Tu zaczyna się Europa

Informacje Samorząd Uncategorized

Narewka i Hajnówka leżą na skraju Puszczy Białowieskiej, ale ich potencjał nie opiera się wyłącznie na turystyce. Dzięki bliskości granicy i rozwiniętej infrastrukturze, gminy są atrakcyjne również dla inwestorów.

 

To wspólne skojarzenie Narewki i Hajnówki wynika nie tylko z sąsiedztwa, ale również wspólnych projektów rozwoju gospodarczego regionu. Już kilka lat temu władze Miasta i Gminy podjęły działania na rzecz wspólnego utworzenia podstrefy Suwalskiej Strefy Ekonomicznej. Obie jednostki terytorialne dysponują specyficznymi atutami, które stanowią potencjał inwestycyjny.

Gmina Narewka sąsiaduje z kolejowym przejściem granicznym na granicy wschodniej, a co za tym idzie, istnieje tu pełna infrastruktura graniczna. Zatem inwestorzy zainteresowani lokalizacją, w której możliwa będzie wymiana towarowa z krajami położonymi na wschód, znajdą tu wszystko, co niezbędne do funkcjonowania centrum logistycznego. A jest to, m.in. bliskość tzw. „szerokiego toru”, co umożliwia transport w kierunku wschodnim. Gmina dysponuje 30 ha terenów inwestycyjnych, w tym również, oprócz terenów stricte przemysłowych, w pełni uzbrojonymi terenami przeznaczonymi na inwestycje turystyczne. W ofercie Gminy znajduje także 35 ha obszar z przeznaczeniem na pole golfowe.

Oferta inwestycyjna Hajnówki kierowana jest głównie do przedsiębiorców z branży turystycznej i produkcyjnej. Miasto oferuje 3,14 ha terenów inwestycyjnych w granicach Hajnowskiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jego atutem jest bliskość szlaków komunikacyjnych, ale przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo z najstarszym lasem nizinnym Europy – Puszczą Białowieską. Władze Miasta są niezwykle otwarte na wsparcie przedsiębiorczości. Oferują m.in. możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. Hajnówka dysponuje niezwykle bogatym kalendarzem wydarzeń kulturalnych, wśród których warto wymienić Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Przebojem na antenę”, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, czy też Jarmark Żubra (promocja produktów regionalnych, np. marcinek hajnowski). Ogromną popularność zyskał Międzynarodowy Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Bułata Okudżawy.

W Mieście i Gminie funkcjonuje obecnie wiele podmiotów gospodarczych, które wykorzystują walory regionu, ale wciąż jest to obszar nie odkryty, a dysponujący ogromnym potencjałem, zarówno turystyczno-rekreacyjnym, jak i przemysłowym. Miasto Hajnówka i Gmina Narewka to nie tylko wrota Podlasia, ale także Europy.