Jeden zakład – wiele korzyści

Samorząd

Realizacja unijnych projektów nie zawsze przebiega gładko. Jednak dzięki konsekwencji i uporowi, PGK Zamość ukończyło budowę nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów w Dębowcu.

 

 – Przeszliśmy gehennę – przyznaje prezes Franciszek Josik. – Główny wykonawca ogłosił upadłość po montażu linii zasilającej, zostawiając nas i podwykonawców w bardzo trudnej sytuacji – dodaje. Spółka przerwała realizację inwestycji na rok, żeby rozpocząć procedury od nowa. Tym samym oddaliła groźbę przepadku środków z dotacji unijnej. Ogłoszono kolejny przetarg i doprowadzono prace do końca. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu został uroczyście otwarty w listopadzie 2014 roku. Inwestycja kosztowała prawie 65 mln zł, z czego ponad 40 mln zł stanowiły środki unijne. Dziś zakład odbiera odpady z Zamościa i 13 ościennych gmin. Stworzone zostały warunki do maksymalnego zmniejszenia ilości odpadów wymagających składowania, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego oddziaływania obiektów na środowisko naturalne. Moc przerobowa zakładu wynosi 50.000 ton zmieszanych odpadów komunalnych, 2.600 ton odpadów selektywnie zbieranych, co w zupełności zaspokaja potrzeby Regionu Zamość.

PGK Zamość to największa firma komunalna w mieście zajmuje się ujęciem i dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz, dzięki nowemu RZZO, zagospodarowaniem odpadów. Zatrudnia prawie 230 osób. – Fakt, że spółka świadczy usługi komunalne, które w innych miastach są rozdzielone na kilka podmiotów, korzystnie wpływa na ich jakość. Ceny woda i odprowadzania ścieków należą do najniższych w kraju – opowiada prezes. – Wszystko dzięki scentralizowanej administracji i uniknięciu utrzymywania kilku zarządów – przyznaje. Pomaga również udana współpraca z władzami miasta i zaufanie, jakim cieszy się w ratuszu zarząd spółki. Prezes Josik zarządza przedsiębiorstwem od prawie 20 lat, współpracował z prezydentami z różnych stronnictw politycznych, jednak nigdy nie miało to wpływu na kierunek rozwoju spółki. Dzięki temu może przygotowywać plany długofalowego rozwoju, którego nie zakłóci kalendarz wyborczy.

PGK Zamość promuje swoją wodę wśród mieszkańców np. stawiając kurtyny wodne, poidełka dla dzieci w szkole i organizując dni otwarte. Młodzież miała również okazję zobaczyć RZZO w Dębowcu z bliska podczas zwiedzania obiektu, na którym inwestycje spółki się nie zakończą. – Chcemy postawić farmę fotowoltaiczną na oczyszczalni ścieków, drugim zadaniem będzie rekultywacja starego składowiska odpadów w Dębowcu. Wtedy będziemy mogli myśleć o rozbudowie regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów – sumuje prezes.