ZIELONE ŚWIATŁO DLA INWESTYCJI

Informacje Samorząd

Proekologiczne działania, inwestycje w ochronę środowiska i dbałość o rozległe tereny zielone przełożyły się na nominację Gminy Międzybórz do nagrody Ekostrateg 2019. O rozwoju gminy mówi burmistrz Jarosław Głowacki.

 

Blisko połowę terenów Międzyborza stanowią lasy. Jak godzi Pan troskę o środowisko z przyciąganiem inwestorów?

Aż 43 proc. powierzchni gminy stanowią tereny zielone, głównie zwarte komposty leśne – to nasze „zielone płuca”. Środowisko naturalne, jego ochrona oraz szerokopojęty rozwój gospodarczy to rzeczy najważniejsze i absolutnie priorytetowe dla naszego samorządu. Zainwestowaliśmy ponad 15 mln zł w budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej, a ponad 6,5 mln zł w budowę nowoczesnej oczyszczalni. Prowadzimy również mniejsze projekty, mające na celu ochronę przyrody. Równocześnie wspieramy rozwój gospodarczy, ponieważ oferujemy ulgi podatkowe od nieruchomości w wysokości 100 proc, które ułatwiają inwestorom start. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości szeroko dostępną infrastrukturą sanitarną i dobrze zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami.

 

Co oprócz terenów zielonych może przyciągać turystów do Międzyborza?

Nasza gmina jest bardzo dobrze skomunikowana, przez jej teren przebiega droga krajowa i główna magistrala kolejowa. Mieszkańcy Wrocławia mogą do nas dojechać w zaledwie 45 minut drogą ekspresową S8. Dysponujemy szeroką ofertą turystyczną, mamy mnóstwo ścieżek pieszych i rowerowych, nie tylko z atrakcjami przyrodniczymi, ale również ciekawymi miejscami historycznymi. Jesteśmy gminą wielowyznaniową i wielokulturową, ponieważ krzyżowały się u nas granice trzech zaborów. Mamy oryginalny, rzadko spotykany rynek miejski, położony na wzniesieniu pod potężnym skosem. Jeśli połączymy wszystkie nasze trasy historyczne i topograficzne z sąsiadującą Wielkopolską Doliną Baryczy to otrzymamy poważną ofertę, nie tylko przyrodniczą, ale również ciekawą pod względem zabytków i niepowtarzalnej historii.

 

Fundusze zewnętrzne są bardzo ważne dla samorządów. Jakie są główne kierunki ich inwestowania w Międzyborzu?

Środki zewnętrzne stanowią podstawę naszych inwestycji i bez nich nie bylibyśmy w stanie realizować większości z nich.  Obecne kierunki, w których się rozwijamy to wciąż szeroko pojęta ochrona środowiska i rozwój oświaty. Jesteśmy w trakcie budowy dwóch świetlic dydaktycznych i bazy wypoczynkowo-turystycznej wokół miejskiego zbiornika przeciwpożarowego. Powstanie tam idealne miejsce wypoczynkowe.

 

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o smogu. Jak Państwo radzą sobie  z tym problemem?

Miasto, mimo iż nie jest ogromną aglomeracją, nie jest wolne od tego problemu. Zainstalowane czujniki zapylenia z dostępnymi wskazaniami online, mają uzmysłowić mieszkańcom istniejące zagrożenie. Wykorzystując środki z budżetu gminy i z programu rządowego „Czyste Powietrze”, wspieramy finansowo działania związane z wymianą starych źródeł ciepła na ekologiczne.

 

Czy w Międzyborzu są tereny inwestycyjne i miejsca dla nowych przedsiębiorców?

W obrębie samego miasta dysponujemy ponad pięciohektarową, uzbrojoną działką inwestycyjną, z bezpośrednim dostępem do kanalizacji sanitarnej, wodociągów i zasilania energetycznego. Dodatkowo jako samorząd dysponujemy nieco mniejszymi działkami, położonymi na terenie całej gminy, przeznaczonymi do zagospodarowania pod działalność. Wszelkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do Wydziału Rozwoju Gospodarczego, który dysponuje szczegółowymi danymi na ten temat.