Sposób na inwestora? Tylko w Międzychodzie

Samorząd

Malownicze krajobrazy, czyste jeziora i piękne kompleksy biurowo usługowe Międzychodu nie przestają zachwycać i wciąż przyciągają do siebie ludzi z całej Polski. To miasto i gmina wciąż zachwyca ciekawym układem urbanistycznym stając się dużym ośrodkiem gospodarczym. O rozwoju i przyciąganiu biznesu do miasta mówi burmistrz Międzychodu – Krzysztof Wolny.

Państwa hasło to „Międzychód przyjazny dla inwestorów i środowiska”. Dlaczego warto inwestować w Państwa gminie?

Nasza oferta skierowana jest głównie dla przedsiębiorców, szczególnie ze względu na położenie geograficzne, uzbrojone tereny przemysłowe oraz realizowane już plany. Nasi pracownicy gwarantują potencjalnym inwestorom pomoc formalno-prawną oraz zainteresowanie realizacją inwestycji na partnerskich zasadach. Mamy przygotowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe oraz letniskowe na atrakcyjnych warunkach. Dodatkowym atutem jest nasze położenie w zachodniej części województwa wielkopolskiego, niedaleko drogi krajowej nr 24, drogi ekspresowej S3 oraz autostrady A2. Jesteśmy dużym ośrodkiem gospodarczym, gdzie dominuje przemysł drzewny, spożywczy, budowlany i przerobu tworzyw sztucznych, podkreślony bardzo dobrze rozwiniętym handlem i usługami. Mimo dobrze rozwiniętego przemysłu, prawdziwym bogactwem naszych ziem jest nieskażone środowisko naturalne i czyste jeziora. Gwarantuje to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. Zakłady te w 100 proc. spełniają wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Miasto i Gmina są prawie w całości zwodociągowane i skanalizowane.

Brzmi jak sielanka. W Międzychodzie powstała koncepcja, aby sprowadzić nie tylko potencjalnych inwestorów, ale i mieszkańców. Jakimi sposobami chcą Państwo osiągnąć sukces?

Rozpoczęliśmy szeroko pojętą kampanię promocyjną nastawioną na sprowadzenie i zachęcenie do osiedlenia się nowych mieszkańców w gminie. Przygotowując się do tej kampanii, postawiliśmy na elementy miękkie, które mają być zachętą do osiedlania się w naszej gminie: darmowe przedszkola, darmowa nauka pływania dla przedszkolaków i dzieci klas I-III podstawówki, becikowe dla ciąż mnogich, dopłata do ścieków, wyprawki dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Oprócz tego mamy do zaoferowania walory przyrodnicze: „Krainy 100 Jezior” oraz pięknie zrewitalizowane obszary wypoczynkowe i rekreacyjne. Posiadamy bogatą ofertę kulturalną Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie oraz klubów sportowych i stowarzyszeń, które dofinansowujemy w kwocie ponad 1 mln zł. Rozpoczęliśmy również budowę nowego pięciooddziałowego przedszkola z 33 metrowym stokiem narciarskim. Stok wykonany zostanie z igielitu i będzie dostępny przez cały rok. Dzięki temu innowacyjnemu w skali kraju rozwiązaniu dzieci z przedszkoli będą mogły podjąć naukę podstaw sportów zimowych. Działania promocyjne zamierzamy przeprowadzić poprzez audycje radiowe, być może telewizyjne, w mediach społecznościowych oraz na billboardach. W listopadzie planujemy spotkanie ze spółdzielnią mieszkaniową i lokalnymi deweloperami odnośnie możliwości budownictwa wielorodzinnego. Chciałbym podkreślić, że dojazd z Międzychodu do stolicy Wielkopolski – Poznania, zajmuje ok. 1 godz. 15 min, czyli mniej więcej tyle samo czasu co przejazd przez centrum Poznania w godzinach szczytu. Najbliższe okolice Poznania powoli się przeludniają, a w naszym mieście wszyscy znajdą odpowiednio dużo przestrzeni do życia. Ponadto cała infrastruktura społeczna jest w Międzychodzie niemal na wyciągnięcie ręki.Tylko w samym mieście są cztery przedszkola, dwie szkoły podstawowe, trzy szkoły średnie, dwa otwarte kompleksy sportowo-rekreacyjne,dwie hale sportowe i dom kultury. Mam nadzieję, podzielić się i zainspirować swoimi sposobami na panelu dyskusyjnym podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości oraz poznać inne nowatorskie rozwiązania.

Otwartość i życzliwość na współpracę, to rzadka cecha w polityce i biznesie. Jakie jeszcze cechy powinien mieć dobry przywódca?

Aktywność społeczna to największy atut. Spotkania i rozmowy to klucz do sukcesu, ponieważ wtedy rodzi się najwięcej planów i pomysłów. Niewątpliwie ważną cechą jest umiejętność słuchania, analizy i wyciągania wniosków oraz traktowania wszystkich równo. Uczestniczymy w wielu sympozjach, kongresach, debatach i spotkaniach biznesowych. Otrzymujemy wiele nagród i wyróżnień dzięki czemu zostaliśmy zauważeni. 19 października uczestniczyliśmy w otwarciu po 12 latach pierwszej firmy Balco. Już w marcu 2018 r. zostanie otwarta firma Marmite i najprawdopodobniej rozpocznie się budowa firmy należącej do niemieckiego koncernu. Nadal prężnie rozwijamy podstrefę kostrzyńsko-słubickiej strefy ekonomicznej na naszym terenie. Cały czas prowadzimy rozmowy z potencjalnymi firmami. Potrzebujemy, aby było o nas głośno na wielu płaszczyznach i dlatego, staramy się ciągle samodoskonalić.

Rozmawiał
Michał Tkocz