Nowoczesna wizja leków generycznych

Innowacyjność

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK AM potrzebowało zaledwie 15 lat, aby stać się jednym z liderów na polskim rynku farmaceutycznym. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w produkcji leków generycznych, wysoka jakość tworzonych produktów, wiarygodność, oraz ciągłe poszerzanie asortymentu to tylko niektóre z całej listy wartości, jakimi kieruje się firma i które przyczyniły się do przyznania przedsiębiorstwu z Zakroczymia Polskiej nagrody innowacyjności 2015.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK AM to firma z polskim kapitałem, która jest zdecydowanym liderem w produkcji leków generycznych. Jednym z głównych celów firmy jest dostarczenie pacjentom i lekarzom nowych form
preparatów leczniczych, z uwzględnieniem przystępności cenowej. Od początku istnienia firmy głównym jej celem było spełnianie oczekiwań klientów poprzez wprowadzanie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań.

– LEK AM, mimo ugruntowanej pozycji na polskim rynku farmaceutycznym, jest wciąż firmą młodą. Cieszymy się opinią przedsiębiorstwa wprowadzającego innowacje, które są szczególnie istotne biorąc pod uwagę obecną sytuację w branży. Jesteśmy dumni, że fachowcy dostrzegają nasze działania, widząc, że firma może wprowadzać nowatorskie rozwiązania tym, którzy ich potrzebują – mówił dyrektor zarządzający Krzysztof Smolik, odbierając nagrodę. 

Innowacyjne i skuteczne rozwiązania to główne obszary, w których specjalizuje się firma, koncentrując na tym swój model działania. Kluczem do osiągnięcia sukcesu, jest umiejętne i precyzyjne wyszukiwanie produktów którym kończy się ochrona patentowa oraz odpowiednie wyczucie rynku i potrzeb pacjentów.

Dostarczając pacjentom nowoczesnych form leku LEK AM wychodzi naprzeciw tym potrzebom. 

– Cała firma pracuje na miano innowacyjnej, co objawia się w różnych aspektach w zależności od poszczególnych działów. Dział badawczo-rozwojowy pracuje nad szeregiem nowych produktów, które dopiero wejdą w fazę rejestracji i wdrożenia. W opracowaniu są m.in. preparaty, w których połączone zostały substancje czynne o ugruntowanym działaniu, jednak nie występujące do tej pory razem w jednej formie leku. Następuje wówczas uproszczenie terapii, a synergizm działania obu cząsteczek podnosi jego skuteczność. Skupiamy się na modyfikacji formulacji leków, która powinna być bardziej przyjazna dla pacjentów np. zmniejszeniu rozmiaru tabletek, lub kapsułek, rozróżnieniu poszczególnych dawek, czy zabezpieczeniu leku przed dostępem dzieci. Szukamy nowoczesnych rozwiązań, które poprawią jakość produktu leczniczego np. poprzez opracowanie bardziej stabilnej formy – o dłuższym terminie ważności. Zaznaczyć należy, że nie naruszamy przy tym prawa własności intelektualnej. Sami także staramy się patentować własne pomysły i wynalazki. Ciekawe rozwiązania staramy się zabezpieczać przed kopiowaniem – tłumaczy dyrektor ds. badań i rozwoju, Arkadiusz Hejduk.

Temat leków odtwórczych w Polsce nadal budzi sporo kontrowersji. Leki te, potocznie zwane zamiennikami, wśród pacjentów nie zawsze cieszą się dobrą opinią.

– Aby taki zamiennik mógł być wprowadzony na rynek musi przejść bardzo surowe kryteria oceny. Wykonywane są m.in. badania kliniczne, które potwierdzają jego skuteczność i bezpieczeństwo. Udowodniony musi być jego skład, rodzaj substancji czynnej – dawka musi być taka sama, jak leku oryginalnego. Jako producent generyków wiemy już, jak działa dana molekuła, jaką ma skuteczność, jak należy ją dawkować. Stosujemy zatem tę samą substancję czynną, tylko budujemy na bazie tego nową formę leku. Za ocenę wyników badań porównawczych odpowiedzialny jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, który ostatecznie akceptuje produkt i dopuszcza do sprzedaży na rynku – tłumaczy Arkadiusz Hejduk. – Zrozumiałe jest, że ludzie zadają pytania odnośnie leków odtwórczych, ponieważ ich status nie do końca został wyjaśniony. Lek ten nie może być ani lepszy, ani gorszy, musi być identyczny. Leki odtwórcze wchodzą na rynek dokładnie w momencie, kiedy wygasa ochrona patentowa na lek oryginalny. To oznacza, że na rynku pojawia się kilku producentów, a to z kolei powoduje, że leki z założenia stają się tańsze. Lek odtwórczy nie oznacza niczego gorszego, co więcej w wielu przypadkach jego postać i sposób dawkowania są wygodniejsze niż leku oryginalnego – dodaje.

LEK AM jako producent preparatów leczniczych współpracuje z jednostkami naukowymi. Obecnie firma jest w stałej współpracy z polskimi uczelniami, takimi jak: Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, czy Politechnika Warszawska. Przedsiębiorstwo współpracuje także z wieloma zagranicznymi jednostkami naukowymi i – jak zapewniają dyrektorzy – współpraca ta przebiega dobrze. Firma posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcji leków. Około 80% całej powierzchni zakładu stanowią strefy produkcyjne. Jak przyznał Piotr Malanowicz, dyrektor ds. produkcji, LEK AM jako jedna z niewielu firm w Polsce produkuje suplementy diety w takich samych warunkach jak preparaty lecznicze. Dynamiczny rozwój firmy sprawia, że jest ona zainteresowana rynkiem międzynarodowym.