Ukierunkowany połów danych

Innowacyjność

O synergii nauki z biznesem i samorządem mówi Kierownik Projektów – dr. hab. prof. nadzw. Lidia Dzierzbicka-Głowacka z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, który w tym roku został laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności

Kiedy powstał Instytut Oceanologii i jaka jest jego misja?

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk powstał w 1983 roku jako następca Stacji Morskiej w Sopocie istniejącej od 1953 roku. Głównym celem jednostki jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębianie wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Badania prowadzimy na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.

Pracują Państwo nad projektem FindFish. Jaki jest jego cel?

Platformę transferu wiedzy FindFish realizujemy przy dofinansowaniu z RPO WP. Projekt rozpoczął się 1.01.2017r., a zakończy w marcu 2022 rok. Jest realizowany przez trzy jednostki: Instytut Oceanologii, Instytut Morski w Gdańsku oraz Zrzeszenie Rybaków Morskich w Władysławowie. Platforma to numeryczny System Prognozowania warunków środowiska morskiego Zatoki Gdańskiej dla rybołówstwa. System ma umożliwić jak najszybsze dotarcie do łowisk oraz prognozować parametry środowiska na najbliższe 60 godzin. Dostarcza informacji na temat pogody na morzu oraz lokalizacji łowisk i gatunków ryb – umożliwiająca tzw. połów ukierunkowany. Projekt w założeniach ma zwiększyć zyski z połowów ryb, a jednocześnie zmniejszyć łowienie niechcianych gatunków. Rybacy udostępniają nam swoje dzienniki wypraw z 5 lat wstecz i z całego okres trwania projektu. Dzięki połączeniu danych środowiskowych i wiedzy naukowej możemy budować moduł o nazwie „Ryba”, który pokaże gdzie w Zatoce Gdańskiej ten połów jest ilościowo i jakościowo najlepszy.

Równolegle realizują Państwo projekt WaterPUCK. Jakie są jego założenia?

 Projekt rozpoczął się w lipcu 2017 roku i będzie trwał 3 lata. Wsparcie finansowe pochodzi z programu Biostrateg III prowadzonego przez NCBiR. Sam projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla rolników z gminy Puck. Ten serwis w sposób praktyczny ma ocenić i przedstawić wpływ gospodarstw rolnych i struktury użytkowania terenu na wody powierzchniowe, gruntowe i w konsekwencji na jakość wody w Zatoce Puckiej. Rolnicy anonimowo przekażą dane do gminy o swoich uprawach i hodowli. Te informacje posłużą do zbudowania kalkulatora gospodarstw rolnych, dzięki któremu będzie można sprawdzić wpływ działalności rolniczej na środowisko w przyszłości. Jeśli projekt okaże się sukcesem, to rozszerzymy jego obszar do całego wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Zostali Państwo laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017. Czym dla Instytutu jest to wyróżnienie?

Jest to dla nas bardzo prestiżowe wyróżnienie, bo jako jednostka naukowa zostaliśmy docenieni w środowisku kształtującym gospodarkę, a działania polegające na synergii nauki z biznesem i samorządem są wreszcie zauważalne.

Rozmawiał Paweł Wala