Nie spoczywają na laurach

Samorząd

Gmina Jerzmanowa zdobyła tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2015 i wszystko wskazuje na to, że na tym nie koniec. Już teraz planowany jest szereg nowych działań, które sprawią, iż ta niewielka gmina rozwinie się jeszcze bardziej. O planach na rok 2016 z wójtem Lesławem Golbą, rozmawia Barbara Szczepanek.

Gmina Jerzmanowa otrzymała tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego – czym jest dla Pana ta nagroda?

Jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie, świadczące o tym, że działania podejmowane od kilku lat w gminie zostały docenione przez gremium zewnętrzne. Nie ukrywam ogromnej satysfakcji z otrzymania tytułu i myślę, że przyznanie nam tej nagrody wpłynie na realizację większej ilości zadań i zmotywuje do tego, by działania były jeszcze bardziej nastawione na rozwój i zaspokajanie potrzeb mieszkańców.

Jerzmanowa pomaga dzieciom z problemami edukacyjnymi poprzez projekt „biofeedback” – czy są już widoczne efekty terapii?

Metoda „biofeedback” nastawiona jest na to, by poprzez indywidualną pracę, wspierać uczniów mających problemy z koncentracją oraz zapamiętywaniem. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2015 r. i już ze wstępnych obserwacji wynika, że są zauważalne efekty terapii wśród dzieci. Poprzez wdrożenie projektu nadaliśmy nową jakość wsparciu, ponieważ
dotychczas dzieci korzystały z pomocy pedagogów i logopedów. Rodzice dzieci także są wdzięczni za to, że gmina wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom wspierania psychologicznego dzieci. Obecnie terapii poddanych jest łącznie 20 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, które nie miałyby szans na udział w niej w ośrodkach poza nasza gminą lub czas oczekiwania byłby bardzo, bardzo długi.

W gminie obserwowany jest przyrost ludności, co rodzi nowe zadania oświatowe i kulturalne – jak przedstawiają się plany na przyszły rok w tym sektorze?

W przyszłym roku planujemy budowę parkingów przy szkołach, idziemy też mocno w infrastrukturę sportową. Będziemy przebudowywać boisko przy gimnazjum w Jerzmanowej oraz poprawimy i unowocześnimy teren przyszkolny, gdzie odbywają się różne uroczystości. Rozpoczynamy budowę świetlic wiejskich w Łagoszowie Małym
i w Gaikach. Ważnym zadaniem jest renowacja Pałacu w Jerzmanowej wraz z parkiem. Jesteśmy już właścicielem tego obiektu, ponieważ wcześniej był on w rękach prywatnych i nie było wykonywanych żadnych prac remontowych. Pałac stanie się siedzibą Gminnego Centrum Kultury wraz z biblioteką gminną i czytelnią. Ponadto planujemy stworzyć na terenie pałacu kawiarnię, kameralną salę koncertową oraz miejsca do spotkań dla wszystkich mieszkańców. Zamierzamy dokonać rewitalizacji parku przy pałacu, by stworzyć dla mieszkańców miejsce do wypoczynku i spacerów, a także atrakcji dla dzieci.

W ostatniej rozmowie wspominał Pan o planach budowy nowego ośrodka zdrowia oraz oczyszczalni ścieków – jak przebiegają przygotowania?

Jeśli chodzi o ośrodek zdrowia to zleciliśmy zadanie wykonania koncepcji projektowej jednemu z biur architektonicznych we Wrocławiu. Chciałbym aby to był ośrodek nowoczesny, przyjazny i bardzo funkcjonalny,
szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Na jego terenie powstaną gabinety rehabilitacyjne, specjalistyczne m.in. gabinet stomatologiczny. Odnośnie oczyszczalni ścieków to mogę powiedzieć, że ostatnie działania związane z gospodarkę ściekową sprawiły, że pojawiło się nowe rozwiązanie, o którym mogę już wstępnie powiedzieć. To rozwiązanie jest korzystniejsze zarówno ze strony finansowej, jak i z punktu widzenia wymogów unijnych, dotyczących ochrony środowiska. Możemy odstąpić od planowanej budowy oczyszczalni ścieków i skorzystać
z lepszego rozwiązania w postaci budowy zbiorczej przepompowni i rurociągu kanalizacyjnego, który połączy nas z aglomeracją Głogowa.

Dziękuję za rozmowę.