WYBIEGAĆ W PRZYSZŁOŚĆ

Samorząd

Dębno to niewielkie miasto w woj. zachodniopomorskim, ale drzemie w nim duży potencjał. Otaczające je lasy i jeziora dają szeroki wachlarz możliwości turystycznych. Gmina jest także otwarta na wszelkiego rodzaju inicjatywy gospodarcze, społeczne i kulturalne.  O sukcesach i planach na przyszłość – mówi burmistrz Piotr Downar.  

Jakie są podstawowe wartości, którymi kieruje się Dębno?

Na pewno jest to zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, ale również szeroko rozumiany rozwój gminy. Młode pokolenia liczą na nowe miejsca pracy i temu również staramy się sprostać. Mieszkańcy cenią sobie przede wszystkim położenie wśród lasów i jezior, bliskość i dogodny dojazd do dużych ośrodków miejskich, a głównie bliskość granicy polsko-niemieckiej. Największym autem jednak są nasi aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy – przez co jest to dla nas wartością nadrzędną. Pracują na miejscu, ale też w Kostrzynie i za granicą. Dojazdy jednak są męczące i bardzo utrudniają życie, dlatego tak bardzo zależy mi na zapewnieniu im miejsc pracy na terenie Dębna.

Powiedzmy o sukcesach…

Dzięki modernizacji infrastruktury, w szczególności transportowej, poprawiły się warunki do inwestowania w gminie. W Dębnie przeważa sektor prywatny z dominującą działalnością handlową i usługową. W przemyśle wiodącą rolę odgrywa przetwórstwo drzewne w większości są to  małe rodzinne firmy. Ogółem na terenie gminy zarejestrowanych jest ok. 2,5 tys. przedsiębiorstw głównie mikro i małych.

Czy gmina posiada jeszcze wolne tereny inwestycyjne, aby ulokować nowych inwestorów?

Posiadamy jeszcze 11 hektarów wolnych i – co najważniejsze – w pełni uzbrojonych terenów, które w części są objęte statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Położenie na obrzeżu miasta stwarza odpowiednie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej tj.: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składy, hurtownie, usługi komercyjne, techniczne oraz handel. Obecnie zbroimy kolejne 10 hektarów i to są działki dla naszych lokalnych, mniejszych przedsiębiorców, aby mieli przestrzeń na swój rozwój. Dębno oferuje niższe stawki podatkowe niż sąsiednie gminy, zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji produkcyjnych na okres 5 lat, a w przypadku przedsiębiorstw działających w branży przetwarzania i obrotu produktami rolnymi – na okres ośmiu lat. Kolejnym atutem jest przestrzeń miasta oraz rozbudowana infrastruktura społeczna. 

Jakie są najprężniej działające przedsiębiorstwa w regionie?

W gminie dominują branże: drzewna, spożywcza, metalowa. Najprężniej działające zakłady w Dębnie to m.in. firma Larix Spółka Jawna Waldemar Czepułkowski & Sylwester Rymar – reprezentująca branżę drzewną. Firma Larix Spółka Jawna jest stosunkowo „młodym” (rok założenia 2002), ale nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się zakładem stolarskim; firma Mahoń Stolarnia, zajmująca się produkcją schodów i drzwi drewnianych; PPH Ekodarpol Zbigniew Zubala – firma  prowadzi działalność od 1993 r. w dziedzinie produkcji nawozów. Ich produkty są doceniane i nagradzane w wielu konkursach w Polsce. Powstało także Laboratorium Ekodarpol w ramach naukowo-badawczego rozwoju przedsiębiorstwa. Prowadzi ono działalność w zakresie analiz, poboru próbek oraz doradztwa rolniczego. Posiada specjalistyczne wyposażenie pomiarowe, wykwalifikowany personel oraz nowoczesne metody badawcze. Firma JOKŚ Budowa Maszyn – istnieje od 1990 r., dostarcza usługi i produkty w branży metalowej. Obsługuje różne gałęzie przemysłu w zakresie projektowania oraz budowy maszyn i urządzeń. KAMA Zakład Produkcyjno-Handlowy Jan Kuśmierkowski jest producentem stelaży drewnianych i mebli tapicerowanych, a także producentem szerokiej gamy konfekcji lekkiej tj. odzieży ochronnej dla szpitali, piekarni, masarni, sklepów na rynek krajowy i zagraniczny.

Jak kształtuje się turystyka w regionie?

Na pewno atrakcją turystyczną jest najstarszy w kraju maraton, który jest jednym z pięciu przystanków w „koronie polskich maratonów”. Na rzece Myśli organizowane są spływy kajakowe. Płynąc Myślą kajakarze muszą pokonać różne przeszkody, czasami o dużym stopniu trudności. Ze względu na duże zalesienie terenu (ponad 50 proc.) w gminie znajduje się wiele szlaków rowerowych, oraz wyznaczone trasy nordic walking, które połączone są historycznie i przyrodniczo.

 

Plany na przyszłość…

Aby gmina była przede wszystkim silna gospodarczo i zintegrowana. Uwzględniając posiadane zasoby, Dębno będzie mogło oferować wysoką jakość życia mieszkańcom i turystom.

Rozmawiała Martyna Motylska