Utrzymują czystość Lublina

Samorząd

Kom-Eko S.A. to firma, która z powodzeniem dba o czystość Lublina i jego wizerunek. Określa ją solidność i konsekwencja w działaniu, do czego nawiązuje też logo firmy – słoń, który na dobre wpisał się w krajobraz miasta. O historii, celach, najważniejszych osiągnięciach i planach Kom-Eko na przyszłość, z prezesem Ireneuszem Zimochem rozmawia Martyna Motylska.

Jak wygląda historia Kom-Eko, od jej założenia do dziś?

Firma powstała w 1994 roku i od ponad 20 lat prężnie funkcjonuje na rynku lubelskim. Zajmujemy się szeroko pojętą gospodarką komunalną, a w szczególności odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Równie ważnym filarem działalności jest oczyszczanie miasta oraz jego zimowe utrzymanie. Kom-Eko na przestrzeni lat aktywnie uczestniczyło w budowie systemu gospodarki odpadowej w mieście. W latach kiedy gospodarka odpadami nie była jeszcze objęta ogólnymi regulacjami zwłaszcza przed rokiem 2013 miasto Lublin i Kom-Eko były liderami w gospodarce odpadami, zwłaszcza w systemie zbiórki, wyodrębnienia frakcji opakowaniowych, sposobie zagospodarowania odpadów, maksymalnego ograniczeniu ilości odpadów podlegających składowaniu na wysypisku a także w produkcji paliw alternatywnych wykorzystywanych w przemyśle cementowym. Za te działania w 2010 roku miasto Lublin a w roku 2011 Kom-Eko zostały nagrodzone przez Ministerstwo Środowiska statuetką Lider Polskiej Ekologii. W międzyczasie Firma może pochwalić się wieloma kolejnymi wyróżnieniami zarówno w kategoriach środowiskowych jak również w zakresie rozwoju oraz rzetelnego i etycznego biznesu.

Jakie firma stawia przed sobą cele?

Naszą misją jest to aby ludziom żyło się dobrze – czysto, przyjemnie i bardziej komfortowo. Naszym poprzednim hasłem było „odzyskujemy czysty Lublin” – teraz ta czystość jest widoczna na każdym kroku i postawiliśmy na kreowanie świadomości w gospodarce odpadami, stąd pomysł na nowe hasło: „Razem dla jutra” – abyśmy razem zadbali o wspólną i komfortową przyszłość, a z tym niewątpliwie wiąże się jakość środowiska i  czystość otaczającego nas świata.

ireneusz-zimoch-077
Prezes Kom-Eko S.A. – Ireneusz Zimoch

Jak ocenia Pan świadomość mieszkańców Lublina w zakresie potrzeby segregacji odpadów?

Świadomość jest duża, zwłaszcza w mieście, w którym system selektywnej zbiórki funkcjonuje od lat. Na pewno segregacja odpadów lepiej wychodzi u osób zamieszkujących domki jednorodzinne, niż u mieszkańców zabudowy wielomieszkaniowej, ale w mojej ocenie wynika to głównie z możliwości typowo logistycznych i przestrzenno-lokalizacyjnych. Na poziomie domu jednorodzinnego łatwiej jest zarządzać kilkoma pojemnikami i łatwiej to nadzorować. Świadomość ekologiczna stale rośnie, to zasługa osób zarządzających miastem – jak wspomniałem Lublin był liderem w kreowaniu selektywnej zbiórki odpadów.

W 2010 roku otworzyliście Państwo pierwsze w Polsce „Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne” celem popularyzacji selektywnej zbiórki odpadów. Proszę o przybliżenie historii tego przedsięwzięcia… czy wiąże się ono ze współpracą z uczelniami?

Centrum Edukacyjno-Demonstracyjne zlokalizowane jest na terenie Zakładu Odzysku i Recyklingu. W jego powstaniu istotną rolę odegrał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który je współfinansował. Dostęp do tego zakładu jest otwarty, korzystają z niego studenci z lubelskich uczelni, szkoły, przedszkola, a także samorządowcy z różnych regionów Polski oraz przedstawiciele samorządów z Ukrainy i Białorusi, którzy mogą zapoznać się z metodami segregacji i zagospodarowania odpadów. Centrum stało się zwieńczeniem naszych wieloletnich doświadczeń w zakresie popularyzacji wiedzy ekologicznej.

Państwa najważniejsze dokonanie ekologiczne to…

Najważniejszy jest fakt, że Lublin był jednym z pierwszym miast w Polsce, gdzie został wprowadzony system selektywnej zbiórki odpadów. Cieszył nas również fakt, że nasza instalacja, jako jedna z pierwszych, spełniła wymogi nowych regulacji w zakresie gospodarki odpadami.

Plany Kom-Eko na 2017 rok?

Czekamy na kolejne regulacje prawne w zakresie zbiórki jak i zagospodarowania zarówno w zakresie prawa krajowego jak i planów wojewódzkich. Na pewno będziemy inwestować w zwiększenie poziomów recyklingu, czyli doczyszczanie frakcji opakowaniowej i kierowanie ich do ponownego użytku – chodzi głównie o papier, folie, metale,  opakowania plastikowe i wielomateriałowe. Pracujemy również nad atrakcyjnym programem zbiórki dla szkół oraz nad systemem umożliwiającym wymianę zbędnych rzeczy pomiędzy mieszkańcami.