W stronę ekologii i turystyki

Samorząd

Gmina Kołaczyce jest małą gminą leżącą w województwie podkarpackim. Pomimo niewielkich rozmiarów, Pani Burmistrz wraz ze swoją kadrą, sukcesywnie realizuje zamierzone cele, a ich działania ukierunkowane są przede wszystkim na rozwój turystyki oraz inwestycji ekologicznych. Z Burmistrzem gminy Panią Małgorzatą Salachą rozmawia Paulina Dudak. 

Znajdujecie się na terenie obszarów objętych programem Natura 2000. Proszę opowiedzieć o potencjale turystycznym Państwa gminy?

Na terenie naszej gminy znajdują się dwa obszary objęte programem Natura 2000. Pierwszy z nich znajduje się przy dorzeczu rzeki Wisłoki, drugi natomiast to obszar rezerwatu Golesz. Posiadamy także kilka zabytków, m.in. pozostałości średniowiecznego zamku, cmentarz z czasów pierwszej wojny światowej, średniowieczne kurhany czy dwa zabytkowe kościoły, w jednym z nich znajdują się zabytkowe ołtarze cechów. Na terenie gminy rozwija się także turystyka konna oraz piesza. Wzdłuż wspomnianych zabytków biegnie szlak podkarpackie podkowy, gdzie posiadamy oznakowane trasy do nordic wal kingu, a dodatkową atrakcją jest winnica Kolacz.

Kołaczyce to także gmina dobrze przygotowana pod kątem rozwoju biznesu i realizacji nowych, śmiałych przedsięwzięć. Jakie perspektywy stwarza gmina dla swoich mieszkańców oraz inwestorów?

Przede wszystkim staramy się aktywizować własnych przedsiębiorców. Gmina założyła spółkę Polska Przedsiębiorcza Kołaczyce sp. z o. o. , która będzie udzielała mikro, małym oraz średnim przedsiębiorstwom pożyczek w ramach Lokalnego Programu Pożyczkowego na rozwój własnych działalności. Ponadto gmina jest członkiem działań grupy Nowa Galicja, która skupia 7 gmin, a w ramach strategii, którą stworzyliśmy chcemy pozyskać środki w wysokości 4 mln złotych na wspomaganie przedsiębiorców z naszych terenów. Zgodnie z programem, przedsiębiorca będzie mógł pozyskać nawet do 300 tysięcy złotych na rozwój swojej działalności.

Na terenie gminy realizujecie Państwo projekty związane z ekologią…

Tak, przede wszystkim są to instalacje fotowoltaiczne, mieszkańcy otrzymali 74% dofinansowania do takich instalacji. Wybudowaliśmy także 100 lamp hybrydowych na terenie gminy. Mamy w planach złożenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Czysta Energia o renowację jednego z domów ludowych w miejscowości Sieklówka by stworzyć pokazowy dom hybrydowy – dach byłby pokryty w całości fotowoltaiką, natomiast ogrzewany przez pompy ciepła. Chcemy pokazać, że rozwiązania ekologiczne poprawiają jakość życia, a także pozwalają na dużą oszczędność środków.

Nominacja do tytułu Lider Rozwoju Regionalnego 2016 to docenienie działalności gminy. Co stanowi o najwyższej jakości działania w Państwa urzędzie?

Przede wszystkim moi pracownicy i nasze wspólne działania. Zrozumienie i myślenie o Kołaczycach jako o naszym wspólnym domu, o który musimy dbać. Cieszę się, że mogę współpracować z takimi ludźmi.