Dyrektor PUP w Poznaniu, Maria Sowińska

Poznań zatrudnia najskuteczniej

Samorząd

Wsparcie, weryfikacja, poparcie, a przede wszystkim praca u podstaw – to części składowe sukcesu, jakim jest najniższa stopa bezrobocia w Polsce. O działaniach, które poprzedziły ten sukces, z dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Marią Sowińską, rozmawia Martyna Motylska.

 

Jak obecnie kształtuje się bezrobocie w Państwa powiecie?

Poznański Urząd Pracy swoim działaniem obejmuje dwa powiaty – miasto Poznań i powiat poznański. Mówiąc o stopie bezrobocia zawsze mówimy o tych dwóch podmiotach, które wzajemnie się zazębiają. To rozwiązanie dobre dla mieszkańców zarówno powiatu, jak i miasta. Jeżeli chodzi o dane liczbowe – na koniec lutego stopa bezrobocia dla miasta Poznania wyniosła 2,5 proc., a dla powiatu poznańskiego 3 proc. Jest to najniższa stopa bezrobocia zarówno w województwie, jak i w całym kraju.

Zatem jakie działania podejmuje urząd, aby osiągać takie wyniki?

Nasz udział jest interwencyjny, ponieważ nie obsługujemy tylko indywidualnych osób, ale również pracodawców. Staramy się łączyć potrzeby pracodawców z klientami indywidualnymi w taki sposób, aby mieli możliwość spotkania i znalezienia wspólnego rozwiązania, jakim jest podpisanie umowy o pracę. Wykorzystując środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, nasza interwencja przybiera postać współfinansowania powstających miejsc pracy, organizacji staży, czy pomocy naszym zarejestrowanym już klientom w zmianie kwalifikacji zawodowych, uzupełnienia ich, bądź całkowitej odnowie. Pomagamy również przy otwieraniu działalności gospodarczych w formie finansowania na start.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby młode?

Takim osobom, oprócz nabycia uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, w formie aktywizacji zawodowej przedstawiamy całą gamę usług – od pośrednictwa pracy, gdzie doradca klienta ustala profil pomocy, jaką klient może otrzymać z naszej strony, dajemy możliwość bezpłatnego korzystania z pomocy doradcy zawodowego, psychologa. Może również korzystać z usług Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości, który funkcjonuje w ramach urzędu. Popularną formą pomocy dla osób młodych do 30. roku życia jest organizacja staży zawodowych. Pracodawcy i klienci chętnie z tej formy korzystają. Mamy nowy instrument w tym roku – to pomoc pracodawcom, w ramach której my refundujemy część kosztów zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w wieku do 30. roku życia.

Na jakie wsparcie ze strony urzędu mogą liczyć osoby niepełnosprawne?

Wśród naszych klientów są oczywiście osoby, które maja orzeczoną niepełnosprawność, choć jest to niewielki procent. Niemniej jednak obejmujemy ich pomocą pośrednika, doradcy zawodowego, doradcy klienta. Organizujemy szkolenia, które zawsze są dostosowane do potrzeb kwalifikacyjnych i zdrowotnych. Pracodawcy też mogą liczyć na wsparcie w dostosowywaniu stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych.

Z roku na rok liczba współpracujących przedsiębiorców wzrasta, jak urząd ich pozyskuje?

Mamy dobry kontakt ze związkami pracodawców, jakie działają na terenach powiatu i miasta. Co roku odnawiamy porozumienie o wzajemnej współpracy, z którego wynika, że my informujemy, jakie mamy formy pomocy dla pracodawców, a oni zobowiązują się informować o tym na swoich stronach internetowych. Uczestniczymy również aktywnie w spotkaniach, konferencjach, w trakcie których pozyskujemy nowe osoby i nowych potencjalnych pracodawców.

Jakie najczęściej stanowiska pracy znajdują się w ofercie?

Można powiedzieć, że dominują oferty magazynowo-handlowe. Wynika to z tego, że w regionie jest dużo tego typu miejsc – centra handlowe, duże powierzchnie magazynowe. Duża część ofert dotyczy również pracy w transporcie.

Patrząc na Państwa imponujące wyniki – czy to nie jest samoistna zapowiedź końca problemu bezrobocia w Polsce?

Problem jest zbyt złożony, by generalizować. Bezrobocie zależy od rozwoju gospodarczego każdego regionu z osobna. Nasze miasto i powiat mają korzenie przedsiębiorcze i dobrą lokalizację, co w dużej części przekłada się na nasz wynik.

Dziękuję za rozmowę