POZIOM WYŻEJ

Samorząd

Gmina Tarnowo Podgórne to atrakcyjny region Wielkopolski. Dobrze się tu inwestuje, pracuje, mieszka i wypoczywa. Niebywałym osiągnięciem tej społeczności stało się stworzenie marki gminy przyjaznej inwestorom, co z kolei zaowocowało sukcesem gospodarczym.

W Tarnowie Podgórnym wielki przemysł funkcjonuje obok małych, dynamicznych rodzinnych przedsiębiorstw. Jednocześnie samorząd wielką wagę przykłada do oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej, dlatego poza obszarami wielkoprzemysłowymi funkcjonuje również obszar chronionego krajobrazu. Główną wartością, która przyświeca gminie, jest bez wątpienia zrównoważony rozwój.

Bliskość Poznania, przecinająca gminę droga ekspresowa nr 11 oraz łatwy dojazd do zachodniej granicy Polski spowodowały, że gmina jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Powstał tu największy rynek pracy w otoczeniu Poznania (ok. 55 tys. miejsc pracy), drugi w Wielkopolsce pod względem liczby osób dojeżdżających. Ale w Tarnowie Podgórnym nadal jest wiele wolnych, dobrze ulokowanych terenów inwestycyjnych, dzięki którym ten rynek może się jeszcze powiększyć. Chociaż są one własnością prywatną, to gmina aktywnie pośredniczy w kontaktach między inwestorem a właścicielem przez cały czas trwania procesu inwestycyjnego. Pomaga w tym – działające w strukturach Urzędu – Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Ogromnym sukcesem dla gminy było przyciągnięcie Centrum Logistycznego Amazon, tym bardziej, że amerykański gigant sfinansował również budowę węzła na drodze krajowej nr 92. Z nowego rozwiązania komunikacyjnego korzystają mieszkańcy i okoliczne firmy, wzrosła też atrakcyjność pobliskich wolnych terenów inwestycyjnych. Warto zauważyć, że ten imponujący projekt został zrealizowany w niespełna dziesięć miesięcy, co dowodzi dobrej komunikacji na linii biznes – samorząd.

Duża liczba przedsiębiorców przekłada się na wysokie wpływy do budżetu gminy, a to z kolei umożliwia władzom realizację wielu potrzeb i usług kierowanych w stronę mieszkańców, w takich obszarach jak edukacja, kultura czy sport. Priorytetem inwestycyjnym samorządu jest w ostatnich latach rozwijanie warunków dla  aktywnego wypoczynku – powstają nowe ścieżki pieszo-rowerowe, boiska, siłownie zewnętrzne i place zabaw.

– Nie waham się stwierdzić, że na przestrzeni lat Tarnowo Podgórne osiągnęło niesamowity poziom rozwoju gospodarczego. Oczywiście naszym nadrzędnym celem jest dalszy jego wzrost, przede wszystkim po to, by stale podnosić komfort życia mieszkańców – podsumowuje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka.