ODLEGŁOŚĆ NIE MA ZNACZENIA

Informacje Innowacyjność Nauka Technologie

Niezależnie od tego, czy chodzi o dystans między szpitalem a pacjentem, czy o zdobywanie nowych rynków – InfoSCAN pokazał w tym roku, że odległość nie jest dla firmy barierą. Jej innowacyjny system do badania bezdechu sennego MED. Recorder otrzymał Polską Nagrodę Innowacyjności 2017. Prezes zarządu InfoSCAN Jacek Gnich mówi o tym, jak firma rozwijała się w 2017 roku.

InfoSCAN dba o spokojny sen pacjentów od 2007 roku. Spółka stworzyła urządzenie automatycznie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu.  Schorzenie to powoduje zatrzymanie na kilka sekund przepływu powietrza przez drogi oddechowe na poziomie gardła. Przez to często mylone z zwykłym chrapaniem lub nadciśnieniem krwi. Pomyłki wynikają właśnie z tego, że te dwie przypadłości to najczęstsze objawy bezdechu sennego. Innymi symptomami pozwalającymi odróżnić tę chorobę od innych, jest ciągłe uczucie przemęczenia towarzyszące choremu, a także przysypianie w ciągu dnia. Najczęstszymi powodami bezdechu jest otyłość oraz nadużywanie tytoniu i alkoholu.  Bezdech prowadzi do zmniejszenia wysycenia krwi tlenem, nieleczony prowadzi do takich chorób, jak miażdżyca, choroba wieńcowa czy depresja. Jednym z najczęstszych powodów tej przypadłości jest otyłość oraz nadużywanie alkoholu i tytoniu. Właśnie przeciwko nim powstał system MED Recorder. System ten składa się z aparatury, którą pacjent może „założyć” we własnym domu bez pomocy przeszkolonego personelu. Do odczytania danych pozyskanych i przesłanych przez urządzenie służy platforma informatyczna, zainstalowana na terenie placówki medycznej. Odległość między domem pacjenta a kliniką czy szpitalem może wynieść nawet  kilkadziesiąt kilometrów, dane są następnie analizowane, a pacjent po kilku dniach otrzymuje kompleksowy raport na temat swojego zdrowia. W tym roku  firma poprzez emisję akcji pozyskała blisko dwa miliony złotych które planuje przeznaczyć na rozwijanie systemu i tworzenie nowych systemów telemedycznych.

Prezes InfoSCAN S.A. Jacek Gnich odbiera Polską Nagrodę Innowacyjności na V Polskim Kongresie Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.

W sierpniu tego roku otrzymaliście Państwo list intencyjny od Białostockiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie współpracy i przeprowadzenia nawet 5 tys. badań w waszym systemie. Jak będzie wyglądać Państwa współpraca?

Badania kohortowe, czyli takie przeprowadzane na dużej grupie badanych to podstawa w naszej branży. Okazja do współpracy z renomowaną uczelnia medyczną, która zajmuje się telemedycyną jest tym bardziej atrakcyjna, bo będziemy mieli możliwość wymiany doświadczeń. W październiku wygraliśmy postępowanie ofertowe na badania, a w listopadzie ruszyliśmy już z pierwszymi procedurami. Uczelnia za pomocą urządzenia MED. Recorder przebada grupę około pięciu tysięcy osób pod kątem bezdechu sennego w ciągu najbliższych 6 lat. Wśród zadań, jakie będą spoczywać na spółce można wymienić: dostawę urządzeń, akwizycję danych, analizę danych, sporządzenie raportów, zapewnienie „surowych” danych do celów naukowych dla uczelni. Pomimo, że większość przychodów spółka planuje uzyskiwać dzięki badaniom w USA, to  widzimy, że rynek polski może zapewnić nam istotny strumień przychodów, dzięki zdobyciu kilku kontraktów na takie badania kohortowe w polskich uczelniach

Zostańmy jeszcze przez chwilę w Polsce. Powołali Państwo w tym roku spółkę zależną Cardio.link. Nazwa trochę podpowiada czym ma się ona zajmować. Jak to wpisuje się w działania firmy?

To jest część szerokiej strategii, jaką realizujemy. Jako firma technologiczna mamy ogromną  wiedzę i zasoby potrzebne do rozwijania urządzenia do diagnostyki telemedycznej. Na bazie naszego doświadczenia w konstruowaniu takich urządzeń, Na bazie naszego doświadczenia powstał pomysł aby stworzyć urządzenie do diagnostyki medycznej służące do badań holterowskich i EKG. Będzie ono miało jeszcze jedną funkcjonalność, której na razie nie chcemy zdradzać przed konkurencją, ale już wiemy że będzie to rozwiązanie pionierskie. Planujemy wprowadzić to urządzenie na rynek we wrześniu przyszłego roku.

Otrzymali Państwo ciekawe informacje zza Atlantyku. Amerykańska agencja żywności i leków poinformowała InfoSCAN S.A., że system MED Recorder będzie mógł być używany na terenie USA. Jakie szanse i wyzwania wiążą się z tym faktem?

To jeszcze nie jest tak, że otrzymaliśmy ten certyfikat. Obecnie zakończyła się pierwsza faza  formalna, a obecnie trwa faza merytoryczna. Planujemy, że ona się zakończy mniej więcej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Byliśmy już z wizytą w Stanach Zjednoczonych, aby przygotować grunt pod nasze działania. Udało nam się wstępnie porozumieć się z dwoma „Sleep Labami”, które byłyby zainteresowane systemem Med-Recorder. Znaleźliśmy też ścieżkę, w jaki sposób te badania realizować już w fazie przygotowawczej. Możemy ewentualne kontrakty tam na miejscu na zasadzie testowania naszego systemu przez laboratoria zajmujące się bezdechem. Wykorzystamy możliwość działania jako „experimental device” – prawo amerykańskie to dopuszcza. W grudniu rozpoczęliśmy badania pilotażowe we współpracy z pierwszymi dwoma klinikami snu. Znaleźliśmy nowe ścieżki dystrybucyjne, a to ważne, bo tam rynek telemedyczny jest bardzo mocny – to 4 miliony badań rocznie w całym kraju, ale przez to ten rynek bardzo szybko się zmienia. Będziemy kontynuować takie działania jeszcze zanim otrzymamy certyfikat. Jesteśmy zadowoleni z postępów.

Nadużycie Państwo za tempem jakie narzuci amerykańska konkurencja?

Będzie to wyzwanie, ale mamy kilka asów w rękawie. MED Recorder ma istotną przewagę technologiczną – daje klientowi możliwość sprawdzania wyników badań i ich kompletności na bieżąco w systemie online. Jest bardzo kompatybilny i łatwo „dopasuje się” do systemów, jakie wykorzystuje klient. Po naszej stronie jest też elastyczność co do polityki licencjonowania. 

Obecnie realizujecie Państwo program unijny dotyczący promocji firmy w ramach programu „GO TO BRAND” Jak wyglądają działania i plany?

W ramach tego programu planujemy udział w kilku dużych imprezach targowych związanych z branżą medyczną. Pierwsze dwie takie imprezy mamy już za sobą. Jedna z nich miała miejsce w Republice Południowej Afryki, nazywała się „ National Health Care”. Do tego Targi Medica, gdzie zaprezentujemy zarówno urządzenie, jak i nasze usługi.

Dziękuję za rozmowę.