SPOŁECZNIE I INWESTYCYJNIE ATRAKCYJNI

Samorząd

Miasto i Gmina Sośnicowice jest jednym z najatrakcyjniejszych w województwie śląskim pod względem lokalizacji osiedli, terenów rekreacyjnych i turystycznych oraz wysoce ekologicznych usług wymagających korzystnych warunków środowiskowych.   

 

Powietrze jest tu wyjątkowo czyste pomimo silnego uprzemysłowienia regionu – 58 proc. terenu stanowią lasy. Przez gminę przebiegają granice Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, w którym można znaleźć wiele unikalnych w skali europejskiej elementów kulturowych i przyrodniczych. W pobliżu granicy Sośnicowic powstał węzeł Ostropa na autostradzie A4, wspomagając rozwój gospodarczy okolicy.

Jedną z atrakcji turystycznych miasta jest, wybudowany w kształcie podkowy w 1755r. dla Karola von Hoditza, późnobarokowy pałac. Wzniesiona na fundamentach średniowiecznego zamku budowla jest ozdobiona wczesnobarokowymi dekoracjami. Obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej. W odległości kilkudziesięciu metrów od sośnicowickiego rynku przy ul. Raciborskiej funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji z boiskiem o sztucznej nawierzchni do piłki nożnej oraz tartanowym do siatkówki i koszykówki. Pomiędzy OSiRem a gimnazjum trwa budowa terenów rekreacyjnych, w których skład wejdą m.in. w siłownia plenerowa, plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, skatepark, oświetlone miejsca spacerowe, górka saneczkowa i staw.

Działalność kulturalno-oświatowa nabrała w Sośnicowicach rozmachu po oddaniu do użytku w 2015 r. Centrum Społeczno-Kulturalnego. Mieszczą się tu trzy instytucje: Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzienny Dom Opieki „Senior-Wigor” oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wraz z salą konferencyjno-widowiskową oraz częścią dla prowadzenia w domu opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Celem samorządu było stworzenie miejsca, w którym będzie się skupiało życie kulturalne i społeczne mieszkańców. Gmina jest także organizatorem cyklicznych imprez o charakterze sportowo-kulturalnym, tj. Święto Miasta i Gminy oraz Dożynki Gminne.

Dziś gmina jest skanalizowana w 50 proc. Priorytetem jest włączenie do sieci pozostałej połowy. W tym roku realizowany jest I etap inwestycji związanej z gospodarką sanitarną w sołectwie Tworóg Mały, polegającej na budowie Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków. Realizacja etapu II przewidziana jest jeszcze na 2017 r. po otrzymaniu środków UE w ramach programu PROW na lata 2014-2020. W roku 2018 natomiast, po uzyskaniu dofinansowani, realizowana będzie inwestycja polegająca na wykonaniu kanalizacji sanitarnej sołectwa Łany Wielkie.

W celu pozyskania inwestorów Gmina Sośnicowice utworzyła w 2015 r. Strefę Aktywności Gospodarczej. Całkowita powierzchnia SAG Sośnicowice to niespełna 14 ha terenu, z czego ponad 11 ha stanowi obszar inwestycyjny „netto”, przeznaczony na sprzedaż potencjalnym inwestorom.

 

Teren inwestycyjny jest uzbrojony w sieci wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną. Wewnętrzny układ komunikacyjny kompleksu posiada dogodne połączenie z drogą wojewódzką nr 408, drogą powiatową nr S 2916 oraz autostradą A4. Wszystkie nieruchomości  stanowiące strefę posiadają uregulowany status prawny – są własnością gminy Sośnicowice. Oprócz świetnej lokalizacji, inwestorów przyciąga również atrakcyjna cena, która kształtuje się na poziomie 100 zł za m2 brutto, co w porównaniu z cenami gruntów w KSSE Gliwice jest godną uwagi alternatywą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Paulina Dudak