Fot. Mateusz Borny

Kompromis ekologii z gospodarką

  Chcemy chronić przyrodę na zasadzie kompromisu z gospodarką leśną, jak i rozwojem turystyki i z innymi formami działalności na terenie Lasów Janowskich – zapowiada Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Beata Sielewicz. Lubelska RDOŚ od początku tego roku realizuje innowacyjny projekt ekologiczny pt. „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. Główny cel […]

Czytaj dalej

Trzeba chronić torfowiska

Na świecie i w Europie Centralnej istnieją nieliczne torfowiska, które utrzymują się w naturalnym stanie, bez ingerencji człowieka. Przykładem jest Dolina Rospudy, jedno z najlepiej zachowanych torfowisk alkalicznych w Europie Środkowej. Natomiast znacznie zmienia się stan siedlisk w przeszłości użytkowanych. Klub Przyrodników podjął się ochrony torfowisk alkalicznych południowej i północnej Polski. To dwa projekty realizowane […]

Czytaj dalej