ZWiK Zielona Góra

Wodociągowa dekada inwestycji

Wodociągi

O inwestycjach, które w ciągu ostatnich 10 lat przeprowadziły Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja oraz o planach na najbliższą przyszłość – związanych z kolejną perspektywą finansowania unijnego,  z  prezes ZWiK Beatą Jilek rozmawia Marcin Pawlenka.

Podobnie jak większość zakładów i przedsiębiorstw wodociągowych z kraju, w ostatnich latach Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zrealizowały szereg inwestycji związanych z budową oraz modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Czy może Pani w tej chwili powiedzieć, że dzięki finansowanym ze środków unijnych inwestycjom udało się już zrobić wszystko?

Wszystkiego na pewno nie udało się zrobić, tym bardziej, że tych potrzeb jest naprawdę dużo. Zwłaszcza teraz, gdy miasto Zielona Góra połączyło się z byłą gminą wiejską Zielona Góra. Ale to są zadania na przyszłość, bo w ostatnich latach zrobiliśmy bardzo dużo. Projekty związane z uzbrojeniem w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną rozpoczęliśmy w 2004 roku, oczywiście z udziałem dofinansowań ze środków unijnych. Do końca 2015 roku w sumie zrealizowaliśmy inwestycji o wartości ponad 300 mln złotych, z  czego 180 mln zł to środki z funduszy unijnych. Te zadania były podzielone – pierwszym projektem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Zielona Góra. Realizowaliśmy to na terenie trzech gmin: miasto Zielona Góra, gmina wiejska Zielona Góra i Gmina Świdnica. W sumie, w tych trzech etapach skanalizowaliśmy 98 proc. terenu. Spełniliśmy traktaty akcesyjne. W ramach tego wybudowaliśmy ok. 220 km sieci kanalizacji sanitarnej, ponad 15 km sieci wodociągowej. Renowacji poddaliśmy również 30 km istniejącej, starej kanalizacji. Ale to nie wszystkie zadania. W ramach tych trzech projektów, zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody, główną przepompownię wody, przepompownię ścieków, wybudowaliśmy również kilkadziesiąt nowych przepompowni. To jednak nie zaspokaja naszych wszystkich potrzeb, dlatego będziemy się starać o nowe środki unijne z perspektywy 2014-2020.

Czyli do pełni sukcesu pozostaje realizacja inwestycji w czwartym etapie…

Zbilansowaliśmy potrzeby inwestycyjne na ok. 80 milionów złotych. Te środki chcemy zainwestować w te obszary, które zostały przyłączone do Zielonej Góry. Chcemy tam budować sieci kanalizacyjne i wodociągowe, jak również zmodernizować jeszcze naszą oczyszczalnię, poprzez wprowadzenie fermentacji osadów wraz kogeneracją czyli wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Dzięki zakończonym już inwestycjom właściciele ostatnich nieruchomości na terenie Zielonej Góry i okolic mogą się już podłączać do sieci kanalizacji sanitarnej. Czy chętnie to robią i w jaki sposób ich ZWiK do tego zachęca?

Różnie to bywa. Po zakończeniu pierwszego etapu w 2009 roku około 80 proc. mieszkańców się podłączyło. Natomiast drugi i trzeci etap zakończyliśmy w zeszłym roku, przede wszystkim na terenach byłych sołectw. Skanalizowaliśmy ich osiem i tam na razie jest różny stopień zaawansowania. W niektórych miejscach podłączyło się 70 proc. mieszkańców, a są też miejsca gdzie nie przekroczyliśmy 30 proc. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję agitacyjną. Jednak w stosunku do tych opornych mieszkańców, których szamba są nieszczelne i ścieki przeciekają do gruntu, wydawane są decyzje administracyjne przez Prezydenta Miasta. Ci właściciele nieruchomości będą musieli się podłączyć do sieci, bo w innym wypadku zostanie na nich nałożony mandat za zanieczyszczanie środowiska.

Zarządza Pani ZWiK od 30 lat. Co Pani uważa za swoje największe sukcesy zawodowe?

Tak trudno mówić o sukcesach, bo były też porażki. Ale przez ostatnie lata, przede wszystkim zauważam duży postęp, jeśli chodzi o funkcjonowanie Zielonogórskich Wodociągów. Zmodernizowaliśmy nasze obiekty, w których wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie. Za sukces uważam też to, że udało się stworzyć zespół ludzi odpowiedzialnych, myślących perspektywicznie, gdzie załoga jest stabilna, związana z tym zakładem, że naprawdę można na ludziach polegać.

Dziękuję za rozmowę.