REALNY WPŁYW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Samorząd

Nowoczesne i proekologiczne rozwiązania sprawiły, że Gmina Rząśnia jest pionierem w pozyskiwaniu energii odnawialnej w swoim regionie. Wójt Tomasz Stolarczyk podkreśla, że Rząśnia od kilku lat konsekwentnie przeobraża się w gminę ekologiczną.

Jakie działania prowadzone są przez gminę w obszarze ekologii?

Pierwszym poważnym bodźcem, aby iść w tym kierunku był zakończony w roku 2012 projekt „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, o wartości prawie 14 mln zł. Kolejnym ważnym elementem jest ciągle wdrażane „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rząśnia”, które umożliwia przede wszystkim realizację funkcjonującego od dwóch lat programu dotacyjnego dla mieszkańców.

Ekologiczne inwestycje to ostatnio nasze podstawowe zadanie. Doświadczenie pokazuje, że jest to dobry kierunek i zainteresowanie mieszkańców jest duże. Nie trudno w Rząśni znaleźć domy z zamontowanymi panelami słonecznymi. Bardzo mocno inwestujemy w fotowoltaikę, na które mieszkańcy mogą uzyskać duże dofinansowanie. To wszystko powoduje, że mamy coraz czystsze powietrze i świadomość dbania o ekologię, ale prowadzi to również do dużej oszczędności w budżetach gospodarstwa domowego. Fotowoltaika z dnia na dzień staje się bardziej popularna i coraz więcej osób decyduje się na zamontowanie takiej instalacji w swoim domu. Korzystanie z energii słonecznej i przetwarzanie jej na prąd daje duże możliwości oszczędności na rachunkach. W planach zakładamy, że do 2020 roku wszystkie gospodarstwa będą mogły skorzystać z dofinansowania na źródło ekologiczne. Z kolei w przyszłym roku rozpoczynamy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem samorządu.

Jak ocenia Pan Polski Kongres Przedsiębiorczości?

Takie wydarzenia są bardzo potrzebne, wymiana doświadczeń w zakresie ekologii, przedsiębiorczości i innowacji jest dla nas kluczowa. Spotyka się tutaj świat samorządu, biznesu oraz nauki. To ważne, aby te trzy środowiska wspólnie pracowały na rozwój danych regionów i całego kraju. Samorządy przez swoje innowacje i inwestycje powodują rozwój regionów i gospodarki. To jest bardzo twórcze i niezmiernie potrzebne, aby wypracować wspólne trendy na przyszłość, a takie wydarzenia temu służą.

Za działania w obszarze ochrony środowiska Gmina w tym roku została uhonorowana nagrodą EKOSTRATEG 2017. Jak odbiera Pan to wyróżnienie?

To ogromne wyróżnienie – nie tylko dla mnie, ale również dla całej gminy. Tym bardziej cieszę się, że uhonorowane zostały te działania, na które jesteśmy najmocniej ukierunkowani – to niewątpliwie motywuje nas do dalszych planowanych działań. Patrząc na ostatnią dekadę mogę powiedzieć, że nasza gmina dokonała ogromnego skoku rozwojowego. To był udany czas i mam nadzieję, że przed nami co najmniej tak samo dobra przyszłość.

Rozmawiała Martyna Motylska