Odpowiadają na oczekiwania lokalnego przedsiębiorcy

Innowacyjność Nauka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie od 2004 roku skutecznie dostosowuje program kształcenia do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Celem uczelni jest przekazywanie współczesnej wiedzy w taki sposób, by absolwent opuszczający uczelnię posiadał jednocześnie cechy twórczego myślenia oraz zasób umiejętności praktycznych.

Uczelnia od wielu lat angażuje się we współpracę z przedsiębiorcami, a także  uczelniami z Poznania i Bydgoszczy. Współpraca z Politechniką Poznańską realizowana jest poprzez  prowadzenie wspólnych projektów badawczych np. z mikrobiologii czy też logistyki i transportu. Uczelnia współpracuje również z zagranicznymi partnerami takimi jak Ostfalia University of Applied Sciences (kadry dla Volkswagena) w Niemczech, uczelniami w Holandii, na Litwie czy w Portugalii. Wszystko po to, aby studenci mogli zdobywać wiedzę na światowym poziomie. Przy Uczelni działa konwent, w którego skład wchodzą przedstawiciele samorządów województwa, miasta i powiatu, przedstawiciele pracodawców i organizacji pracodawców oraz  władz uczelni. Podczas cyklicznych spotkań z przedstawicielami firm produkcyjnych (m.in. Flex Films Europa, Jenox Akumulatory, Scanclimber, Velux, Cembrit). Uczelnia konsultuje programy studiów w szczególności pod kątem uzyskiwania przez studentów kompetencji odpowiednich do oczekiwań pracodawców. Władze uczelni dokładają wszelkich starań, by wiedza wyniesiona poza mury uczelni była nie tylko teoretyczna, ale również praktyczna. Założenie to realizowane jest na wielu płaszczyznach.

Rektor prof. zw. dr hab. Józef Garbarczyk
Rektor PWSZ w Gnieźnie, prof. zw. dr hab. Józef Garbarczyk

Współpraca z sektorem gospodarczym to także innowacyjna tematyka prac inżynierskich, aby wypracowane rozwiązania miały zastosowanie w praktyce – mówi rektor PWSZ w Gnieźnie, prof. zw. dr hab. Józef Garbarczyk. Wyrazem poziomu prac dyplomowych są nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach na najlepsze inżynierskie prace dyplomowe z dziedziny automatyki, elektrotechniki i informatyki oraz zarządzania i inżynierii produkcji. Innowacyjność przejawia się także w kolejnych specjalnościach, które są uruchamiane w Uczelni; m.in.: teleinformatyka oraz Internet rzeczy. Jak pokazują wskaźniki makroekonomiczne, teleinformatyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin technologicznych na świecie. Nowoczesne technologie teleinformatyczne stały się siłą napędową gospodarki i innowacyjnej przedsiębiorczości. Zajęcia laboratoryjne w PWSZ w Gnieźnie  podczas toku studiów są prowadzone w małych grupach, tak aby każdy student mógł samodzielnie wykonywać eksperymenty.   Zgodnie z powiedzeniem, iż „praktyka czyni mistrza” kampus PWSZ w Gnieźnie został wyposażony w najnowocześniejsze sprzęty, na każdym z kierunków, tak by studenci opuszczając uczelnię byli dobrze przygotowani do zadań, które postawi przed nimi pracodawca.  Kładąc nacisk na dobre przygotowanie do zawodu władze uczelni umożliwiają swoim studentom odbycie minimum trzymiesięcznych zajęć praktycznych u renomowanych pracodawców już w trakcie trwania semestru. Wszelkie kolejne kierunki, które mają zostać wprowadzone do programu kształcenia, są wcześniej konsultowane z pracodawcami, tak aby oferta dydaktyczna Uczelni była spójna z ich oczekiwaniami.

Zapytany o plany na 2016 rok Rektor odpowiada:

Planujemy dalszy rozwój infrastruktury uczelnianej. Jako uczelnia techniczno-medyczna przykładamy dużą wagę do nowoczesnego wyposażenia laboratoriów. Staramy się również o uruchomienie kolejnych kierunków studiów oraz pozyskanie środków unijnych na nowe programy kształcenia i współpracę z pracodawcami – dodaje.

Od października studenci w PWSZ w Gnieźnie będą się kształcić na nowym kierunku – fizjoterapia. W związku z tym utworzone zostały wszystkie niezbędne pracownie; m.in. kinezyterapii, hydroterapii, terapii sensorycznej dzieci.

– W 2016 roku rozpoczynamy realizację projektu dla samorządu powiatowego pt. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gnieźnieńskiego”. W tym celu utworzone zostało Konsorcjum wraz z Politechniką Poznańską, w którym PWSZ w Gnieźnie jest liderem. Wraz ze spółkami miejskimi pracujemy także nad projektem związanym z technologią racjonalnego wykorzystania chemicznych materiałów poużytkowych. Ponadto przygotowujemy się do utworzenia i prowadzenia Centrum Symulacji Medycznej w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych – dodaje rektor.

Studenci PWSZ w Gnieźnie podczas zajęć w laboratorium
Studenci PWSZ w Gnieźnie podczas zajęć w laboratorium

Jednak to nie wszystkie innowacyjne działania podejmowane przez władze uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie została wybrana przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz Fundację Rektorów Polskich do opracowania pilotażowego programu kształcenia w ramach tzw. piątego poziomu kształcenia w specjalnościach: teleinformatyka i sieci komputerowe. Kształcenie według tego programu ma kreować specjalistów bez tytułu inżyniera, za to dysponujących konkretnymi umiejętnościami poszukiwanymi na rynku pracy. Celem projektu było wstępne rozpoznanie zasadności i możliwości wprowadzenia do systemu polskiego szkolnictwa wyższego piątego poziomu Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji.

PWSZ w Gnieźnie kandydatów na studentów poszukuje nie tylko wśród maturzystów. By zachęcić najmłodszych do zainteresowania się kierunkami technicznymi władze Uczelni wprowadziły program „Akademia Młodego Inżyniera”. Jest to cykl zajęć z dziećmi, w którym najmłodsi uczą się w laboratoriach podstawowych umiejętności technicznych. Na przykład potrafią oznaczyć pH środków używanych w gospodarstwie domowym, wyprodukować mydło lub podkładkę pod komputerową myszkę z tworzyw sztucznych. Ponadto Uczelnia posiada bogatą ofertę różnych zajęć laboratoryjnych promujących wiedzę techniczną dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z Gniezna i powiatów ościennych.

Szereg innowacyjnych rozwiązań oraz oferta kształcenia ściśle dopasowana do potrzeb lokalnego rynku zaowocowały nominacją do Polskiej Nagrody Innowacyjności. Wielość planów na przyszłość zwiastuje tylko kolejne sukcesy mające potwierdzenie w praktycznie przygotowanych do zawodu absolwentach.