PRZYJAZNE INWESTOWANIE

Ujazd to gmina w województwie opolskim, położona nad Kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą. Jej wyróżnikiem jest dobre skomunikowanie, a to z kolei stanowi magnes dla inwestorów. Kierunkiem działań samorządu stał się rozwój przedsiębiorczości, który jest sumiennie i z sukcesem realizowany. O otwarciu Strefy Aktywności Gospodarczej i podejmowanych działaniach mówi burmistrz Tadeusz Kauch. 

Jaka jest specyfika Miasta i Gminy Ujazd?

Kiedy obejmowałem stanowisko ponad 20 lat temu specyfika była typowo rolnicza i to było podstawą gospodarki. Po dziś dzień w gminie występują obszary o bardzo korzystnych warunkach przyrodniczo-glebowych. Są one podstawą dla intensywnej produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno-spożywczego. Należy jednak patrzeć w przyszłość, rozpoczęliśmy od zmian planów zagospodarowania przestrzennego na powierzchni 500 hektarów – wskazaliśmy pod użytkowanie inne niż rolnicze. Przez teren gminy obecnie przebiega autostrada A4 z dwoma węzłami komunikacyjnym „Nogowczyce” i „Olszowa” – co jest dodatkowym jej atutem. To właśnie pomiędzy tymi dwoma węzłami została utworzona Strefa Aktywności Gospodarczej, która oferuje obecnie 300 hektarów doskonale przygotowanych terenów ze stuprocentowym uzbrojeniem – w tym teren w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Czy niż demograficzny skłonił do otwarcia Strefy Aktywności Gospodarczej?

Między innymi tak. Obecnie miejsc pracy nie brakuje, a będzie ich jeszcze więcej – w strefie działa już w pełni osiem zakładów, trzy są przed rozpoczęciem produkcji, a kolejne trzy załatwiają niezbędne formalności. Otwarcie strefy i przyciągnięcie inwestorów, prowadzi do tego, że mieszkańcy sąsiednich gmin pracują w Ujeździe. Powstał już rynek pracobiorcy, który oczekuje godziwych warunków płacowych i to również obserwujemy w strefie, że przedsiębiorcy podnoszą stawki płacy na tyle, na ile mogą. Nasz pracownik jest naprawdę bardzo wartościowy, elastyczny, o wysokim etosie pracy – to duży wyróżnik, a to należy nagradzać.

Strefa Aktywności Gospodarczej to niebywały sukces. Co jeszcze można do tej kategorii zaliczyć?

Największy sukces to oczywiście strefa, a drugie to ochrona środowiska – 100 proc. skanalizowania gminy, ścieżki rowerowe. Kolejny projekt, z którymi chcemy wejść to całkowita gazyfikacji gminy – co wpływa na mniejsze zatrucie środowiska i jest znacznie bardziej ekologiczne.

Jak wygląda aspekt turystyki i rekreacji?

Ujazd oprócz rozwijającej się przedsiębiorczości posiada wyjątkowy i malowniczy charakter, który tworzy pagórkowate ukształtowanie obszaru i rzadkie walory przyrodnicze. Oferta turystyczna to przede wszystkim liczne zabytki historyczne i kulturalne, Park Krajobrazowy Góra Św. Anny – to wszystko dostępne dla turystów, którzy mogą wybrać się zarówno na piesze, jak i rowerowe wycieczki. Skupiamy się wyłącznie na turystyce krótkoterminowej, weekendowej, ponieważ do takiej mamy warunki – oczekujemy głównie turystów ze Śląska. Jest to turystyka typowo lokalna.

Co warto podkreślić w temacie współpracy transgranicznej i gmin partnerskich?

Mamy dwie gminy partnerskie w Niemczech i jedną w Czechach. W tym roku z tej współpracy dostaniemy dofinansowanie na zorganizowanie kolonii dla dzieci z Czech i Polski. Przyjadą również dzieci z Mazur i to właśnie z Mazurami również chcemy tworzyć partnerstwo przez Euroregion Pradziad – ta współpraca jest bardzo szeroka. W przyszłości chcielibyśmy również otworzyć się na Ukrainę.

Plany na przyszłość?

Dalej będzie to potencjał inwestycyjny. Ze względu na to, że do nas w pierwszej kolejności przychodzą inwestorzy – rozmawialiśmy z władzami m.in. Strzelec Opolskich, aby zapewniali mieszkańcom warunki mieszkaniowe, a Gmina Ujazd – warunki pracy.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Martyna Motylska