Wydajnie i ekologicznie

Ekologia i Ochrona Środowiska Gospodarka Innowacyjność

O modernizacjach sprzyjających nie tylko środowisku, ale i kieszeniom mieszkańców, z prezesem PEC w Brodnicy Grzegorzem Malinowskim Pestą, rozmawia Katarzyna Snochowska.

PEC w Brodnicy jest postrzegane jako przyjazne środowisku. Jakie zatem prace modernizacyjne zostały przeprowadzone w celu zmniejszenia emisji na poziom zgodny z wytycznymi  UE?

Staramy się sprostać zadaniom, które stoją przed nami. Spełniamy te wymogi w ramach naszych możliwości. W 2011 r. rozporządzenie Ministra Środowiska mówiło, że w 2016 r. będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące norm emisji pyłów. Dlatego już ponad trzy lata temu rozpoczęliśmy modernizację kotłów węglowych. I to udało się wykonać do 2014 r. Ponadto na wszystkich kotłach zainstalowaliśmy nowy system odpylania. Prace te ostatecznie zakończyliśmy w 2015 r. Zastosowaliśmy mechaniczne oczyszczanie spalin, wokół którego pojawiły się kontrowersje. Część ciepłowników uważała, iż przy tym wariancie nie jest możliwe osiągnięcie, w emisji pyłów, progu poniżej 100 mg/m3. Zaryzykowałem. Wybraliśmy firmę, która nas przekonała, że nie będzie z tym żadnych problemów. I w tej chwili jesteśmy już po kilkukrotnych badaniach poziomu emisji, gdzie okazuje się, iż stężenie pyłów zawiera się w wielkościach pomiędzy 46 a 76 mg/m3. Ponadto, instalacja mechaniczna była tańsza niż systemy z filtrami workowymi.

Jaki zakres prac przewidujecie Państwo na ten rok?

W naszym mieście powstają trzy duże osiedla mieszkaniowe. Do dwóch z nich będziemy doprowadzali sieć ciepłowniczą. Będzie to około 700 metrów sieci.

Czy to duże wyzwanie?

Tak, jest to duże wyzwanie, zwłaszcza że będziemy je wykonywali z własnych środków finansowych. Nie jest bowiem możliwe, na ten moment, otrzymać żadnej pomocy zewnętrznej.

Czy bierze Pan pod uwagę środki z WFOŚiGW przy kolejnych projektach?

Jesteśmy w trakcie przygotowania do inwestycji związanych z kogeneracją i na to rzeczywiście będą potrzebne spore środki. Na razie pracujemy nad koncepcją oraz wnioskami o dotację. Staramy się wybrać dobre rozwiązanie technologiczne i program funkcjonalno-użytkowy. Myślę, że złożenie wniosku nastąpi jeszcze w tym roku.

Jakie korzyści będą wynikały z kogeneracji?

Przede wszystkim pozwoli to na pozbycie się części opłat za emisję dwutlenku węgla, opłaty środowiskowe czy też przychody ze świadectw pochodzenia energii. Jak również troska o ochronę środowiska.

A czy urządzenia, które Państwo posiadacie, pozwolą technologicznie na wprowadzenie kogeneracji?

Obecnie ciepłownia wyposażona jest w 5 kotłów węglowych WR-5, które mimo ciągłych modernizacji nie są w stanie produkować ciepła w ramach wyznaczonych limitów emisji CO2 . Dlatego spółka szuka nowych rozwiązań, które pozwolą produkować ciepło w sposób wysoko efektywny. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła będzie to produkcja ok. 1,8 MWt i ok. 1,8 MWe. Bazowym paliwem będzie gaz.

Jakie inne działania podejmują Państwo, żeby optymalizować koszty?

Wszelkie możliwe. Przenieśliśmy siedzibę do istniejących pomieszczeń przy ciepłowni (po modernizacji), a starą sprzedaliśmy co pozwoliło pozyskane środki pieniężne przeznaczyć na rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączenie nowych odbiorców, jak również na modernizację kotłów i węzłów cieplnych. Większość prac staramy się wykonywać we własnym zakresie. Dzięki temu przy zmianie taryf, w okresie mojego czteroletniego zarządzania, zawsze były one obniżane, w trosce o rachunek ekonomiczny klienta.