StartUJ w biznes

Nauka

O przygotowaniu studentów ostatniego roku do rozpoczęcia kariery zawodowej i  działalności komercyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, mówią Dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał i dr Dominik Czaplicki z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Uniwersytet Jagielloński, oprócz podstawowych zajęć, realizuje wiele dodatkowych projektów. Jeden z nich nosi nazwę StartUJ. Na czym konkretnie polega? 

Ten projekt jest kierowany do studentów ostatniego roku studiów I i II stopnia z czterech Wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Chemii; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Geografii i Geologii oraz Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Projekt ma na celu pomoc 300 absolwentom w szybszym rozpoczęciu kariery zawodowej i jednocześnie wyjście naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. W ramach „StartUJ” rozwijamy kompetencje komunikacyjne (miękkie) czyli umiejętności interpersonalne, pracy w grupie, a także znajomość prawa pracy. Dbamy również o poszerzanie kompetencji zawodowych. Realizujemy warsztaty i szkolenia, które już są dostosowane do konkretnej branży naszych studentów. Dla przykładu – studenci Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej mają do wyboru cały panel zajęć związanych z programowaniem i narzędziami IT wykorzystywanymi w przemyśle. Zajęcia są prowadzone przez ekspertów z zewnątrz i często kończą się uzyskaniem certyfikatu albo nawet egzaminem państwowym. W dodatku, na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wprowadziliśmy zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości. W ramach tych zajęć zapraszamy praktyków spoza uniwersytetu, którzy pracują w zawodzie właśnie po studiach z zakresu „life science”. Głównie po to, by na swoim przykładzie pokazali możliwości zawodowe, jakie im dało skończenie właśnie takich studiów. Opuszczamy też mury uczelni i odwiedzamy pracodawców w celu unaocznienia tych możliwości. Ponadto studenci pracują w grupach nad swoimi projektami biznesowymi. Te pomysły na działalność komercyjną są później przedstawiane publicznie i oceniane przez międzynarodową komisję, która analizuje założenia przedsięwzięcia i jego potencjał biznesowy.

Jedną z integralnych części Uniwersytetu jest Centrum Transferu Technologii CITTRU. Na czym polega jego rola?

CITTRU powstało 15 lat  temu, a jego celem jest stwarzanie optymalnych warunków dla współpracy nauki z otoczeniem gospodarczy,  w tym stworzenie możliwości komercyjnego wykorzystania efektów  działalności naukowej prowadzonej w UJ oraz sprzedaż usług jakie mogą komercyjnie świadczyć uniwersyteccy pracownicy W przeszłości byliśmy zaangażowani w pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych (obecnie zajmuje się tym oddzielna wyspecjalizowana jednostka UJ, tj. Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów). Obecnie część z nas skupia się także na pomocy z zakresu przedsiębiorczości dla studentów oraz pracowników uniwersytetu. Pomoc ta obejmuje doradztwo w prowadzeniu własnej działalności i start-upów. Naszą działalność koncertujemy jednak głównie w dwóch obszarach. Jeden związany jest z komercjalizacją własności intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a drugi to obsługa komercyjnej działalność usługowa.

Czym dokładnie dysponuje uczelnia w kontekście komercyjnych usług?

Tak naprawdę mamy bardzo szeroki wachlarz możliwości współpracy z przedsiębiorstwami. Chętnie dzielimy się wiedzą i umiejętnościami naszych ekspertów. Udostępniamy laboratoria z całym sprzętem specjalistycznym do konkretnych badań. To bardzo pomocne przy realizacji projektów badawczych prowadzonych przez firmy, które mogą dzięki takiej współpracy zaoszczędzić czas i uzyskać dodatkową wiedzę przy analizowaniu wyników. Jesteśmy punktem kontaktowym dla przedsiębiorców. Jeśli ktoś chce rozpocząć współpracę, czy zakupić konkretne badania lub gotowe projekty, zgłasza się do nas.

Na czym głównie opiera się ta współpraca?

Przede wszystkim na klasycznej komercjalizacji wyników badań. Najczyściej są to licencje,  w tym otwarte oraz sprzedaż praw do własności intelektualnej będącej w dyspozycji uniwersytetu. Staramy się także uskuteczniać także komercjalizację  pośrednią, tj., doprowadzać do powstawania spółek typu spin. Ustalamy warunki współpracy, tak aby ta relacja była na najwyższym poziomie i optymalna dla wszystkich stron. Warto wspomnieć, że każdy Wydział Uniwersytetu ma swojego opiekuna – brokera  w CITTRU, który posiada specjalistyczną wiedzę. Zadaniem takiej osoby jest fachowe doradztwo w szczegółowym ustalaniu warunków współpracy z partnerem biznesowym i komercjalizacji wyników badań. Efektem takiego rozwiązania jest sprawniejsza organizacja podejmowanych wspólnie działań. Prowadzimy „Aktualną ofertę uczelni można znaleźć na stronie www.sciencemarket.pl.

Z jakich projektów opartych na zewnętrznej współpracy jesteście Państwo szczególnie dumni?

Na pewno cieszy nas stała współpraca z polskimi firmami, np., przy badaniach nad lekami z firmami Selvita i  Adamed. Z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach wspólnie pracujemy przy tworzeniu nowych katalizatorów do redukcji podtlenku azotu  w instalacjach kwasu azotowego. Kompetencje związane z wymyślaniem nowych katalizatorów do zastosować przemysłowych to mocna strona Wydziału Chemii. Posiadamy również jedyny w Polsce synchrotron SOLARIS – to zaawansowane urządzenie, która można wykorzystać między innymi do badań nad nowym paliwem, lekiem, a nawet lakierem do paznokci. Niebawem dzięki wykorzystaniu środków europejskich będzie ono nieodpłatnie udostępnione, w celu zachęcenia do korzystania z jego potencjału podczas prowadzenia badań. Na Wydziale Biotechnologii we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa opracowano nowe odczynniki diagnostyczne do oznaczania grupy krwi. Wydział Fizyki pracuje nad ogniwami słonecznymi nowej generacji, czy też syntezą grafenu.  Wydział Geologii i Geografii natomiast zarabia na badaniach hydrochemicznych wody czy opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów miejskich.

Jakie są plany CITTRU na przyszłość?

Przede wszystkim na bieżąco staramy się poszerzać naszą ofertę zarówno w zakresie komercyjnych usług badawczych jak i technologii do wylicencjonowania. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacja projektu „Inkubator Innowacyjności+”, który realizujemy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, dzięki tej współpracy nie tylko wzrośnie liczba zawieranych transakcji, ale także poszerzymy kompetencje menadżerskie zespołu odpowiedzialnego za realizację komercyjnych projektów. Jest to element, który bardzo usprawni cały proces, a jednocześnie pozwoli nam na dalszy rozwój.

Rozmawiał Paweł Wala