WYMIERNE EFEKTY INWESTYCJI

Informacje Samorząd

O konsekwentnej realizacji strategii rozwoju gminy Biskupiec mówi wójt Arkadiusz Dobek.

Gmina Biskupiec została nominowana do nagrody Lidera Rozwoju Regionalnego za efektywne pozyskiwanie i wykorzystywanie funduszy unijnych. Jak ważne dla rozwoju są środki zewnętrzne?

Pozyskiwanie funduszy jest niezbędne dla inwestycji w gminie. Środki zabezpieczone w budżecie nie wystarczają na realizację wszystkich potrzeb mieszkańców.  W 2018 roku na zadania inwestycyjne wydaliśmy prawie 20 mln zł, co przy gminie, która ma 10 tys. mieszkańców jest sporą kwotą. Dużą część tej sumy stanowiły środki zewnętrzne. Dzięki nim zmieniliśmy system ogrzewania na pompy ciepła, wymieniliśmy kotłownie węglowe, które znajdowały się w urzędzie gminy, ośrodku zdrowia oraz innych naszych obiektach. To zdecydowanie bardziej ekologiczne rozwiązanie. Wybudowaliśmy odcinki sieci kanalizacyjnej, odnowiliśmy stację uzdatniania wody oraz zrealizowaliśmy wiele mniejszych inwestycji, które wpływają bezpośrednio na zdrowie mieszkańców.

Co jest dla samorządu największym wyzwaniem w perspektywie najbliższych miesięcy?

Właśnie rozpoczynamy modernizację stadionu naszego klubu sportowego „Ossa”. Dwa tygodnie temu zaczęliśmy również remont i modernizację ośrodka zdrowia. Udało się pozyskać środki zewnętrzne na zakup sprzętu medycznego, a także na wprowadzenie systemu e-zdrowie. Zmieniła się lokalizacja ośrodka, co jest sporym wyzwaniem logistycznym. Poza tym cały czas pracujemy nad pozyskiwaniem kolejnych środków zewnętrznych. Obecnie jesteśmy na etapie składania wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego na odnowienie i modernizację kolejnych sieci wodociągowych.

W gminie istnieje już aplikacja mobilna e-biskupiec. Czy planowane są kolejne rozwiązania mające na celu ułatwić codzienne życie oraz przyciąganie turystów?

Aplikacja ta pozwala na odnajdywanie ciekawych miejsc na terenie naszej gminy. Oprócz tego, we wszystkich miejscowościach poprawiamy infrastrukturę związaną z wypoczynkiem. Mamy dużo terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych. Jesteśmy w trakcie budowy ścieżki rowerowej pomiędzy naszymi miejscowościami. Pracujemy również nad stworzeniem całego systemu pod nazwą e-urząd. Jesteśmy na etapie przygotowywania projektu i składania wniosku.  Aplikacja ta pozwoli realizować zdalnie wszystkie urzędowe usługi.

Czy są jeszcze w gminie tereny przeznaczone dla nowych inwestorów?

Tak. Teren gminy mamy podzielony w studium na dwie części: turystyczno-rekreacyjną oraz część z terenami częściowo rolniczymi, a częściowo przeznaczonymi pod inwestycje. Nadal mamy wyznaczone tereny, na których przedsiębiorcy będą mogli rozwijać swoje firmy. Biskupiec to gmina przyjazna inwestorom, jesteśmy otwarci i udzielamy wszelkiej pomocy osobom, które chcą u nas zainwestować lub zamieszkać, bo jest to spokojny i malowniczy teren, gdzie warto się osiedlić.

Co Pan uważa za swój największy sukces jako wójta?

Cztery lata temu, kiedy obejmowałem urząd, w naszej gminie nie było żadnego publicznego przedszkola. Postawiłem sobie za cel stworzenie przedszkola publicznego przy każdej szkole podstawowej. W ciągu trzech lat powstały trzy, w których mamy pełne obłożenie. Dalsza realizacja mojego celu była niemożliwa ze względu na wprowadzoną reformę oświaty. Siódma i ósma klasa musiały wrócić do szkół podstawowych, co spowodowało, że to pod nie musieliśmy przygotować pomieszczenia, które można było przeznaczyć na przedszkola. W międzyczasie udało nam się przenieść jedną szkołę do budynku wygaszanego gimnazjum i w tym miejscu zrobić duże przedszkole oraz otworzyć szkołę specjalną. Zadanie było trudne logistycznie, ale dzięki środkom unijnym udało się, co uważam za duży sukces.

Dziękuję za rozmowę 

 

                                                                                                                                  Rozmawiała Agnieszka Nykiel