Nagrody Gospodarcze

Filar Spółdzielczości to ogólnopolska nagroda gospodarcza, przyznawana za dobre standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania w spółdzielczości. Jego założeniem jest wyróżnienie i zaprezentowanie najlepszych spółdzielni mieszkaniowych i banków spółdzielczych w naszym kraju – tych, gwarantujących najwyższą jakość obsługi i komfortowe warunki dla mieszkańców.

Drugim celem jest łamanie stereotypów, czyli pokazanie, że wbrew obiegowym opiniom, ruch spółdzielczy w Polsce ma się dobrze, a spółdzielnie pozostają wiarygodnym partnerem.

Podmioty spełniające te kryteria prezentujemy na łamach wydania papierowego i internetowego „Biznes Plus”. Najlepsze, najprężniej funkcjonujące spółdzielnie dostają również tytuł Filara Spółdzielczości podczas uroczystej gali odbywającej się w czasie trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Organizatorami plebiscytu jak i wydarzenia są: Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz redakcja „Biznes Plus” w Gazecie Wyborczej.

Laureatami w 2018 roku zostały takie podmioty, jak: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk”, Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa”, Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa


Lider Rozwoju Regionalnego  to ogólnopolska nagroda gospodarcza, której laureatami zostają firmy i miasta działające dla dobra lokalnej społeczności – skutecznie pozyskujące fundusze unijne na inwestycje, realizujące je sprawnie i szybko, a przy tym nie zapominające o wielu innych potrzebach mieszkańców.

Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości i „Biznes Plus” w Gazecie Wyborczej. W wydaniu papierowym i internetowym gazety co miesiąc opisujemy sukcesy lokalnych i regionalnych liderów. Prezentujemy ich osiągnięcia oraz plany na przyszłość.

Zwieńczeniem starań o nagrodę LRR jest gala, będąca jednym z punktów Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. To tam zapadają rozstrzygnięcia w programie i wręczenie tytułów Lidera Rozwoju Regionalnego.

Laureatami nagordy w 2018 roku zostały takie podmioty, jak: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa”, Wiromet S.A., Międzychód, Kępno, Grodzisk Mazowiecki


Polska Nagroda Innowacyjności jest nagrodą gospodarczą którą otrzymują najbardziej innowacyjne oraz kreatywne uczelnie, instytuty, firmy i instytucje działające w Polsce. To podmioty, których praca badawczo-rozwojowa znajduje zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, przyczyniając się do jej rozwoju.

Osiągnięcia nominowanych do PNI prezentujemy każdego miesiąca na łamach papierowego i internetowego wydania „Biznes Plus”. Udział w programie jest zatem doskonałą okazją do promowania ciekawych, nowatorskich rozwiązań – między innymi tych z wykorzystaniem pieniędzy unijnych.

Wręczenie nagród laureatom ma miejsce na uroczystej gali podczas trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W dotychczasowych edycjach programu wyróżniliśmy kilkadziesiąt najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, a także innowacyjnych firm w w naszym kraju.

Laureatami nagrody w 2018 roku zostały takie podmioty, jak: Miller Sp. z o.o., Elproject Polska S.A., Polski Bazalt S.A., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, APA Sp. z o.o., WiSeNe Sp. z o.o.


Polska Nagroda Jakości jest nagrodą gospodarczą przyznawaną firmą które prezentują wysokie standardy zarządzania w swoim środowisku pracy, a także oferują klientom produkt najwyższej jakości.

Prowadzi go Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z redakcją „Biznes Plus” w Gazecie Wyborczej. Na łamach papierowych i w internetowym wydaniu prezentujemy firmy, które cechuje solidność i dbałość o standard oferowanych usług i produktów. Dostrzegamy tylko tych, którzy są wartymi zaufania partnerami biznesowymi.

Nagrody są wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Laureaci otrzymują to prestiżowe wyróżnienie w czasie trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Laureatami w 2018 roku zostały takie podmioty, jak: Dobroplast Sp. z o.o., Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., Finea Sp. z o.o., Pravda S.A., Fundacja Centaurus


Ekostrateg to ogólnopolska nagroda gospodarcza, skierowana do firm z sektora energetycznego oraz instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska. Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości. Program ma na celu nagrodzenie tych firm oraz instytucji, które cechuje dbanie o środowisko naturalne również podczas szukania innowacyjnych rozwiązań  dla gospodarki. 

Prowadzi go Polska Agencja Przedsiębiorczości wraz z redakcją „Biznes Plus” w Gazecie Wyborczej. Na łamach papierowych i w internetowym wydaniu prezentujemy firmy, które cechuje solidność i dbałość w rozwijaniu ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań w energetyce. Dostrzegamy tylko tych, którzy są wartymi zaufania partnerami biznesowymi.

Nagrody są wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Laureaci otrzymują to prestiżowe wyróżnienie w czasie trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Laureatami nagrody w 2018 roku zostały takie podmioty, jak: Gmina Dębno, Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi, Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”


Rzetelny Pracodawca jest nagroda którą otrzymują firmy i korporacje dla których pracownik to największa wartość. To podmioty, które w szczególny sposób dbają o swoich pracowników.

Osiągnięcia nominowanych do RP prezentujemy każdego miesiąca na łamach papierowego i internetowego wydania „Biznes Plus”. Udział w programie jest zatem doskonałą okazją do promowania ciekawych, nowatorskich rozwiązań w pozyskiwaniu i dbaniu o pracownika.

Wręczenie nagród laureatom ma miejsce na uroczystej gali podczas trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W dotychczasowych edycjach programu wyróżniliśmy kilkadziesiąt najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, a także innowacyjnych firm w w naszym kraju.

Laureatami w 2018 roku zostały takie podmioty, jak: Grupa Ventor, Borg Warner Sp. z o.o., Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Splast Sp. z o.o.


Lider Konkurencyjności  jest nagrodą gospodarczą którą otrzymują firmy i korporacje które osiągają najlepsze wyniki w sprzedaży i dystrybucji swoich produktów. To podmioty, które opracowały najefektywniejsze kampanie marketingowe i których produkty i usługi uzyskały uznanie w kraju i za granicą. 

Osiągnięcia nominowanych do tej nagrody gospodarczej prezentujemy każdego miesiąca na łamach papierowego i internetowego wydania „Biznes Plus”. Udział w programie jest zatem doskonałą okazją do promowania ciekawych, nowatorskich rozwiązań w pozyskiwaniu i dbaniu o klienta. 

Wręczenie nagród laureatom ma miejsce na uroczystej gali podczas trwania Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. W dotychczasowych edycjach programu wyróżniliśmy kilkadziesiąt najlepszych jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni, a także innowacyjnych firm w w naszym kraju.

Laureatami nagrody w 2018 roku zostały takie podmioty, jak: Alter S.A., VEX CORP Sp. z o.o., Koltech Sp. z o.o., Kati Sp. z o.o., OSM Włoszczowa