POLSKIE FUNDAMENTY ŚWIATOWEGO SUKCESU

Innowacyjność

Transport, przemysł, medycyna i telekomunikacja – dla firmy ENTE z Gliwic żadna z tych branż nie ma tajemnic. Zaangażowanie się w projekt z nowej branży jest dla niej niepowtarzalną szansą na stworzenie unikalnego rozwiązania. Na tym polega filozofia firmy. O szczegółach tego podejścia mówią prezes ENTE Sp. z o.o. – Grzegorz Kamiński oraz Rafał Gwiazda, dyrektor sektora kolejowego. 

Od 17 lat firma ENTE Sp. z o.o. realizuje unikalne projekty dla polskiego i światowego przemysłu. Wśród wielu opracowanych przez nią rozwiązań można wymienić elektroniczny systemy inicjacji ładunków wybuchowych system wykrywania kolizji na drodze maszyna-człowiek czy zintegrowany system dynamicznej informacji pasażerskiej. Rozwiązania tej firmy wdrażane są od  Toronto po Wilno.

Dostarczamy wyspecjalizowane rozwiązania i produkty dla branż takich jak transport kolejowy i drogowy, przemysł, górnictwo, obronność, medycyna i telekomunikacja. Wymagają one od nas wdrażania najnowszych osiągnięć naukowych, technicznych i technologicznych w procesach projektowych, a także produkcyjnych. Usługi ENTE są kompleksowe. Jako jedna z niewielu firm oprócz projektowania i produkcji, samodzielnie wdrażamy systemy oraz świadczymy usługi utrzymania i serwisu dla klientów – mówi Grzegorz Kamiński, prezes firmy ENTE.

Dwustu pracowników i naukowców zatrudnionych w firmie nieustannie poszukuje nowych wyzwań i kierunków rozwoju. Doskonałym przykładem jest wprowadzony na rynek w zeszłym roku nowatorski system AWIA Horyzont, zapewniający bezpieczeństwo pracowników pieszych w obszarze pracy maszyn i pojazdów.

Sukcesy firmy osiągają skalę międzynarodową. Kolejny opracowany przez ENTE system – dedykowany kolei AWIA SDIP – został wdrożony w blisko 300 pojazdach szynowych u siedmiu przewoźników w Polsce i poza jej granicami. System składa się z urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojeździe oraz aplikacji zarządzającej dostępnej z poziomu centrum dyspozytorskiego. Dzięki temu maszynista uzyskuje dostęp do dynamicznie pozycjonowanego służbowego rozkładu jazdy, a pasażerowie do aktualnej informacji o przebiegu podróży i bieżącej sytuacji na trasie przejazdu.

System zwiększa komfort podroży. Pełna integracja wszystkich podsystemów sprawia, że jest niezawodny i prosty w utrzymaniu. Tworząc zintegrowany system wspomagający zarządzanie informacją o kolejowym ruchu pasażerskim AWIA SDIP, nasza firma od samego początku postawiła na efektywną współpracę świata nauki z biznesem. Dzięki temu powstał produkt innowacyjny, a zarazem spełniający oczekiwania i wymogi rynku kolejowego – mówi Rafał Gwiazda, dyrektor w ENTE Sp. z o.o.

System AWIA SDIP-  to jedyne takie rozwiązanie w Europie i jedno z niewielu tego typu dostępnych na świecie. Jest to efekt wieloletniego doświadczenia,  jakie firma zdobyła w tworzeniu unikalnych rozwiązań dla kolei. Ponadto firma rozwija skrzydła w nowych sektorach gospodarki :

Opracowaliśmy system wykorzystujący teletransmisję danych medycznych w celu poprawy jakości życia chorych z niewydolnością serca. To pierwszy  zrealizowany i wdrożony przez naszą firmę projekt dotyczący medycyny. Aktualnie ENTE zaangażowane jest w tworzenie nowych narzędzi diagnostyki molekularnej i obrazowania indywidualizowanej terapii raka piersi, tarczycy i gruczołu krokowego – mówi prezes.

System jest obecnie testowany w jednej z górnośląskich placówek. Obecnie ENTE realizuje jeszcze kilka projektów dotyczących tej dziedziny gospodarki. Dla zarządu firmy sukcesem jest nie tylko to, że jej zespół nie boi się nowych wyzwań,  ale  również fakt, że korzystając wyłącznie z rodzimego potencjału powstała firma, która może mierzyć się z najlepszymi na świecie.