Proekologiczny samorząd

Samorząd

Władze samorządowe sąsiadującego z Warszawą Piastowa za główny cel w 2017 roku stawiają dalszy dynamiczny rozwój miasta realizowany w sposób zrównoważony. O planach rewitalizacji, inwestycjach drogowych, termomodernizacji i planowanym klastrze energii z burmistrzem Grzegorzem Szuplewskim i wiceburmistrzem Konradem Rytlem rozmawia Paulina Dudak.

Działania proekologiczne to ważny temat dla Piastowa. Co dokładnie planują Państwo w tym zakresie na najbliższy czas?

Grzegorz Szuplewski: Jest kilka ważnych zadań, które chcemy zrealizować. Mam na myśli przede wszystkim budowę miejsc parkingowych w modelu P+R oraz pierwszych odcinków sieci ścieżek rowerowych. Ponadto trwają intensywne prace projektowe w ramach dużego programu rewitalizacji zieleni miejskiej, na który otrzymaliśmy dofinansowanie – z NFOŚiGW. Podejmujemy także systematyczne działania w zakresie poszanowania energii, wszystkie projekty nowych budynków będą realizowane w wysokim standardzie energooszczędności.

Konrad Rytel: Właśnie wyłoniliśmy wykonawcę i podpisaliśmy umowę na budowę trzech budynków wielorodzinnych z mieszkaniami komunalnymi. Na ukończeniu jest już projekt budynku przychodni zdrowia, a kilka tygodni temu otrzymaliśmy ostatnie decyzje z pozwoleniem na rozbudowę liceum ogólnokształcącego z nową halą sportową. Jeśli chodzi o planowany klaster energii, to będzie miał on na celu stworzenie takiego porozumienia samorządu i różnych instytucji, które umożliwi efektywne wykorzystanie energii w naszym mieście. Rozpoczynamy od tego co gminne. W tym celu przygotowaliśmy koncepcję pozyskania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych umieszczonych na 12 budynkach użyteczności publicznej. Idea jest taka, żeby tę pozyskaną energię wykorzystać na obniżenie kosztów utrzymania placówki oświatowej, domu kultury, stadionu. Przewidujemy także pewne nadwyżki energetyczne, które możemy spożytkować np. na zasilenie oświetlenia ulicznego LED, które będziemy wkrótce systematycznie instalować w całym Piastowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie działania podejmuje samorząd w zakresie infrastruktury miejskiej?

Grzegorz Szuplewski: Na inwestycje drogowe i wodno-kanalizacyjne przeznaczamy ok. 4 milionów złotych rocznie. Dzięki temu coraz więcej ulic ma  nowe nawierzchnie z odwodnieniem. Dbamy także o rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej tam, gdzie jej jeszcze brakuje. W tegorocznym budżecie nie zabraknie kolejnych tego typu inwestycji. Warto przypomnieć, że w ciągu dwóch lat zbudowaliśmy rozległy system odwodnienia ulicznego obejmującego swym zasięgiem prawie ¼ powierzchni miasta

Konrad Rytel: Podejmujemy też sporą inwestycję w zakresie budowy małej zachodniej obwodnicy miasta. Zawarliśmy porozumienie ze starostą, aby połączyć drogę powiatową z drogą krajową. Zaowocuje to powstaniem na granicy Piastowa i Pruszkowa małej obwodnicy, która połączy cały ruch między miastami. Inwestycja warta będzie kilka milionów, jednak po dofinansowanie będziemy startować wspólnie ze starostą oraz prezydentem Pruszkowa, więc szanse na uzyskanie dotacji są spore. Chcemy także wykorzystać czas wyłączenia z ruchu linii kolejowej z powodu remontu i zbudować wiadukt łączący Pruszków i Piastów. Wszyscy, którzy na ten moment poruszają się zatłoczonymi Alejami Jerozolimskimi, będą mogli łatwiej przedostać się na drugą stronę torów, a ta połączona będzie z zachodnią obwodnicą, o której wspomniałem wcześniej.

Czy w natłoku inwestycji, mają Państwo czas na organizację wydarzeń kulturalnych i działań społecznych?

Konrad Rytel: Jesteśmy po uchwaleniu programu rewitalizacji miasta, nasz projekt czeka już na zaopiniowanie w Urzędzie Marszałkowskim. Jeśli to się uda, to naszym głównym projektem w ramach tego programu będzie odnowienie prawie stuletniej tzw. Willi Mullera. Jest to zabytkowy budynek, który chcemy przeznaczyć w całości na działalność kulturalną i społeczną. Powstanie tam filia biblioteki z czytelnią, klub seniora oraz siedziba Hufca ZHP. Złożyliśmy już wniosek o dotację do Instytutu Książki w Krakowie na dofinansowanie budowy wspomnianej filii biblioteki i pomoc w jej wyposażeniu.

Rozmawiała Paulina Dudak