Moda na Giżycko

Gospodarka Informacje Samorząd

10 lat to nie jest odległa perspektywa, na jutro pracujemy już dziś – mówi burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz. Dynamiczny rozwój miasta to zasługa tworzenia przestrzeni inwestorskiej. O mechanizmach i formach współpracy z biznesem rozmawiamy z włodarzem „Żeglarskiej Stolicy Polski”.

Giżycko podjęło szereg działań usprawniających prowadzenie przedsiębiorstw i wdrażanie inwestycji. Jakie mechanizmy i formy współpracy proponuje miasto? Rozwijamy narzędzia inwestycyjne we wszelkich obszarach sprzyjających podejmowaniu wyzwań gospodarczych. Biznes tworzą ludzie, dlatego budujemy warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W kulturę miasta wrosły spotkania przy przysłowiowej kawie z przedstawicielami lokalnego biznesu, podczas których konsultujemy kierunki rozwoju miasta w kontekście gospodarczym. Ta formuła rozpoznawania problemów jest płaszczyzną wymiany doświadczeń oraz znajdowania rozwiązań przyjaznych obu sektorom. Nie zamykamy się na żadną drogę rozwoju, obserwujemy zmiany – wdrażamy bądź udoskonalamy funkcjonujące już metody.

Perspektywy rozwoju Giżycka to prowadzone dziś inwestycje. Jakie projekty są realizowane?

Bieżące inwestycje skupiają się wokół modernizacji bazy oświatowej, bo jest jednym z najważniejszych kryteriów komfortu mieszkańców. To przewaga konkurencyjna miasta, podobnie jak budowa nowych centrów rekreacyjnych oraz dalsze działania w ramach usprawniania transportu publicznego. Budujemy nowe drogi, ułatwiamy dostęp do terenów turystycznych i inwestycyjnych, rewitalizujemy obiekty o znaczeniu turystycznym, a także wdrażamy projekty społeczno-zawodowe.

Czas pozytywnych zmian, to czas dialogu między biznesem a samorządem, kiedy miasto tworzy koło zamachowe dla pozostałych działalności. Jak udaje się Państwu pozyskać inwestorów?

Mamy świadomość znaczenia wizerunku miasta, a budując markę Giżycka podejmujemy również działania promujące lokalną gospodarkę. Pracujemy, aby zapewnić właściwe warunki dla mieszkańców, otoczenia biznesowego i turystów, którzy chętnie do nas wracają. Oferujemy zaplecze aktywnej turystyki zarówno latem jak i zimą, a przykładem jest budowa Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych. Podkreślamy atuty Giżycka nie tylko jako „Żeglarskiej stolicy Polski”, ale także miasta dynamicznej gospodarki. Za sprawą naszych działań atuty Giżycka dostrzegają inwestorzy, a my w odpowiedzi usprawniamy procedury.

Giżycko jest jednym z pierwszych samorządów realizujących projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Jakie działania są prowadzone?

Najdalej zaawansowanym projektem PPP jest „Mieszkanie plus”, program oświetleniowy oraz zagospodarowania plaży. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego uzupełniamy się, a dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności oraz ryzyka mamy możliwość tworzenia i dostarczania usług publicznych w najbardziej ekonomiczny i efektywny sposób.

Zostali Państwo nominowani do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego 2019. Czym jest dla Państwa to wyróżnienie?

Jest potwierdzeniem, że podążamy w dobrym kierunku oraz docenieniem pracy nas wszystkich – samorządu, biznesu, nauki i mieszkańców. Tworzymy całość, a wyróżnienie naszego wysiłku jest motywacją do dalszego dynamicznego rozwoju gospodarki Giżycka.

Ewelina Madej