SERCE ŚLĄSKIEJ INNOWACJI

Informacje Innowacyjność Nauka

Politechnika Śląska to uczelnia z wielkimi tradycjami . Jakie są najmocniejsze  strony  jednej z 4  najlepszych uczelni technicznych w Polsce(ranking „Perspektyw”2018)?

Politechnika Śląska została założona w 1945 roku w regionie silnie uprzemysłowionym jako naukowe wsparcie dla przemysłu i gospodarki. Przez lata region przekształcał się z regionu przemysłu ciężkiego i górniczego w obszar o dominującym wpływie zaawansowanych technologii, w tym przemysłu samochodowego oraz IT. Naszą mocną stroną jest z pewnością bliskość przemysłu oraz dobre relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, których przykładem jest jest m.in. utworzenie studiów dualnych z firmami skupionymi w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz liczne programy edukacyjne i badawcze w branżami IT

i energetyce.

Jakie znaczenie  dla rozwoju uczelni ma współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym?

Misją uczelni jest kształcenie specjalistów dla nowoczesnej i intensywnie rozwijającej się gospodarki oraz rozwijanie i wdrażanie technologii do środowiska gospodarczego. Tego nie jesteśmy w stanie zrobić bez dobrych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  Stwarzamy wiele mechanizmów wspomagających transfer technologii. W naszej strukturze funkcjonuje Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Spółka Celowa. Politechnika Śląska jest udziałowcem Technoparku Gliwice i organizatorem wielu inicjatyw promujących rozwój przedsiębiorczości jak np. „Mój pomysł na biznes”. Nasi studenci rozwijają swoje zainteresowania w blisko 160 studenckich kołach naukowych.

W konkursie PRODOK 2017 na najbardziej prodoktorancką uczelnię, gliwicka Alma Mater zajęła II miejsce w kraju .

Uczelnia stanowi naturalne zaplecze logistyczne i  kadrowe województwa śląskiego. Województwa , w którego sercu utworzono pierwszą w kraju metropolię. Jakie wyzwania nam to stawia ?

Trudno sobie obecnie wyobrazić intensywny rozwój regionu bez zaplecza w postaci sprawnie działającego systemu szkolnictwa wyższego. W  aglomeracji działa blisko 40 jednostek szkolnictwa wyższego. To nie tylko sprawa kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr, ale także rozwój prorozwojowego myślenia i transfer technologii do całego otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnie jednak nie będą w stanie sprawnie funkcjonować bez współpracy z samorządem oraz otoczeniem gospodarczym. Mamy ogromną szansę na rozwój  ponad 2 milionowej metropolii, która powinna stać się dominującym obszarem gospodarczym i bardzo dobrym miejscem do życia dla mieszkańców. Nie możemy zaprzepaścić tej szansy.

 

 Kraje wysokorozwinięte  znowu zaczynają doceniać możliwości, jakie daje posiadanie własnego, silnego przemysłu. Jakie w tym kontekście widzi Pan kierunki rozwoju technicznego szkolnictwa wyższego?

Udział szkolnictwa technicznego w systemie całego szkolnictwa wyższego wynosi ok 20 procent, jednak udział w transferze technologii i rozwoju społeczeństwa jest znacznie większy. Rozwój technologiczny dostarcza siły napędowej rozwojowi cywilizacyjnemu. Jak już powiedziałem, świetnie widać to na Śląsku, który powoli staje się centrum zaawansowanych technologii , nie tylko z sektora motoryzacyjnego ale i technologii medycznych czy energetycznych. Trudno sobie wyobrazić skuteczny rozwój gospodarczy  bez wyższego szkolnictwa technicznego.