O TYM, JAK WYKORZYSTAĆ ODPADY

Ekologia i Ochrona Środowiska Gospodarka Informacje Innowacyjność

Firma TALMEX specjalizuje się w budowie instalacji technologicznych dla przemysłu i energetyki, a jedną z ich kluczowych dziedzin jest technologia uzdatniania wody i ścieków. Kilkanaście lat doświadczenia i stabilnego rozwoju budowanego w oparciu o własne zasoby, pozwoliło stworzyć podmiot liczący się w skali kraju. O specyfice swej działalności i pracach badawczo-rozwojowych mówi prezes zarządu, Leon Garbaczewski.

 

TALMEX istnieje na rynku już kilkanaście lat na rynku. Jak zmieniała się firma od początku swojej działalności?

Pierwszy przełom miał miejsce w czasie, gdy TALMEX, który na początku zajmował się chemoodpornymi zabezpieczeniami instalacji, zdecydował się na rozwój w kierunku budowy instalacji wykorzystywanych w przemyśle. Były to lata kiedy na rynku pojawiły się tworzywa sztuczne wykorzystywane w energetyce i przemyśle, głównie chemicznym. Później zaczęliśmy wykonywać rurociągi w energetyce i przemyśle chemicznym, montaż instalacji uzdatniania wody i ścieków  oraz magazynowania i gospodarki chemikaliami. Wyspecjalizowaliśmy się w tych obszarach, gdzie panują wysokie wymagania jakościowe.. Pojęcie jakości w usługach to nie to samo, co pojęcie jakości w aspekcie technicznym. Myślę, że na to zagadnienie należy spojrzeć zdecydowanie szerzej. W usługach istotne jest to, aby zaspokoić potrzeby klienta zgodnie z jego oczekiwaniami.. Bardzo istotnym czynnikiem, który zawsze dostrzegam w naszej działalności są ludzie. Sukces spółki to przede wszystkim zasługa grupy ludzi, którzy są bardzo zaangażowani, identyfikują się z tym, co robią i mają podobne cele. TALMEX to inżynierowie, pracownicy techniczni i montażyści, którzy dobrze ze sobą współpracują i rozumieją to, co dzieje się w branży, dzięki czemu są w stanie osiągnąć zamierzony efekt. Jestem dumny, że udało mi się zintegrować grupę wyspecjalizowanych inżynierów o otwartych umysłach, którzy widzą swój rozwój w połączeniu z rozwojem firmy. To właśnie dzięki temu chętniej przychodzimy do pracy i osiągamy określone rezultaty.

 Czy TALMEX prowadzi działalność badawczo-rozwojową?

Leon Garbaczewski – prezes Talmex Sp. z o.o.

W miarę możliwości kadrowych, zasobów finansowych czy zaplecza technicznego od zawsze prowadziliśmy swego rodzaju działalność B+R, bo ciągle poszukujemy nowych rozwiązań. Pierwszym przejawem rozpoczęcia działalności w sferze badań, był moment kiedy zaczęliśmy stosować hybrydowe zastosowania materiałowe nie opierające się na jednorodnym doborze materiałów. Zaczęliśmy aplikować  tworzywa sztuczne w połączeniu ze stalą wysokostopową czy stalą węglową zabezpieczoną różnego rodzaju powłokami, co przyniosło bardzo dobre efekty. Oczywiście nie jesteśmy firmą, która produkuje materiały na powłoki, ale kwestia doboru tych materiałów, a później stosowania ich w różnych obszarach jest unikatowa. Mamy na tym polu  sukcesy w oparciu o nasze rodzime produkty, starając się funkcjonować w tych obszarach, gdzie klienci mają bardzo wysokie oczekiwania. Dlatego stale monitorujemy swoje aplikacje, prowadzimy badania, szeroko współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami naukowo-badawczymi, co w ostatecznym rozrachunku przynosi dobre rezultaty.Bardzo ważnym aspektem w dziedzinie działań badawczo-rozwojowych są nasze osiągnięcia w obszarze oczyszczania wody i ścieków dla energetyki i przemysłu. Jakiś czas temu postawiliśmy sobie za zadanie, że nie będziemy się tylko zajmować kluczowym produktem, jakim jest strumień wody uzdatnionej, ale zwrócimy przy tym uwagę, co się dzieje ze ściekami i odpadem z procesu.

Z tego powodu rozpoczęliśmy projekt, pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku wody na cele bytowo gospodarcze ze strumieni wodnych obciążonych substancjami organicznymi i nieorganicznymi z jednoczesną eliminacją mikrozanieczyszczeń antropogenicznych”. W trakcie produkcji na bazie dostępnych źródeł wody dla energetyki czy przemysłu pozyskujemy strumień, który jest bardzo istotny z punktu widzenia technologicznego. Jednak przy tym powstają strumienie wód odpadowych, które niestety z powrotem trafiają do środowiska. Postawiliśmy sobie za zadanie zagospodarowanie również wody z odpadów. Przepisy oraz wymagania w tej materii coraz bardziej się zaostrzają, stąd też klienci poszukując tego typu rozwiązań, zaczynają na to zwracać szczególną uwagę. Nam udało się wybiec w przyszłość i przygotowaliśmy się do tego już dziś. Przeprowadziliśmy serię badań realizując wspomniany projekt, który jest już na ostatnim etapie. Dzięki temu jesteśmy gotowi, aby służyć klientom w tych obszarach. W ramach tego projektu zbudowaliśmy pewną liczbę urządzeń pilotowych o skali półtechnicznej. Dzięki temu potrafimy w warunkach rzeczywistych wykazać skuteczność i trafność naszych wyborów. Dziś już możemy się pochwalić różnego rodzaju osiągnięciami, ponieważ potrafimy z wód odpadowych i ścieków odzyskiwać znaczące ilości wody, która trafia wtórnie do obiegów technologicznych.

 

Gdzie można komercyjnie wykorzystać wyniki tego projektu?

Niemal w każdym przemyśle. Przede wszystkim jesteśmy zorientowani na energetykę i na przemysł chemiczny, który ma różnego rodzaju odnogi. Warto wspomnieć o farmacji, przemyśle spożywczym czy ciężkiej chemii, takiej jak produkcja kauczuków, produkcja nawozów czy o zakładach zajmujących się przeróbką ropy naftowej. Te potrzeby i możliwości są bardzo rozległe wszędzie tam, gdzie zużywa się duże ilości wody. Energetyka potrzebuje wody do celów kotłowych, chłodniczych czy związanych z ochroną środowiska, chociażby w kontekście odsiarczania spalin. Sam przemysł chemiczny potrzebuje wody technologicznej. Zastosowanie jest bardzo szerokie i niezwykle wymagające, mowa tu o strumieniach wody liczonych w setkach metrów sześciennych na godzinę.

 

Można powiedzieć, że udało się Państwu spojrzeć w przyszłość. Jaka była geneza projektu?

Z racji tego, że instalacje związane z wodą i ściekami są w naszej działalności codziennością, zaobserwowaliśmy problem, na który zdecydowaliśmy się odpowiednio zareagować. Realizowany projekt jest kwintesencją filozofii naszej firmy – odpowiedzią na realne zapotrzebowanie rynku. W całym kraju mamy problemy z wodą: za dużo jej zużywamy, produkujemy ogromne ilości ścieków. Dlatego w naszej ocenie ten projekt jest istotny w gospodarce i biznesowo powinien się obronić. Obserwujemy, że coraz więcej firm poszukuje tego typu rozwiązań. Wielu klientów poszukuje  szybkich aplikacji, polegających na  dostarczaniu układów kompaktowych, które są łatwo konfigurowane w zależności od rodzaju potrzeb, jakie trzeba realizować oraz wygodne w transporcie i aplikacji w różnego rodzaju warunkach. W najbliższej przyszłości chcemy dobrze wykorzystać rezultaty prac badawczo-rozwojowych i umocnić się na rynku w aspekcie dostawcy tych rozwiązań. Chcemy w dalszym ciągu rozwijać firmę i budować relację z firmami, które poruszają się w bliskim nam obszarze (głównie z partnerami z dziedziny projektowania). W ramach projektu udało nam się nawiązać wiele kontaktów ze światem nauki i chcemy te relacje pielęgnować i rozwijać. W dalszym ciągu będziemy inwestować w powstałe w ramach projektu własne laboratorium, które przy współpracy z jednostkami partnerskimi będzie stanowiło pewnego rodzaju całość, umożliwiając wszystkim dalszy rozwój technologii, które udało się opracować i aplikować w różnych rozwiązaniach technicznych. Bardzo ambitnym krokiem, który być może uda się wykonać, jest dalszy rozwój w kierunku budowy instalacji do odzysku wody. Tym razem pochodzącej z odkraplania mokrych strumieni gazów, czyli w tych obszarach, gdzie tracimy wodę  w postaci pary. Mamy na to pewien pomysł, który rozważamy w kontekście kolejnego projektu badawczo-rozwojowego.

Rozmawiał
Wojciech Grabarczyk