Po pierwsze inwestycje…

Innowacyjność Polityka mieszkaniowa Samorząd

Ekonomicznie, ekologicznie i przede wszystkim z myślą o jak największym komforcie życia mieszkańców.  To efekt wartych miliony złotych inwestycji, które tylko w ciągu z ostatnich kilku lat przeprowadzono w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu. Więcej na ich temat mówi Adam Jaroch – prezes zarządu SM w Opolu.

Jakimi zrealizowanymi i jeszcze trwającymi inwestycjami może się pochwalić Spółdzielnia Mieszkaniowa w Opolu?

W roku 2013 Spółdzielnia podjęła program modernizacji osiedlowych sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody polegający na likwidacji węzłów grupowych i zastąpienia ich węzłami indywidualnymi zlokalizowanymi w budynkach mieszkalnych i pawilonach handlowych. W latach 2013-2015 zlikwidowano 4 węzły grupowe, w ich miejsce powstały 44 węzły indywidualne, w roku bieżącym powstają kolejne 22 węzły indywidualne. Koszty tej inwestycji  zamykają się kwotą  ok 9.000 tys. zł. Przystąpiliśmy również do wymiany oświetlenia w budynkach na oświetlenie LED. Dotychczas wymieniliśmy ok. 7000 opraw oświetleniowych, stosując czujniki zmierzchowe a tam gdzie jest to uzasadnione „ czujniki ruchu”. Zadania te będą kontynuowane w latach następnych.

Jaki jest cel tych inwestycji i jak przekładają się one na jakość świadczonych usług i zadowolenie mieszkańców?

Głównym celem tych działań jest obniżenie kosztów zakupu energii cieplnej i elektrycznej. Jednocześnie poprawia to komfort zamieszkania, poprzez połączenie wszystkich nowych węzłów w budynkach mieszkalnych kablową i światłowodową siecią automatyki przemysłowej oraz przyłączenie do centralnego systemu CeSIN – zdalnego zarządzania i monitorowania pracą węzłów cieplnych Spółdzielni. System CeSIN pozwala bieżąco kontrolować on-line parametry poszczególnych węzłów cieplnych, co umożliwia optymalizację zużycia energii cieplnej w poszczególnych budynkach, a także ograniczenie nadmiernego zużycia energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. We wszystkich mieszkaniach zamontowano wodomierze oraz podzielniki kosztów ciepła z odczytem radiowym. Usprawnia to rozliczanie mediów, i umożliwia mieszkańcom bieżącą kontrolę indywidualnego zużycia ciepła i wody poprzez portal internetowy. Ponadto Spółdzielnia wprowadziła dla użytkowników mieszkań dostęp do rozliczeń finansowych za pośrednictwem internetu.

SM w Opolu jak przystało na spółdzielnię XXI w. stawia na rozwiązania ekologiczne i ekonomiczne. Jakiego typu są to przedsięwzięcia i jakie przynoszą wymierne efekty?

Od wielu lat Spółdzielnia podejmuje działania związane z  usuwaniem materiałów zawierających azbest. Ponadto podejmujemy zadania związane z szeroko rozumianą termomodernizacją budynków a głównie ich dociepleniem, wymianą stolarki okienej na klatkach schodowych i w piwnicach.  W roku 2015 wydaliśmy na ten cel kwotę 2.700 tys. zł   a roku bieżącym wydamy  1.600 tys. zł. Przebudowa sieci i i węzłów cieplnych pozwoliła na obniżenie kosztów zakupu energii cieplnej o ok. 15%. Na opisane wyżej zadania Spółdzielnia pozyskała środki zewnętrzne w ramach programów pomocowych , dotacji i kredytów z premią termomodernizacyjną i inwestycyjną na kwotę ok. 1.800 tys. zł.

Rozmawiał Marcin Pawlenka.