Polski projekt zrewolucjonizuje światową medycynę?

Innowacyjność

7 tysięcy kobiet z wyselekcjonowanej grupy 14 tys. pań weźmie udział w badaniach w ramach prowadzonego od zeszłego roku – innowacyjnego w skali globalnej – projektu szczecińskiej firmy Read-Gene S.A. Celem przedsięwzięcia jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia raka piersi u osób z tzw. grupy podwyższonego ryzyka.

Na czele zespołu, który podjął się zadania, stoi założyciel i prezes spółki, ceniony na świecie wybitny polski genetyk-onkolog, profesor Jan Lubiński.

Robimy to jako pierwsi w historii światowej medycyny – podkreśla. – Posiadane przez nas dane wskazują wyraźnie, że większe ryzyko zachorowania dotyczy kobiet, u których występuje niski poziom selenu. Duży wpływ mają również genotypy, a więc układy DNA w genach, metabolizujące sylen, czy żelazo. W wyniku naszych badań osiągniemy optymalizację stężenia tych mikroelementów. W oparciu o dane powstanie patent, który określi optymalne zakresy stężeń dla konkretnych genotypów u osób zagrożonych rakiem piersi – tłumaczy Lubiński.

Według założeń Profesora – w grupie pań posiadających optymalny układ selenu, żelaza, miedzi – zmniejszy się kilkukrotnie liczba zachorowań na raki. Na tej podstawie pojawią się w sprzedaży preparaty ze szczególnymi wskazaniami do stosowania. Do tego momentu jednak jeszcze trochę czasu pozostało. Projekt zakończy się w latach 2019-2020. W tym okresie naukowcy będą podawać pacjentkom wytypowanym do projektu dostosowane specjalnie do nich suplementy.

Read-Gene S.A. realizuje projekt „Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety” w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – INNOMED. Partnerem przedsięwzięcia jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Za nowatorskie zadanie firma otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015.

Spółka już od momentu powstania – w lipcu 2005 roku – mocno stawia na innowacyjne technologie. Jej głównym celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych. Zespół stanowią utytułowani naukowcy.

Prowadzimy badania kliniczne na swój własny użytek, ale robimy je też na zlecenie. Jesteśmy atrakcyjnymi partnerami, ponieważ mamy tysiące pacjentów zdefiniowanych genetycznie. Dzięki temu nasze rekrutacje są bardzo skuteczne. Jesteśmy liderem na rynku, jeśli chodzi o ten typ badań – podsumowuje profesor.

 

Damian Baran