NOWOCZESNOŚĆ W OPARCIU O TRADYCJE

Samorząd

Gmina Rozprza należy do większych gmin powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim. Liczy ponad 12 tys. mieszkańców. Położona jest na skraju przyszłej autostrady A1 Gdańsk-Katowice. Nazwa gminy pochodzi od miejsca, gdzie odbywały się rozprawy sądowe. W 2015 roku Rozprza obchodziła 950-lecie powstania.

 

Rozprzę na tle innych samorządów wyróżnia przede wszystkim duża aktywność społeczna. Na terenie całej gminy działa aż 21 Kół Gospodyń Wiejskich. Koła zrzeszone są w Stowarzyszeniu Gospodyń Gminy Rozprza, które posiada osobowość prawną, co pozwala ubiegać się o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na jego funkcjonowanie. Ponadto na terenie gminy prężnie działają kluby sportowe: piłkarskie oraz siatkarski. Jeden z klubów w tym roku awansował do klasy okręgowej, natomiast tutejsi siatkarze już dwukrotnie walczyli o miejsce w drugiej lidze. W 2014 roku w Rozprzy powstało Gminne Centrum Kultury, wokół którego obecnie skupia się życie kulturalne lokalnej społeczności. To właśnie w tym miejscu ma swoją siedzibę Gminna Biblioteka Publiczna oraz liczne stowarzyszenia działające na rzecz mieszkańców regionu. Przebudowa ówczesnego budynku handlowo-usługowego na Gminne Centrum Kultury stworzyła nowe warunki do rozkwitu działalności kulturalnej i dbałości o kultywowanie lokalnych tradycji.

 

Największą atrakcją turystyczną w okolicy jest Zalew Cieszanowice, leżący na terenie trzech gmin, w tym Rozprzy. Jest drugim pod względem wielkości zbiornikiem wodnym (217ha) leżącym na terenie powiatu piotrkowskiego. Powstał w 1998 poprzez spiętrzenie rzeki Luciąża. Jego przeznaczeniem było od początku nawadnianie łąk pod produkcję mleka w dolinie rzeki oraz retencjonowanie wody. Obecnie jest to popularne w powiecie piotrkowskim miejsce rekreacji i wypoczynku. Doceniają go zarówno wędkarze wyławiający stąd szczupaki, karasie, płocie, karpie, leszcze, jak i turyści, dla których w sezonie letnim dostępne są wypożyczalnie sprzętu wodnego: łódek, kajaków, rowerów wodnych. Dookoła zalewu znajdują się liczne pola namiotowe oraz domki kempingowe. Ponadto, na terenie Rozprzy znajdują się zabytkowe kościoły, przede wszystkim te w Mierzynie i Lubieniu. W Mierzynie znajduje się m.in. późnogotycka płyta nagrobna Mikołaja Cieszanowskiego, chrzcielnica ufundowana w 1609 roku przez proboszcza kurzelowskiego Jana Tumi czy kropielnica z początku XVI wieku. Kościół w Lubieniu natomiast jest bezcenny ze względu na mieszczące się wewnątrz obrazy i freski, bo są one wykonane przez jednego z czołowych polskich malarzy Młodej Polski – ucznia samego Jana Matejki – Józefa Mehoffera. Zasłynął on m.in. jako autor witraży w kolegiacie we Fryburgu w Szwajcarii. Polichromie ścienne tego artysty zdobią między innymi skarbiec katedry wawelskiej, katedry w Płocku i katedry ormiańskiej we Lwowie. Władze gminy, na czele z wójtem Januszem Jędrzejczykiem, pragną również nakierować turystykę w stronę aktywności sportowej mieszkańców. Coroczne rajdy rowerowe „Odjazdowy bibliotekarz” oraz „Ekologiczny Rajd Rowerowy” przyciągają setki cyklistów. Trasy rajdów przebiegają przez najpiękniejsze miejsca gminy i zakończone są wspólnym ogniskiem.

Najbliższa przyszłość pod względem inwestycji to przede wszystkim budowa nowego przedszkola w miejscowości Niechcice, a także utworzenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w okolicy Niechcic, na obszarze 200 ha. Pozwoli to na pozyskanie inwestorów, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców gminy. Władze Rozprzy proponują także ulgi dla przedsiębiorców zainteresowanych ulokowaniem biznesu na jej obszarze. Ponadto planowana jest też budowa i remonty dróg oraz chodników, termomodernizacja szkół podstawowych, przebudowa systemów grzewczych w budynkach użyteczności publicznej czy wdrożenie odnawialnych źródeł energii.