Innowacyjność wdrażana na rynek pracy

Nauka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jako pierwsza spośród uczelni w Polsce wprowadziła tzw. studia dualne, czyli połączenie edukacji ze zdobywaniem doświadczenia w zawodzie. Projekt ten cieszy się dużym uznaniem, a uczelnie z całej Polski interesują się wprowadzeniem podobnego systemu nauczania także na swoich wydziałach. O roli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, współpracy z miastem, innowacjach w nauczaniu z rektorem prof. dr hab. Maciejem Pietrzakiem rozmawia Paulina Dudak. 

Realizujecie Państwo szereg innowacyjnych projektów, między innymi wspomniany dualny tok studiów. Proszę o przybliżenie tego projektu.

Naszym sztandarowym produktem jest właśnie system studiów, który wprowadziliśmy w 2011 roku. Polega on na tym, iż młody człowiek studiuje u nas i jednocześnie pracuje w zakładzie pracy, który zechciał go przyjąć jako studenta-praktykanta. W zeszłym roku pojawili się pierwsi absolwenci na kierunku elektrotechnika specjalność elektromechatronika, około 30 osób, co istotne, wszyscy po zakończeniu studiów uzyskali zatrudnienie w zakładach pracy, w których odbywali praktykę. Obecnie mamy około 60 studentów studiujących tym trybem, także na kierunku budownictwo. Jako pierwsi wprowadziliśmy taki system nauczania i nazywamy go Leszczyńskim Modelem Studiów Dualnych. Studenci rozpoczynają naukę w ramach studiów dualnych od drugiego roku studiów, rekrutacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w pierwszym roku studiów. Student studiów dualnych jeden tydzień przebywa na uczelni, a kolejny u pracodawcy, zatrudniony na pół etatu. Warto wspomnieć, że cały ten sukces nie miałby nigdy miejsca, gdyby nie odzew ze strony pracodawców. My stworzyliśmy koncepcję, opracowaliśmy projekt, ale to pracodawcy zapewniają miejsca pracy. W planach jest także rozszerzenie systemu studiów dualnych na inne kierunki, m.in. ekonomię czy pedagogikę. Istotny jest także fakt, że nawet jeśli student nie uzyska zatrudnienia w zakładzie, w którym odbywał praktykę, może już po studiach pochwalić się stażem zawodowym.

2015-03-12 12.27.48
prof. dr hab. Maciej Pietrzak – Rektor PWSZ w Lesznie

Kolejną innowacją, stworzoną przez samych studentów Państwa uczelni jest projekt Ulotki 3D…

Pomysł ten powstał w gronie studentów naszego kierunku informatyka, przy dużym wsparciu naszego utalentowanego absolwenta Erwina Garbarczyka. Polega on na stworzeniu niestandardowej ulotki, która co prawda funkcjonuje w formie papierowej, ale żeby uzyskać więcej informacji trzeba użyć swojego smartfona czy tableta, zeskanować zawarty w ulotce kod QR. Młodych ludzi nie interesują teraz standardowe produkty, więc takimi projektami wychodzimy im naprzeciw, staramy się zdobyć ich zainteresowanie. Kolejny realizowany przez nas projekt to FabLab, czyli Fabryka Laboratorium, realizowany we współpracy z firmą Fucco Design (właścicielem jest Erwin Garbarczyk ) oraz Zespołem Szkół Technicznych w Lesznie. Będzie to miejsce, w którym studenci będą mieli dostęp do najnowocześniejszych sprzętów umożliwiających im tworzenie projektów, znajdzie się tam  m. in. ufundowana przez PWSZ w Lesznie drukarka 3D.

W jaki sposób realizujecie Państwo synergię nauki z biznesem?

Przede wszystkim poprzez projekt studiów dualnych, ale nie tylko. W zeszłym roku wspólnie z pracodawcami z naszego regionu utworzyliśmy Radę Biznesową przy naszej uczelni. Ma to być organ doradczo-opiniodawczy mający na celu ustanowienie właściwych relacji między uczelnią, a otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pierwszym z zadań naszej Rady Biznesowej jest przygotowanie ekspertyzy określającej jakie kierunki i specjalności będą szczególnie pożądane na leszczyńskim rynku pracy. To pozwoli nam zweryfikować naszą ofertę edukacyjną. Chcemy także na terenie Leszna zapewnić młodzieży swoistą  ciągłości systemu edukacji. Do tego celu powołaliśmy Radę Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych. W wielu szkołach ponadgimnazjalnych istnieją bowiem kierunki spójne z naszym systemem nauczania i dzięki takiej współpracy możemy uzyskać naturalny przepływ kandydatów do nas, ale też zaoferować wiele uczniom i nauczycielom. Chcemy pokazać, że proces kształcenia musi być procesem spójnym na wszystkich etapach edukacji.

Co jest istotne w codziennym funkcjonowaniu uczelni?

Przede wszystkim dobra kadra. Nasze hasło to „uczelnia przyjazna studentom i pracownikom” i staramy się każdego dnia to realizować. Nie zapominając jednak, że najważniejszym elementem tej struktury jest student. Staramy się odpowiadać na potrzeby naszych studentów, nie zbywać ich, co często dzieje się na większych uczelniach akademickich. W pracy rektora ważna jest elastyczność, pewien dystans do siebie, ale jednocześnie poważne podchodzenie do swoich obowiązków. W dużym stopniu angażujemy się także we współpracę z miastem Leszno. 3 lata temu wybudowaliśmy przy uczelni nowoczesną aulę z 660 miejscami, wieloma salami dydaktycznymi, garderobami dla artystów. W dniu dzisiejszym nie wyobrażamy sobie, by Uczelnia i Leszno mogły  bez takiego obiektu funkcjonować, odbywa się tutaj kilkadziesiąt wydarzeń rocznie. Miasto o takim potencjale, aspiracjach, z takim położeniem nie mogłoby funkcjonować bez dobrej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przygotowującej studentów do pracy u leszczyńskich przedsiębiorców. Oczekujemy wzajemnych relacji z miastem, wzajemnego wsparcia, bo to będzie przynosiło obopólne korzyści.

Czy jest dla Państwa nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności?

Z początku było to dla nas duże zaskoczenie, ale szczególnie ucieszyło nas uzasadnienie tej nominacji. Jeśli działamy, to nie dla samego działania, innowacji, ale żeby coś osiągnąć. Jeśli okazuje się, że nasze działania są innowacyjne i możemy być wzorcem dla innych, to jest to dla nas bardzo budujące. Szczególnie jeśli chodzi o studia dualne, bo za naszym wzorem podążają inne uczelnie. Cieszymy się, że ten model zaczyna się rozwijać i jesteśmy za tym, żeby go udostępniać.