Rozwój na wielu płaszczyznach

Informacje Samorząd Uncategorized

Ostatnie półtora roku w Międzychodzie to czas wytężonej pracy i dynamicznych zmian na wielu frontach. Coraz więcej inwestorów chce otworzyć tu swoje zakłady, modernizowane są tereny rekreacyjne, zmienia się obraz samego miasta. O tym, co udało się poprawić, a na co mieszkańcy mogą liczyć niebawem, z burmistrzem Krzysztofem Wolnym rozmawia Michał Tkocz.

Pracują Państwo nad stworzeniem pierwszego w Polsce Parku Technologicznego poświęconego przemysłowi rolnemu. Na jakim etapie jest projekt?

Jesteśmy w trakcie przeprowadzania studium wykonalności. Złożyliśmy ten projekt w Ministerstwie Rozwoju, ponieważ próbujemy nadać temu działaniu priorytet na skalę kraju – rolnictwo jest w końcu jedną z głównych gałęzi polskiej gospodarki. Szczególnie widać to właśnie w Wielkopolsce. Chcemy taki park uruchomić i skupić w nim firmy, które wiążą się z rolnictwem. Może to być przemysł spożywczy, owocowo-warzywny i przetwórczy.

 

Tereny inwestycyjne Międzychodu pozostają jednak otwarte również dla przedsiębiorców z innych branż. Jak wygląda pełny obraz Państwa starań w pozyskiwaniu inwestorów?

Przez 18 miesięcy mojego urzędowania udało nam się wprowadzić cztery zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu prowadzimy dziś rozmowy z firmą produkującą elementy aluminiowe dla budownictwa oraz z firmą branży meblarskiej. Ci przedsiębiorcy deklarują docelowo zatrudnienie ok. 400 osób. Z funkcjonujących już zakładów mamy firmę spod Poznania, która od zeszłego roku zatrudnia 60 szwaczek i przedsiębiorstwo drobiarskie, które już zakupiło teren pod swoją inwestycję.

Dlaczego warto tu inwestować?

Przedsiębiorcom oferujemy korzystne położenie geograficzne, uzbrojone tereny przemysłowe oraz dalekosiężne i ambitne plany rozwojowe. Potencjalnym inwestorom deklarujemy daleko idącą pomoc formalno-prawną oraz zainteresowanie realizacją inwestycji na zasadach partnerstwa. Gmina przygotowała grunty przeznaczone pod budownictwo przemysłowe, turystyczne i mieszkaniowe na atrakcyjnych, uzbrojonych terenach.

.

Międzychód to nie tylko ośrodek gospodarczy – gmina rozwija się również turystycznie i rekreacyjnie. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę?

Znajdujemy się w krainie stu jezior i mamy duże obszary leśne. Ożywiamy teren po byłym ośrodku wypoczynkowym w Mierzynie. Zmieniamy sam wygląd plaży – wymieniliśmy pomosty, wysypaliśmy nowy piasek, planujemy dalszą rewitalizację tego terenu. Chcemy również wygospodarować ok. 2 ha na tzw. rehabilitację prozdrowotną. Poza tym warto u nas odwiedzić Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej „Mniszki”. Można tu m.in. uczestniczyć w warsztatach ginących zawodów i nauczyć się robić gliniane naczynia, heblować czy pleść wiklinowe kosze. Na pewno warto odwiedzić rezerwat przyrody Kolno Międzychodzkie i Dolinę Kamionki. Mamy sporo ścieżek rowerowych i pieszych, w tym jedną dydaktyczną – Bobrowy Zakątek. W mieście został zrewitalizowany port na rzece Warcie. Przygotowujemy się  do ekspozycji związanych z wydobywaniem węgla brunatnego na naszych terenach. Oprócz tego mieści się u nas muzeum regionalne, gdzie przedstawiana jest historia miasta oraz ekspozycje czasowe i tematyczne. Mamy 26 sołectw, dlatego rozwijamy też tereny wiejskie. W tym roku w kilku z nich powstały place zabaw. Modne są zewnętrzne siłownie i trzeba przyznać, że również u nas cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jak zmieniła się w tym czasie działalność kulturalna gminy?

Jednym z pierwszych działań, jakie podjąłem w tej kwestii było powierzenie kierownictwa naszych jednostek kulturalnych w ręce jednej osoby. Mam nadzieję, że we wrześniu  przejdzie uchwała o połączeniu domu kultury i biblioteki w jeden podmiot. Od tego czasu widać duże ożywienie, przede wszystkim powstało wiele nowych sekcji w domu kultury. Mamy ponad 500 dzieci, które uczęszczają systematycznie na różnorodne zajęcia – taneczne, plastyczne, muzyczne i teatralne. Odbywa się wiele imprez, są występy kabaretów i solistów z pierwszej półki. Podczas Dni Międzychodu uruchomiliśmy muzyczną scenę ESKI i mimo problemów z pogodą, drugiego dnia bawiło się ponad 5 tys. osób. Posiadamy również muzeum regionalne, które jest oddziałem biblioteki. Obecnie prezentujemy wystawę stałą związaną z zakładami z lat 60. działającymi na terenie gminy.

Ważnymi wydarzeniami są Dni Międzychodu, Wielkie Smażenie Powideł, Parada Lokomotyw i Święto Podgrzybka, organizowane wraz z Lasami Państwowymi. Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech i Francji. Wspólnie organizujemy wymiany międzynarodowe, w ramach których dzieci mogą wyjechać za granicę.

Jak podsumowałby Pan sytuację ekonomiczną gminy w ostatnich 18 miesiącach?

Gdy rozpocząłem swoją pracę jako burmistrz, zadłużenie sięgało 22,5 mln zł przy budżecie wynoszącym 57 mln zł. Dziś zadłużenie to ok. 18 mln zł, a budżet gminy wzrósł do 72 mln zł. Oczywiście nie bez znaczenia jest wpływ dotacji w ramach programu 500+, ale to łącznie ok. 10 mln zł. Drugi rok z rzędu nie zadłużamy gminy ani poprzez zaciąganie kredytów, ani przez emisję obligacji. Dużo inwestujemy. Rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej przy SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 wartą ponad 4 mln zł. Budujemy mieszkania komunalne – inwestycja na ponad 1,5 mln zł dla dwunastu rodzin. Budujemy trzecią część południowo-zachodniej obwodnicy miasta – to kolejne 1,8 mln zł. Inwestujemy w nasze jednostki oświatowe, finansujemy sport. W przyszłym roku musimy wybudować nowe przedszkole, ponieważ stare nie spełnia przepisów przeciwpożarowych – to wydatek około 4 mln zł. Wszystkie inwestycje z czasem się zwrócą i wzmocnią pozycję Międzychodu jako ośrodka gospodarczego.

Dziękuję za rozmowę.

 

Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski. Cztery kilometry od miasta przebiega droga krajowa nr 24 (Poznań-Gorzów Wlkp.), od autostrady A2 gminę dzieli 40 km, a od drogi ekspresowej S3 30 km.

Atutem jest bliskość miast wojewódzkich: do Poznania 85 km, do Gorzowa Wlkp. 60 km, do Warszawy 450 km, a do Berlina 200 km.

Międzychód jest ośrodkiem gospodarczym. Dominuje tu przemysł drzewny, spożywczy, materiałów budowlanych i przerobu tworzyw sztucznych. Dobrze rozwinięty jest handel i usługi.

Prawdziwym bogactwem Ziemi Międzychodzkiej jest nieskażone środowisko naturalne i malownicze krajobrazy oraz czyste, pełne okazałych ryb jeziora (w obrębie gminy jest ich 52, a w promieniu kilku kilometrów od miasta – aż 35), stare lasy bogate w runo leśne i zwierzynę łowną, a także powietrze rześkie i nasycone zapachem borów.

Na terenie Międzychodu działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych. Zakłady te spełniają wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Miasto i Gmina są prawie w całości zwodociągowane i skanalizowane.

Ułatwienia dla inwestorów:

– zwolnienie podatku od nieruchomości na 5 lat,

– obniżone stawki podatku od nieruchomości,

– pomoc w załatwieniu spraw formalno-prawnych,

– promocja podejmowanych działań gospodarczych,

– inne udogodnienia do negocjacji.