Nowa wizja miasta

Informacje Innowacyjność Nauka Samorząd Technologie

Ostatnie dekady przyniosły dynamiczny rozwój naszych miast. Bogacące się społeczeństwo ma coraz bardziej rozbudzone potrzeby mieszkaniowe. Kupujący poszukują nieustająco świętego graala branży deweloperskiej –  dobrego miejsca do życia. Co to jednak znaczy?

Zastanawiając się nad wyborem mieszkania warto wziąć pod uwagę coś więcej niż cztery ściany. To otoczenie decyduje o tym, czy będzie nam się dobrze żyło – zarówno dziś, jak w perspektywie lat, które przyjdzie nam w tym miejscu spędzić. Jakie parametry wziąć pod uwagę porównując dostępne na rynku oferty? W tej chwili jest to bardzo trudne, gdyż deweloperzy budują na coraz mniejszych działkach, nie oglądając się na infrastrukturę ani estetykę otoczenia. Ten problem chce rozwiązać wrocławska firma PFI FUTURE SA, twórcy koncepcji ErGoCity.

Filozofia ErGoCity to metodologia standaryzacji projektowania zrównoważonego nowoczesnego osiedla –  miejsca dobrego do życia, pracy oraz wypoczynku. Tak pojmowane inteligentne osiedle jest przestrzenią, w której realizowane są miejskie programy prospołeczne i proekologiczne, wychodzące naprzeciw światowym trendom nowoczesnego budownictwa i ekologii. ErGoCity to wynik myślenia o mieście w kategoriach dobrego miejsca do życia, w którym mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby, niezależnie od wieku, modelu rodziny czy stylu pracy. Kluczem do rozumienia wyzwań współczesności jest zrównoważony rozwój, dlatego też ErGoCity to filozofia przyjazna dla środowiska. Oferuje rozwiązania pozwalające na elastyczne łączenie pracy i życia prywatnego, odwołując się do ekonomii współdzielenia usług, a przede wszystkim jest inkluzyjna. W praktyce projekt pozwali zrównoważyć przestrzeń do życia, pracy, rozrywki i wypoczynku w jednym miejscu oraz stworzyć nowe, tętniące życiem serce miasta. Projekt realizowany jest przy współpracy z takimi ośrodkami naukowo-badawczymi jak Politechnika Wrocławska czy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, z którymi PFI Future przygotowuje się do wspólnego wypracowania rozwiązań gwarantujących spójność projektów urbanistycznych z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Do realizacji tej misji zostanie powołane Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Aglomeracji Miejskich ErGoCity, które będzie ją skrupulatnie realizowało poprzez wprowadzenie i spopularyzowanie certyfikacji projektów deweloperskich pod kątem ich zgodności z regulacjami tworzonymi przez kapitułę projektu. Celem strategicznym przedsięwzięcia jest stworzenie zyskownego, komercyjnego systemu oceny i certyfikacji projektów deweloperskich, zapewniającego ich rzetelną i przejrzystą ocenę w oczach planistów.

PFI Future SA to także jedyna polska firma dysponująca wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizowania śmiałych projektów w branży obiektów spędzania czasu wolnego. W grupie kapitałowej PFI Global, w której funkcjonuje, udało się stworzyć unikalny pakiet kompetencji. PFI Future SA zatrudnia fachowców wyspecjalizowanych w branży projektowej oraz budowalnej, którzy mogą się pochwalić doświadczeniem z budowy Afrykarium – jedynego w Polsce oceanarium znajdującego się we wrocławskim zoo. Dysponuje także kadrą menedżerską, która zarządzała ikonicznymi dla polskich miast obiektami, takimi jak spektakularne akwaria, czy ogromne kompleksy sportowo-rekreacyjne. Spółka gromadzi wiedzę techniczną i operacyjną, umożliwiającą podejmowanie się realizacji wielkich projektów – jak gdański Nautillus, ale także tworzenie autorskich konceptów dla operatorów publicznych i prywatnych – jak przygotowany ostatnio projekt Centrum Nauki i Techniki dla nadmorskiej gminy Karlino.