KASZUBSKA KRAINA RZEK I JEZIOR

Samorząd Karsina, z wójtem Romanem Brunke na czele, stara się jak najlepiej wykorzystać turystyczne atuty gminy – takie jak Wdzydzki Park Krajobrazowy –   do przyciągania odwiedzających. Na terenie gminy znajduje się 177 obiektów zabytkowych, z czego sześć jest na liście Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Gmina Karsin leży w południowo-wschodniej części powiatu kościerskiego, obejmującej fragmenty ziemi zaborskiej (historyczna nazwa południowej części Kaszub). Nazwa pochodzi od ziem położonych „za borami”, w odniesieniu  do dawnych ośrodków władzy oraz administracji świeckiej i duchowej. Największymi atutami gminy są lasy, jeziora i rzeki sprzyjające rozwojowi turystyki. Panują tu doskonałe warunki dla żeglarzy, wędkarzy, grzybiarzy, myśliwych i obserwatorów przyrody. Mieści się tutaj zabytkowy kościół (wg zamierzeń kaplica) wybudowany w 1906 r., a piękna polichromia jest dziełem chełmińskiego malarza – Antoniego Pietrasa.

Uroczystość odsłonięcia pomnika słynnego kaszubskiego poety Hieronima Derdowskiego

Duży potencjał turystyczny posiada miejscowość Wiele – cztery kilometry na zachód od Karsina. Dzięki słynnej Kalwarii i położeniu nad Jeziorem Wielewskim, od lat jest ona głównym ośrodkiem turystycznym i kulturowym w tej części Kaszub. Koło wsi znajduje się też punkt widokowy – Biała Góra oraz, leżący na północ od niej, najwyższy w okolicy szczyt po Wieżycy – Chełmice. W roku 1905 zdecydowano się na rozbiórkę starego kościoła ( z 1728r. ) i budowę nowego. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z wcześniejszej budowli, a na szczególną uwagę zasługuje słynący cudami XVIII-wieczny obraz Matki Boskiej Pocieszenia, sprowadzony z Chojnic. Z Wielem związana jest postać jednego z najwybitniejszych kaszubskich poetów  – Hieronima Derdowskiego – oraz działaczy Wincentego i Tomasza Rogalów. Zebrane przez Leonarda  Brzezińskiego eksponaty sztuki ludowej z Wiela i okolic  mieszczą się w Muzeum Ziemi Zaborskiej przy miejscowym Domu Kultury. Główną atrakcją Wiela jest Kalwaria Wielewska, którą tworzy 14 kaplic, 6 kompozycji rzeźbiarskich, święte schody, ambona i pustelnia. Powstała w latach 1915-1927 roku droga krzyżowa położona na zalesionych stokach Białej Góry. Uroku dodają prestiżowe imprezy artystyczne organizowane na scenie letniej nad Jeziorem Wielewskim – Międzynarodowy Festiwal Folkloru i Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia z wieloletnią tradycją. W planach jest też sporo inwestycji m.in. budowa wieży widokowej w miejscowości Przytarnia, zagospodarowanie centrum wsi Przytarnia, budowa ścieżki rowerowej Karsin-Wiele czy infrastruktura kajakowa  w Bąku.