, budowa dróg gminnych, chodników i parkingów, modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie opraw na energooszczędne oraz na poprawie jakości oświetlenia, a także wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne i rozbudowa pracowni informatycznych.