KONSEKWENTNA PRACA PRZYNOSI EFEKTY

Gospodarka Informacje Samorząd

Położone we wschodniej Polsce malownicze miasto, o historii sięgającej aż do 1447 roku, to prawdziwe centrum edukacji, handlu i gospodarki. Żelechów to nie tylko niebanalna architektura, ale także profesjonalne podejście władz do biznesu. O sukcesach i planach gminy mówi burmistrz Mirosława Miszkurka.

Żelechów to małe miasto o wielkich możliwościach. Jak wspieracie rozwój lokalnej przedsiębiorczości?

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości przez samorząd rozumiem jako stwarzanie odpowiednich warunków dla inwestorów. Kluczowym instrumentem, jakim dysponuje samorząd, jest sporządzanie dokumentów lokalnych: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju gminy, lokalny program rewitalizacji miasta i gminy, gminny program opieki nad zabytkami. Najważniejsze w tym zakresie jest dla nas wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta Żelechów poprzez rewitalizację ratusza i płyty rynku.

 

Rewitalizacja rynku i ratusza to największy tego typu projekt w historii gminy. Proszę o tym opowiedzieć.

Podstawowym założeniem rewitalizacji ratusza było pogodzenie ochrony wartości kulturowych z wzbogaceniem walorów architektonicznych. Głównym celem było stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, ożywienie jej funkcjonalności oraz stworzenie nowej wizytówki Żelechowa. Dzięki rewitalizacji ratusza, a następnie otaczającej go płyty rynku, wykreowane zostało nowe miejsce, do którego warto przyjechać, gdzie można się spotkać, podejmować wspólne aktywności. Konsekwencją tego jest społeczna integracja i gospodarcze ożywienie tej części miasta. Całkowity koszt rewitalizacji wyniósł niespełna 9 mln zł. Inwestycja ta była zwieńczeniem moich zawodowych marzeń i największym dotychczasowym sukcesem w pracy samorządowej.

W tym roku zmierzy się Pani z dwoma wyzwaniami – wyborami samorządowymi i plebiscytem Lidera Rozwoju Regionalnego. Jaka strategia będzie według Pani efektywna?

Liczą się konkretne zrealizowane działania i ich rezultaty. Nie sztuką jest przez kilka lat po prostu funkcjonować, a jak zbliżają się wybory to starać się dokonywać cudów. Pracowałam jako burmistrz przez całą kadencję, najlepiej, jak potrafiłam. Mimo kosztownych zadań nie rezygnowaliśmy z pozostałych ważnych dla mieszkańców inwestycji.

 

Z jakimi innymi wyzwaniami w dzisiejszych czasach mierzy się kobieta-samorządowiec?

Myślę, że zarówno kobieta jak i mężczyzna samorządowiec mają przed sobą takie same zadania. Koncentrują się na realizacji zadań oraz potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców. W dzisiejszych czasach tych zadań jest bardzo dużo, a ich różnorodność powoduje, iż w każdej dziedzinie wymagana jest znajomość zawiłości prawnych i organizacyjnych przedsięwzięć. Dlatego do skutecznej realizacji wyzwań stojących przed samorządowcami należy również budować wokół siebie zgrany zespół współpracowników oraz dbać o zrozumienie potrzeb i dobrą współpracę z radnymi. Uważam, że moja dotychczasowa praca jest potwierdzeniem tego wszystkiego, o czym wspomniałam. Zdecydowane i konsekwentne dążenie do postawionych sobie celów, realizacja ich mimo trudności, to jest kwintesencja dzisiejszych wyzwań stawianych samorządowcom, zarówno kobietom, jak i mężczyznom.