Z BIZNESEM NA SZEROKIE WODY

Gospodarka Informacje Samorząd

Wykorzystując nowoczesne kanały promocyjne, urzędnicy chcą pokazać Województwo Zachodniopomorskie jako idealną przystań dla biznesu. Głównym zadaniem konkursu jest trafić do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a kluczowym elementem konkursu będzie głosowanie na zwycięzców, w którym będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy województwa. To już ostatnia szansa, aby wziąć udział w tym prestiżowym konkursie!

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego nie próżnuje. Właśnie rozpoczęła się kampania o zachęcającym tytule „Pomorze Zachodnie. Biznes w dobrym położeniu”, w ramach której prowadzony jest konkurs „Twój biznes pod banderą sukcesu”. Tymi projektami urzędnicy chcą promować region i zachęcić przedsiębiorców do aktywnego pokazywania swoich działań na szerszym polu. Oba działania realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Nadrzędnym celem projektów są działania wizerunkowe mające na celu pokazanie Pomorza Zachodniego jako regionu nowatorskiego, nietuzinkowego, wspierającego nowe technologie oraz przedsiębiorców czy potencjalnych inwestorów. – Pomorze Zachodnie to marka z ogromnym potencjałem. Tworzą ją przede wszystkim ludzie. To oni stoją za inspirującymi biznesami stanowiącymi wizytówkę naszego regionu. Dlatego chcemy prezentować i wyróżniać przedsiębiorców budujących swój sukces na Pomorzu Zachodnim, będących jednocześnie inspiracją dla tych, którzy szukają tu jeszcze swojej szansy” – mówi Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

O wyborze laureatów w dużej mierze będzie decydowała kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele największych firm z Pomorza Zachodniego, tj.: Laura Hołowacz, Prezes zarządu i współzałożycielka CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., regionalnego lidera branży TSL, Zbigniew Nagay, Prezes Zarządu i współzałożyciel firmy Radex Sp. j., specjalizującej się w zarządzaniu higieną w zakładach przemysłu spożywczego oraz Sławomir Czumak, Członek Zarządu firmy Backer OBR Sp. z o.o. – światowej klasy producenta elektrycznych elementów grzejnych, rezystorów i paneli sterujących do pomp ciepła. – Chcemy pokazać naszych przedsiębiorczych mieszkańców, ich pomysły na firmę i produkt. Wykorzystując narrację storytellingową oraz media elektroniczne, chcemy ich wypromować i pokazać jak robią biznes, bo tak wygląda biznes na Pomorzu Zachodnim. Ich opowieści i historie mogą być drogowskazem do sukcesu dla innych małych i średnich firm. – mówi Dyrektor gabinetu marszałka Krzysztof Barczyk.

 

[APLA]

Partnerami kampanii zostały firmy i instytucje, które tworzą regionalne zaplecze naukowe oraz reprezentują interesy firm i wspierają rozwój przedsiębiorczości: Fundacja BizUp, Infoshare Academy, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego, Klaster ICT Pomorze Zachodnie, Metalika Klaster Metalowy, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Północna Izba Gospodarcza, Stargardzka Agencja Rozwoju Regionalnego, TechKlub Szczecin, Transgraniczny Klaster Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Startup Academy.