Dla dobra wojska i pustyni

Plac ćwiczeń żołnierzy na Pustyni Błędowskiej jest już wolny od niewybuchów. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie oczyścił teren należący do obszaru Natura 2000 z pozostałości po okresie II Wojny Światowej, a następnie przystąpił do renaturyzacji cennych przyrodniczo siedlisk. Detonacja prawie 10 tysięcy sztuk przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, a także trwająca jeszcze wycinka drzew i krzewów to najważniejsze elementy projektu pt. „Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk […]

Czytaj dalej

Ochronią cenne siedliska

Zanik tradycyjnych form gospodarowania oraz gospodarki związanej z wypasem owiec, zaorywanie, zalesianie, oraz zarastanie przez drzewa i krzewy powodują ubożenie składu gatunkowego muraw kserotermicznych – jednych z najbogatszych pod względem florystycznym siedlisk roślinnych Polski. Murawy kserotermiczne są ciepłolubnymi, nieleśnymi zbiorowiskami  o charakterze stepowym z cennymi gatunkami storczyków. Wykształciły się przy udziale człowieka poprzez przemienną gospodarkę […]

Czytaj dalej
Fot. Mateusz Borny

Kompromis ekologii z gospodarką

  Chcemy chronić przyrodę na zasadzie kompromisu z gospodarką leśną, jak i rozwojem turystyki i z innymi formami działalności na terenie Lasów Janowskich – zapowiada Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Beata Sielewicz. Lubelska RDOŚ od początku tego roku realizuje innowacyjny projekt ekologiczny pt. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. Główny cel […]

Czytaj dalej

Innowacyjny sposób walki z zanieczyszczeniem powietrza

Na Dolnym Śląsku emisja gazów i pyłu do atmosfery należy do jednych z największych w Polsce. Naukowcy z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego wraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu tworzą narzędzia, które będą pomagać w rozwiązaniu problemu nadmiernego zanieczyszczenia powietrza nad Wrocławiem i sąsiednimi miastami. Projekt LIFE-APIS/PL, realizowany od dwóch lat przez […]

Czytaj dalej

Trzeba chronić torfowiska

Na świecie i w Europie Centralnej istnieją nieliczne torfowiska, które utrzymują się w naturalnym stanie, bez ingerencji człowieka. Przykładem jest Dolina Rospudy, jedno z najlepiej zachowanych torfowisk alkalicznych w Europie Środkowej. Natomiast znacznie zmienia się stan siedlisk w przeszłości użytkowanych. Klub Przyrodników podjął się ochrony torfowisk alkalicznych południowej i północnej Polski. To dwa projekty realizowane […]

Czytaj dalej