Tu zaczyna się Polska

Samorząd

Pracownicy Urzędu Gminy Banie Mazurskie w swojej codziennej pracy dążą do poprawy jakości życia mieszkańców. Swoje zadania realizują sumiennie i z pomysłem, czego dowodem jest szereg zrealizowanych inwestycji i nieustanny gospodarczy rozwój małej mazurskiej gminy.

Gmina Banie Mazurskie położona jest w północno-wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu gołdapskiego, w krainie Mazur Garbatych. Zajmuje powierzchnię 205 km2, a na jej terenie znajduje się 66 wsi. Od północy gmina graniczy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W pobliżu gminy znajduje się drugie co do wielkości jezioro Polski – Mamry oraz miasta takie jak Giżycko czy Węgorzewo, co czyni gminę świetną bazą turystyczną dla wielbicieli mazurskich krajobrazów. Ponadto, przez gminę przepływają dwie rzeki: Gołdapa i Węgorapa, połączone Kanałem Brożajckim – szlakiem spływów kajakowych. Biegnie tutaj także trasa wschodniego szlaku rowerowego GreenVelo.

Ludność zamieszkująca Banie Mazurskie to połączenie dwóch kultur, ukraińskiej oraz polskiej. Część mieszkańców to potomkowie Ukraińców przesiedlonych w 1947 roku z Bieszczad i Rzeszowszczyzny w ramach „Akcji Wisła”. Mniejszość ukraińska kultywuje swoje tradycje poprzez działania Koła Związku Ukraińców w Polsce oraz zespołu folklorystycznego Zorepad.

Banie Mazurskie to gmina odpowiedzialna gospodarczo. Z inicjatywy wójta Łukasza Kulisia, powstał „Program odpracowywania zadłużenia czynszowego przez wykonywanie świadczeń rzeczowych innego rodzaju (pracy) na rzecz wierzyciela Gminy Banie Mazurskie”. W ten sposób Urząd Gminy stara się ułatwić spłatę zobowiązań pieniężnych dłużnikom z tytułu zaległości w zapłacie czynszu najmu oraz czynszu dzierżawnego. W 2015 roku wójt zapoczątkował także cykl spotkań z sołtysami i mieszkańcami, mających na celu przekazanie zebranym informacji o bieżącej działalności gminy, a także dyskusji na temat obszarów działalności wymagających poprawy.

Istotnym aspektem dla zarządców Bań Mazurskich jest także działalność kulturalna. Organizuje się tu m.in. takie cykliczne wydarzenia jak: Barwy Kultury Ukraińskiej, Bieg Mazurski (22 maja 2016 roku odbędzie się XXVIII edycja), Noc Świętojańską czy Lisowsko. Ważną rolę odgrywa także kultura fizyczna. Działają tu dwa kluby sportowe, organizuje się turnieje piłki nożnej, koszykowej, mistrzostwa gminy w tenisie stołowym czy lekkoatletyce. Mając na uwadze popularyzację sportu powstał tu także kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”. Gmina co roku uczestniczy także w Europejskim Tygodniu Sportu.

Najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi w 2015 roku są: obiekt rekreacyjny „Przystanek Kierzki”, fragment sieci wodociągowej w Jagoczanach, otwarcie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Baniach Mazurskich czy remont mostu na rzece Gołdapa wraz z przebudową fragmentu drogi Zakałcze Wielkie – Miczuły. Także na 2016 roku zaplanowano już szereg inwestycji, w tym remonty dróg gminnych.

Wójt Gminy pomimo krótkiego okresu sprawowania swojej funkcji, stara się efektywnie rozwiązywać problemy z jakimi od wielu lat borykają się mieszkańcy gminy, m.in. brak zasięgu telefonii komórkowej w północnej części gminy. Zaplanowano także powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych poprzez adaptację istniejących pomieszczeń.

Dodatkowo Gmina Banie Mazurskie w bieżącym roku zabiegać będzie o środki na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 60 osób w budynku po byłej szkole podstawowej w Żabinie oraz na utworzenie spółdzielni socjalnej, która przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy.