Sprężyny przyszłości

Gospodarka Innowacyjność

Polskie spółki również mają ogromny wkład w wyznaczanie kierunków rozwoju gospodarczego i technologicznego na świecie. Najlepszym tego przykładem jest Ronet Sp. z o.o. O działalności przedsiębiorstwa mówi założyciel i prezes zarządu Bogumił Zach.

Jak wygląda profil spółki i na czym skupia swoją działalność?

Historia spółki sięga 1989r i ma charakter rodzinny. Prowadzimy działalność produkcyjną w branży wyrobów metalowych tj. sprężyn śrubowych, spiralnych oraz elementów sprężystych, kształtowanych z drutu. Realizujemy zamówienia dla praktycznie każdej z gałęzi przemysłu: od maszynowego, motoryzacyjnego przez kolejnictwo aż po energetykę i budownictwo. Wyroby wykonywane są zgodnie ze specyfikacją klienta lub zgodnie z obowiązującymi normami, z zachowaniem procedur i procesów zapewnienia jakości. Firma posiada własne laboratorium badawczo-rozwojowe co gwarantuje najwyższą jakość wyrobów i pozwala wdrażać nowe technologie produkcji sprężyn. Firma realizuje zamówienia dla klientów na całym świecie.

Aktualnie pracują Państwo nad projektem zakładającym wdrożenie do produkcji innowacyjnych sprężyn. Na czym dokładnie on polega?

Pracę nad projektem zaczęliśmy trzy lata temu, a zrealizowany zostanie do końca 2018 r. Rezultatem będzie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa produktu niewytwarzanego dotychczas na skalę przemysłową na terytorium Polski: sprężyny ze stopów z pamięcią kształtu. Technologia jest wynikiem współpracy naszego laboratorium z Katedrą Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i polega na użyciu materiałów z pamięcią kształtu (SMA – Shape Memory Alloys) – czyli materiałów, które mają zdolność do powracania – w odpowiednich warunkach – do nadanego im wcześniej kształtu. Wokół samej technologii SMA krąży wiele mitów, głównie o jej rzekomo tajemniczym pochodzeniu. Swe wyjątkowe zachowanie materiał zawdzięcza termosprężystej przemianie martenzytycznej zachodzącej w określonych temperaturach i naprężeniach. Całe przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach poddziałania „Kredyt na Innowacje” prowadzonego przez BGK. Nasze działania obejmują również budowę nowej hali, która umożliwi produkcję w tej innowacyjnej technologii. Wprowadzenie na rynek sprężyn z pamięcią kształtu będzie krokiem w przód dla całego przemysłu. Wynika to z faktu, że do tej pory nikt nie stosował technologii SMA w produkcji hurtowej.

Zostali Państwo Laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017, czym dla Państwa jest ten sukces?

Jest to dla nas przede wszystkim ważne wyróżnienie. Ogromnie się cieszymy, że zwraca się uwagę na projekty, które są istotnym elementem procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy i zaawansowanych technologiach.

Rozmawiał Paweł Wala