CZYSTA WODA W KRANACH

Wodociągi

Jednym z najcenniejszych zasobów naturalnych w dzisiejszych czasach jest woda. O stan i jakość wody w Ciechanowie oraz okolicach, a także ciągły rozwój ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. dba wiceprezes zarządu Jerzy Ryziński.

Ciechanowskie Zakłady Wodociągów i Kanalizacji nastawione są na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, sprzyjających głównie poprawie jakości funkcjonowania zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom. Pierwsze inwestycje branżowe były przeprowadzone w latach 1936-38 roku i związane były z budową miejskich wodociągów w samym Ciechanowie.

Przez kolejne lata trwała rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, budowa studni głębinowych, modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa nowej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej. W ostatnich latach ZWiK w Ciechanowie może poszczycić się w pełni zrealizowanym i ukończonym projektem budowy nowej kanalizacji sanitarnej na kilku osiedlach oraz ulicach, m.in.: osiedlu Krubin, Bielin, Kwiatowe czy ulicach Fabrycznej, Płońskiej, Przasnyskiej, Wojska Polskiego oraz Gruduskiej. W tym czasie została oddana również do użytkowania nowa stacja termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących na oczyszczalni ścieków. Dzięki tym zmianom ograniczone do minimum zostały uciążliwości związane z aspektami „zapachowymi”, a poprzez zastosowanie agregatu kogeneracyjnego, wytworzone biogazy zostały dodatkowo wykorzystane do produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej. W efekcie tych działań została wytworzona „zielona” energia elektryczna w ilości ok. 8 000 kWh/d. Zmniejszono także znacząco zużycie wody pitnej do zastosowań technologicznych.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji stacji uzdatniania wody zwiększona została między innymi wydajność stacji z 550 m3/h do 650 m3/h. Stworzono również system naturalnego napowietrzania wody surowej w celu utleniania związków żelaza i manganu, a także usunięcia rozpuszczalnych w wodzie podziemnej gazów, przede wszystkim CO2 i H2S. Najistotniejszym i najbardziej odczuwalnym dla mieszkańców efektem przeprowadzonych inwestycji była zdecydowana poprawa jakości wody.

Na największej stacji uzdatniania wody w Ciechanowie została zainstalowana pakowarka typu „Aquapack”, dzięki której woda pitna z wodociągów pakowana jest w jednolitrowe woreczki. Rozwiązanie to sprawdza się w przypadku awarii sieci wodociągowej oraz w sytuacjach kryzysowych.Jakość wody jest kontrolowana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny, a ZWiK w Ciechanowie codziennie dba o najwyższy poziom jakości wody dla swoich mieszkańców. – Dziś z pewnością możemy być dumni z tego co już nam udało się zrealizować w ramach przeprowadzonych inwestycji, jednak mamy świadomość tego jak wiele jeszcze przed nami pracy – sumuje wiceprezes.

 

Beata Jankowska