Nowoczesność połączona z tradycją

Samorząd

Systematyczne remonty, rozwiązania takie jak monitoring oraz współpraca zarządu z mieszkańcami.  To tylko część przesłanek, które Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w Gdyni pozwalają zaliczyć do najbardziej wyróżniających się spółdzielni w kraju. Więcej w rozmowie z prezesem zarządu RSM Komuny Paryskiej – Wiesławem Wawerem.

Jaka jest historia RSM im. Komuny Paryskiej w Gdyni i co można powiedzieć na temat obecnej kondycji i działalności spółdzielni?

Spółdzielnia nabyła osobowość prawną z dniem 03.05.1958 r. Powstała z inicjatywy pracowników stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni jako spółdzielnia przyzakładowa, stąd jej pierwsza nazwa w brzmieniu ”Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni”. Podstawowym celem założonej spółdzielni było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych pracowników gdyńskiej stoczni. Obok budownictwa mieszkaniowego pod nadzorem spółdzielni, realizowane było dla mieszkańców tzw. budownictwo towarzyszące, w szczególności szkoły podstawowe, placówki oświatowo-kulturalne, żłobki, przedszkola, pawilony handlowo-usługowe. W tej chwili spółdzielnia zrzesza 7970 członków, administruje 178 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 431 773,85 m2. Spółdzielnia posiada również 95 lokali użytkowych o powierzchni 11 309,75m2, w których prowadzona jest działalność handlowo-usługowa, jak również działalność gastronomiczna na rzecz mieszkańców. Kondycja spółdzielni jest dobra, nie ma żadnych przesłanek, które wskazywałyby na  niemożność kontynuacji działalności w kolejnych latach.

Zostali Państwo nominowani do prestiżowej nagrody Filar Spółdzielczości 2016. Jest to docenienie działalności spółdzielni i codziennej pracy na rzecz lokalnych społeczności. Co stanowi o najwyższej  jakości działania w Państwa spółdzielni?

Spółdzielnia może poszczycić się stałym rozwijaniem samorządności spółdzielczej. W momencie wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w grudniu 2000 roku, podstawową jednostką w spółdzielni stała się nieruchomość. Spółdzielnia zainicjowała utworzenie reprezentacji nieruchomości  –  Samorządu Nieruchomości.  Pomimo, że nowa ustawa jeszcze tego nie wymagała, od 2001 roku rozpoczęto ewidencjonowanie środków na remonty na poszczególne nieruchomości. Początki nie były łatwe, gdyż członkowie spółdzielni nie byli przyzwyczajeni do tego, że nie wystarczy żądać od spółdzielni, trzeba również mieć pokrycie w środkach finansowych. Obecnie wypracowano już stosowne regulaminy, które na ile pozwalają przepisy prawa, umożliwiają podejmowanie decyzji w sprawach funkcjonowania nieruchomości jej mieszkańcom. Na przykład prace remontowe wynikające z przeglądów zasobów muszą być wykonane, pozostały zakres prac ustalają sami mieszkańcy. Takie działania spółdzielni spowodowały, że wśród mieszkańców wzrosła aktywność współdziałania ze służbami Spółdzielni. Sami mieszkańcy występują z wnioskami o podwyższenie opłat na wskazane przez nich cele. Na lata 2012-2016 Walne Zgromadzenie zatwierdziło przygotowany przez Zarząd „Program – Dociepleń”.  Jego efekty sprawiły, że członkowie Spółdzielni   w bieżącym roku bez zastrzeżeń przyjęli nowy program, który  ma jeszcze szerszy zakres, gdyż oprócz dociepleń zasobów zawiera jeszcze wymianę wszystkich instalacji w budynkach.

Jak Pańskim zdaniem powinna być zarządzana spółdzielnia mieszkaniowa na miarę XXI wieku?

Spółdzielnia mieszkaniowa powinna wykazać, że jest najlepszym zarządcą zasobów mieszkaniowych oraz inwestorem. W działaniu swoim należy wykazywać się transparentnością, co umożliwiają systemy informatyczne, wydawane czasopisma. Należy stale duży nacisk kłaść na współpracę z organami samorządowymi spółdzielni, by współuczestniczyli w jej rozwoju, a także w rozwiązywaniu problemów. Dotychczasowy dorobek spółdzielni mieszkaniowych oraz posiadanie fachowych służb w każdej dziedzinie jej działalności, zapewni obsługę właścicieli lokali na najwyższym poziomie. Obiekty budowlane po wykonanych pracach termo modernizacyjnych, wyposażone w nowoczesne systemy pomiarowe i monitorujące media , spowodują dokładne ich rozliczanie i optymalne wykorzystanie. Ponadto spółdzielnia może prowadzić działalność społeczno-kulturalną samodzielnie bądź przy współpracy np. z Radami Dzielnic, by integrować swoją społeczność.

 

Rozmawiał Marcin Pawlenka.