LECZENIE Z ODLEGŁOŚCI KILKU KILOMETRÓW

Informacje Innowacyjność Rozwiązania IT

Dzięki nowoczesnej technologii, nawet skomplikowane badanie medyczne można przeprowadzić we własnym łóżku, z dala od szpitalnej sali i pomocy lekarza. Umożliwia to system InfoSCAN, który jest przełomem w rozwoju telemedycyny w Polsce.

Metoda ta polega na wykorzystaniu nowoczesnych form transmisji danych do przesyłania informacji o stanie pacjenta w czasie rzeczywistym do centrali. Początek dynamicznego  rozwoju tej metody badań to lata 90 ubiegłego stulecia.  Jedną z najprężniej rozwijających się  polskich przedsiębiorstw jest InfoSCAN. Prezes firmy, Jacek Gnich w 2007 roku postanowił wykorzystać nowoczesne technologie do walki z jedną z najmniej znanych ale i najniebezpieczniejszych chorób cywilizacyjnych -chronicznemu bezdechowi sennemu.

Schorzenie to powoduje zatrzymanie na kilka sekund przepływu powietrza przez drogi oddechowe na poziomie gardła podczas snu. Przez to często mylone z zwykłym chrapaniem lub nadciśnieniem krwi. Pomyłki wynikają właśnie z tego, że te dwie przypadłości to najczęstsze objawy bezdechu sennego. Innymi symptomami pozwalającymi odróżnić tą chorobę od innych jest ciągłe uczucie przemęczenia towarzyszące cały czas choremu, a także przysypianie w ciągu dnia. Bezdech prowadzi on do zmniejszenia wysycenia krwi tlenem, nieleczony prowadzi do takich chorób jak miażdżyca, choroba wieńcowa czy depresja. Jednym z najczęstszych powodów tej przypadłości jest otyłość i nadużywanie alkoholu i tytoniu.

Diagnostyka tej przypadłości tradycyjnymi metodami jest bardzo trudna i czasochłonna, wymaga „okablowania” chorego czujnikami i całonocnej obserwacji  koordynowanej przez lekarzy i pielęgniarki. Obniża to komfort snu chorego i wpływa na wyniki badań. Dodatkowym problemem jest to że takich badań w Polsce co roku przeprowadza się zaledwie kilkanaście tysięcy wynika to zarówno z  ignorowania objaw i niewielu placówek gdzie można ta przypadłość zbadać.  Problem z bezdechem może dotyczyć nawet miliona mieszkańców kraju.

 Osoby z tym zespołem chorób nie lecząc się lub po prostu nie zdając sobie sprawy z choroby  narażają na niebezpieczeństwo nie tylko siebie. Osoby cierpiące na bezdech 2,5 razy częściej powodują wypadki samochodowe, powodem jest stan przemęczenia organizmu jaki wynika z niedotlenienia. Przez to stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. My chcemy sprawić, aby badania diagnostyczne  były tanie, proste i ogólnie dostępne, a na to pozwala nasze urządzenie Infoscan MED – dodaje Prezes Jacek Gnich

System Infoscan MED to innowacyjne rozwiązana z telemedycyny. Podstawą całego systemu jest urządzanie MED-Recorder – pacjent po krótkim przeszkoleniu w klinice  sam podłącza do siebie urządzenie.  Po zebraniu danych urządzenie wysyła  poprzez moduł GSM dane o stanie pacjenta są to informacje min. o ciśnieniu krwi, przepływie powietrza, a nawet głośności chrapania i ruchach klatki piersiowej do siedziby firmy Infoscan. Tam specjaliści opracowują na podstawie zdobytych danych raport który trafia do lekarza prowadzącego pacjenta. W razie problemów z urządzeniem czy danymi Infoscan kontaktuje się pacjentem. Dane wszystkich przebadanych w ten sposób pacjentów są dostępne dla lekarza w platformie informatycznej Medium24. Takie badanie można sobie również zamówić samemu na stronie firmy InfoScan,  wówczas urządzenie jest dostarczane pod wskazany przez pacjenta adres. Po przeprowadzeniu badania dane są przekazywane specjalistą z firmy a pacjent w informacji zwrotnej otrzymuje wyniki badań wraz z opisem. Praca  nad systemem trwałą dwa lata  a w ciągu 1,5 roku pojawi się nowocześniejsza wersja. Jego przewaga nad tradycyjnymi rozwiązaniami polega na zmniejszeniu kosztów badań a łatwość procedur daje możliwość przebadania większej ilości ludzi mieszkających nawet w dużych odległościach od kliniki bez udziału personelu. Pozwala to obniżyć koszty zwiększając komfort przy badaniu pacjenta co z kolei poprawia wyniki diagnostyki – skuteczność wykrycia choroby sięga 98% badanych. Na chwilę obecną ta metoda jest wprowadzana w życie w całym kraju- przebadano w ten sposób już ponad 1000 osób a blisko 30 klinik z całego kraju zaczęło przeprowadzać taką telemedyczną diagnostyke.

Pozwala to widzieć przyszłość walki z tym schorzeniem w jaśniejszych barwach, wcześnie wykryta choroba może być wyleczona nawet poprzez dietę i ćwiczenia ( w przypadku ludzi u których powodem jest otyłość) lub terapię CEPAP wykorzystującą maskę tlenową. W bardziej zaawansowanych przypadkach potrzebna jest operacja czy też zabiegi laryngologiczne.

Obecnie firma stara się zlikwidować jedne z największych przeszkód jakie stoją przed nią na drodze do spopularyzowania projektu :

– Przeszkody dla rozwoju telemedycyny są dwie obie wynikają z mentalność.  Pracodawcy i firmy ubezpieczeniowe nie wymagają regularnych badań pod kątem bezdechu. Na przykład w Wielkiej Brytanii zawodowi kierowcy są regularnie poddawani badaniom na obecność bezdechu, jeśli zostanie on wykryty wówczas kierowca jest zmuszony poddać się leczeniu pod groźbą  utraty praw do wykonywania zawodu. Drugim problemem jest stanowisko polityków. Terapie telemedyczne takie jak nasze mimo posiadania cennych zalet nie są  refundowane. Zakup jednego urządzenia to koszt kilku tysięcy złotych- to duży wydatek dla placówek. Mając to na uwadze wydzierżawiamy współpracującym z nami klinikom kilka MED-Recorderów to pozwala spopularyzować projekt niewielkim kosztem ale to zdecydowanie za mało –dodaje Prezes Gnich

Dlatego Infoscan w 2017 postanowił problem braku refundacji badań telemedycznych przez NFZ nagłośnić i zaproponować zmianę przepisów.

Dla porównania w USA sytuacja wygląda kompletnie inaczej. Tam roczna ilość badań mających wykryć problemy z bezdechem wynosi rocznie 4 miliony badań , 80 procent z nich jest wykonywanych w prywatnych klinikach zwanych „Sleep labs” . Nie oznacza to, zamknięcia rynku usług w tej dziedzinie, od kilku lat rynek stale się rośnie o kilkanaście procent. Jest to istotna informacja ponieważ firma Infoscan planuje wejść  na rynek amerykański.

Firma nie ustaje w rozwijaniu innowacyjnych telemedycznych rozwiązań. Ten sposób diagnostyki może pomóc również osobom z chorobami serca. Infoscan niedawno odnotował ogromny sukces z nowym projektem usług telemedycznych dla kardiologii.

W ramach międzynarodowego konkursu programu badań naukowych  „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych-STRATEGMED” Konsorcjum, w którego skład wchodzą między innymi: Wojskowy Instytutu Medyczny, InfoSCAN, Wojskowa Akademia Techniczna i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, wspólnie zaproponowało swój projekt AMULET. Ma to być nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej diagnostyki u chorych z niewydolnością serca. Ten projekt może zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca. Warszawska firma jest  jedyna prywatna firma z Polski której udało się wziąć udział w projekcie Strategmed. Jej zadaniem będzie stworzenie innowacyjnego systemu i narzędzi technologicznych  pozwalających na objęcie opieką większej grupy pacjentów. W ramach trzeciej edycji  o dofinansowanie konkurowały ze sobą 82 projekty. Autorski projekt polskiego konsorcjum znalazł się w trójce najwyżej ocenionych. Całkowity koszt projektu to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł. Realizacja projektu ma się zakończyć w 2020 roku.

Krzysztof Kozioł