RYNEK DUŃSKI BEZ TAJEMNIC

Gospodarka Informacje Samorząd

Jeśli wiedza i doświadczenia, to tylko od praktyków. Zachodniopomorskie firmy z branży budowlanej i stoczniowej chcą zaistnieć na rynku duńskim, a dzięki wsparciu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów wiedzą jak. Z duńskim biznesem Pomorze Zachodnie współpracuje bardzo aktywnie.

Dania od wielu lat zajmuje czołową pozycję nie tylko w rankingach dotyczących poziomu szczęścia obywateli, ale również w tych dotyczących dostępności kapitału oraz innowacyjności. Polskie firmy współpracują z tamtejszym biznesem, ale czasami ta współpraca kończy się dużym bólem głowy.

– W Danii nie ma jednolitego aktu prawnego, kodeksu pracy w rozumieniu prawa polskiego, który  regulowałby relacje między pracodawcami i pracownikami wszystkich grup zawodowych. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika regulują układy zbiorowe w poszczególnych branżach i związki zawodowe. – wyjaśnia Jacek Wójcikowski z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Województwa Zachodniopomorskiego.

Właśnie dlatego mocno wspierające zachodniopomorski biznes COIE, zorganizowało  specjalne szkolenie gdzie poruszono kwestie duńskich związków zawodowych, warunków pracy i płac jakie należy zapewniać pracownikom. Sporo uwagi poświęcono także możliwym kontrolom ze strony tamtejszej inspekcji pracy czy urzędu skarbowego. Case study przybliżyli prawnicy, eksperci duńskiego rynku budowlanego i tamtejsi przedsiębiorcy.

Pomorze Zachodnie regularnie spotyka się także z duńskimi inwestorami obecnymi w regionie. Formuła tzw. „okrągłego stołu” weszła na stałe do kalendarza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Gościem szerokich rozmów o warunkach prowadzenia biznesu na Pomorzu Zachodnim są nie tylko duńscy przedsiębiorcy ale i Ambasador Królestwa Danii.

– Doceniamy duńskie inwestycje w naszym regionie. Te przedsiębiorstwa idealnie wpisują się w regionalne specjalizacje Pomorza Zachodniego, czyli m.in. takie sektory gospodarki jak biotechnologia, logistyka czy przemysł stalowy. Wprowadzają do naszego regionu nie tylko miejsca pracy, ale i takie wartości jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Chcemy być tak blisko i wspierać tak mocno jak to tylko możliwe. Wszystkich, którzy chcą się rozwijać na Pomorzu Zachodnim i chcą rozwijać Pomorze Zachodnie. – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W Polsce jest już ponad 500 duńskich firm, które dają pracę ponad 50 tysiącom osób. Najwięcej z nich lokuje się właśnie na Pomorzu Zachodnim, gdzie doceniają pomocność administracji samorządowej. Dyskusje obejmują m.in. na tematykę rynku pracy czy edukacji zawodowej. Trzecią edycję zaplanowano na 25 września 2018 r. W planach jest m.in. dyskusja dotycząca kwestii delegowania pracowników w branży transportowej.